h i r d e t é s

A Fidesz megköszönte Esztergom jelenlegi polgármesterének a munkát

Olvasási idő
5perc
Eddig olvastam

A Fidesz megköszönte Esztergom jelenlegi polgármesterének a munkát

2019. szeptember 20. - 11:40

 

Sok mindenről döntött. még utoljára a jelentlegi esztergomi képviselő-testület.

Elkészült az új piac üzemeltetési koncepciója, illetve a végleges településrendezési terv, elfogadták a Tát-Esztergom közötti EuroVelo6 kerékpárút terveit, idén karácsonykor is részesülnek ajándékutalványban a 70 év felettiek és a nagycsaládosok, eredeti helyére kerülhet vissza a jelenleg a főtéren álló Babits-szobor – többek között erről döntöttek a 2014-2019 közötti önkormányzati ciklus utolsó munkarend szerinti testületi ülésén.

Romanek Etelka Polgármester Asszony az ülést megelőzően néhány mondatban összegezte a 2014-2019-es önkormányzati ciklus eseményeit, kiemelve, hogy a korábbi időszakhoz képest egy békés, konszolidált, Esztergomhoz méltó öt évet tudhatunk magunk mögött. A ciklus alatt Esztergom helyzete stabilizálódott, a város fejlődésnek indult, ami szilárd alapot biztosít a jövő számára is. A városvezető beszédében elmondta, hogy a várost elkötelezetten, felelőségteljesen és tisztességesen vezette, majd ezt követően megköszönte képviselő társainak a közös munkát és egy-egy Babits kötetet és emléklapot adott át. Erős Gábor a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a frakció nevében egy virágcsokorral köszönte meg Romanek Etelkának az elmúlt öt év közös munkáját. Az ülésen Sasvári Viktor, Tordainé Vida Katalin és Vigh László nem tudtak részt venni.

Elkészült az új piac működtetési koncepciója

Első napirendi pontként a képviselő-testület elfogadta az új piac működtetési koncepciójáról szóló tanulmányt, amely részletesen, több konstrukciót bemutatva tartalmazza új piac üzemeltetési terveit. A tanulmány több lehetőséget is tartalmaz, amelyek szerint a piac működhet tovább a hivatal kezelésében vagy egy önkormányzati cég üzemeltetésében, esetleg egy külsős piaci szereplőnek bérbe adva. A tanulmány döntéselőkészítő és megalapozó céllal készült, ezáltal elősegíti a legcélszerűbb koncepció kiválasztását. Legfontosabb célként került megfogalmazásra, hogy az új modern piac vonzó legyen mind az eladók, mind a vevők számára.

A tervek alapján az új piac 23 zárt üzlethelyiséget (húsos, zöldség-gyümölcsös, savanyúságos, ruhás, vegyes, édességes üzletek, vendéglátási funkciók), továbbá 58 őstermelői asztalt is magában foglal.

Elfogadták a Tátot-Esztergommal összekötő kerékpárút terveit

Következő napirendként a testület elé sürgőségi indítványként bekerülő EuroVelo6 kerékpáros útvonal Lábatlan-Esztergom közötti szakaszáról tárgyalt a Képviselő-testület. Az elkészült tervek szerint Tát városhatártól a Kossuth-hídig épül meg az útszakasz, mindkét oldalon a meglévő kerékpárúthoz csatlakozva. A táti út mellett egy árvízvédelmi töltés épül, ennek tetején vezet majd a kerékpárút, majd Esztergom területén belül a Gesztenye fasoron vezet tovább az útvonal. Az Erzsébet-hídtól a Bottyán-hídig közös használatú útszakasz épül, amelyre – csak engedéllyel - behajthatnak a telek- és stég tulajdonosok gépjárművel is. A Bottyán-híd alatt a kerékpárútszelvényt lesüllyesztik, innen pedig nagyobb részben külön térköves gyalogos sétány és kerékpárút vezet majd az Erzsébet-parkig, ahol a nyomvonal a már meglévő kerékpárúthoz csatlakozik.

Mindemellett 2019. szeptember 30-ig a vállalkozó tájékoztatása szerint készre jelentésre kerül az ipari parkot a belvárossal összekötő hivatásforgalmú kerékpárút. Ez a beruházás egyben az Esztergom városát, a Mária Valéria hidat Esztergom-kertvárossal (a Palatinus tó bejáratával) összekötő kerékpárút részét is képezi majd. Ez utóbbi beruházásra szeptemberben nyújtott be pályázatot vissza nem térítendő támogatásra a város önkormányzata.

