h i r d e t é s

Ezt a nyilatkozatot kell beadni a törlesztési moratórium folytatásához

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam
a- a+

Ezt a nyilatkozatot kell beadni a törlesztési moratórium folytatásához

2022. június 21. - 06:01

Megjelent Rogán Antal miniszter rendelete arról, hogy milyen szövegű nyilatkozatot kell beadniuk a hiteladósoknak annak érdekében, hogy július 31. után is a törlesztési moratóriumban maradhassanak december 31-ig - írja a Bank360.hu. 

A kép illusztráció! - Forrás: MTI

A kormány a múlt héten döntött arról, hogy a kamatstopot és a hitelek törlesztési moratóriumát meghosszabbítja december 31-ig. A jelzáloghiteleseknek nem kell semmit tenniük a kamatstop további igénybevételéért. Azoknak azonban, akik még benne maradtak a törlesztési moratóriumban, külön nyilatkozatot kell benyújtaniuk a hosszabbítás érdekében.

Az eredetileg június végéig élő törlesztési moratóriumot a kormány automatikusan július 31-ig hosszabbította meg. Eddig az időpontig mindenki benne maradhat, aki július 17-én is benne volt. Aki azonban augusztus 1-től is élni akar ezzel a lehetőséggel egyelőre december 31-ig, annak július 31-i kérelmeznie kell ezt a hitelezőjénél. A határidő jogvesztő, aki ezt nem teszi meg eddig, utólag nem pótolhatja - figyelmeztet a Bank360.hu.
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter most rendeletben határozta meg azt, hogy minderről hogyan kell tájékoztatni a bankoknak az érintett lakossági és vállalati ügyfeleket. Ez alapján az alábbi szövegű levelet kapják majd meg a hitelezőjüktől a moratóriumos adósok:

„Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította. A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2022.  június hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában. A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

A Rogán Antal miniszter által kiadott rendelet ennek a nyilatkozatnak a szövegét is pontosan meghatározza az alábbiak szerint:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NYILATKOZAT

a fizetési moratórium igénybevételéről
Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott
1. Fogyasztónak minősülő adós esetén
Név: ..............................................................................................................................................................................................................................
Születési családi és utónév: ................................................................................................................................................................................
Születés helye, ideje: .............................................................................................................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve: ...................................................................................................................................................................
E-mail-cím: ................................................................................................................................................................................................................
Telefonszám: .............................................................................................................................................................................................................
2. Vállalkozásnak minősülő adós esetén
Vállalkozás teljes neve:
........................................................................................................................................................................................................................................
Székhelye:
........................................................................................................................................................................................................................................
Adószáma:
........................................................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma:
........................................................................................................................................................................................................................................
Levelezési címe:
........................................................................................................................................................................................................................................
Képviseli(k) (név, beosztás):
........................................................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó:
........................................................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó telefonszáma:
........................................................................................................................................................................................................................................
Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó családi és utóneve: ...............................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Születési családi és utóneve: ..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Lakcíme: .....................................................................................................................................................................................................................
Levelezési címe: .......................................................................................................................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve: ..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Születési helye és ideje: ........................................................................................................................................................................................
Adószáma / adóazonosító jele: ..........................................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: ............................................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ..........................................................................................................................................................................................................
(a továbbiakban: Vállalkozás) mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 17.  § a) pontja szerinti fizetési haladékot e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően
(kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót)
o igénybe vettem (fogyasztónak minősülő adós esetén);
o az általam képviselt Vállalkozás igénybe vette (vállalkozásnak minősülő adós esetén);
ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jétől történő fenntartását.
Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.
Kelt: ................................................, ................ év .......................... hó .................... nap
........................................................................................
Aláírás