Beszámolók, költségvetési módosítás, intézményekkel kapcsolatos döntések

A képviselő-testület ezt követően döntött a szükségessé vált költségvetési módosításokról, elfogadták az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2019. I. félévi tevékenységét, valamint az esztergomi köznevelési intézmények 2018/19-es nevelési évről szóló beszámolóit.

Döntöttek arról is, hogy Esztergom az elmúlt évekhez hasonlóan jövőre is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Esztergom évente 100-120 felsőoktatásban résztvevő fiatal tanulmányait támogatja az ösztöndíjpályázat keretén belül.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a következő öt évben továbbra is Polgár József vezeti majd a jelen ciklusban felújított és modernizált Szentgyörgymezői Olvasókört. Kiírta a város az Aprófalva Bölcsőde intézményvezetői pályázatát.

A képviselők egyhangúan elfogadták a város Örökségvédelmi Struktúratervét, valamint áttekintették a 2015-ben elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiát.

Idén is ajándékutalványt kapnak az idősek és nagycsaládosok

Immár hagyománnyá vált, hogy az önkormányzat a 70 éves és annál idősebb esztergomi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező személyek és a nagycsaládos családok részére egyszeri természetbeni juttatást - 5000 forintos utalvány formájában – biztosít. Folytatva ezt a sorozatot, ma arról döntött a testület, hogy az idei húsvéti utalványokat követően, 2019. év Karácsonyára is biztosítja az utalványokat. A juttatást postai úton kerül kézbesítésre. A 70 évnél idősebbek automatikusan részesülnek a juttatásban, a nagycsaládosoknak pedig kérelmet kell benyújtani 2019. november 30-ig.

Támogatott szimfonikusok, támogatott könyvkiadás

Az önkormányzat 400 ezer forint támogatást biztosít az Esztergomi Szimfonikusok Alapítvány részére 2019. október 6. napjára a Bazilikába szervezett hagyományos Mozart Requiem rendezvényre.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy 515 ezer forinttal támogatja a Pilisszentléleki Olvasókönyv kiadását. A könyv a 63 éve Pilisszentléleken élő nyugalmazott tanítónő, Kunczius Ida dokumentációi, fényképei által mutatja be a település szellemi örökségét - Pilisszentlélek múltját és jelenét, mintegy 220 oldalon.

Eredeti helyére kerülhet vissza a Babits-szobor

A képviselők döntöttek arról, hogy Borbás Tibor szobrászművész Babits Mihály mellszobrát eredeti helyére (Petőfi Sándor utca-Honvéd utca-Malonyai utca csomóponti tér) helyezi vissza a csomópont átépítését követően. Szintén döntöttek egy másik köztéri műalkotás sorsáról: a Béke téren található Schneider Ferenc tervei alapján készült „Lépcsőzetes vízesés” szökőkutat életveszélyes állapota miatt elbontják.

Tíz éves hiányt pótol az Önkormányzat - Elkészült a településrendezési terv

A Polgármester Asszony bejelentette, hogy több év munkájának eredményeként elkészült Esztergom város településrendezési terve. A településrendezési terv elfogadásához egyetlen mozzanat szükséges még, egy adminisztratív lépés. Ennek megfelelően az ülésen tájékoztatást kapott a testület a településrendezési eszközök egyeztetési és elfogadási menetének aktuális helyzetéről és a településrendezési terv készültségi fokáról. A településrendezési terv végleges változatának elfogadásáról várhatóan a következő testületi ülésen hozhatnak döntést.

A testület ezt követően döntött az Észak-Dunántúli Vízmű gördülési tervének elfogadásáról, valamint több ingatlan bérbeadásáról, egy-egy rendezvény erejéig térítésmentes használatról, továbbá több, értékesítésre szánt önkormányzati ingatlan versenytárgyalásával kapcsolatban. Szintén döntés született az önkormányzat és a Duna-Ipoly Nemzeti Park közti ingatlancseréről, amelynek révén Esztergom egy, közvetlenül az ipari parkkal kapcsolatos, 3,6 hektáros területhez jut, míg a Nemzeti Park egy hasonló nagyságú, nádas művelési területtel gazdagodik.


 

h i r d e t é s