h i r d e t é s

A kis politeizmus (Al-Riya’)

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

A kis politeizmus (Al-Riya’)

2020. április 08. - 19:42

 

Magamutogatás fordítja a világot rossz irányba

Jaj, az imádkozóknak, (Korán 107:4)

Kik felszínesek imáikban, (Korán 107:5)

Az igazi ima nem formalitás. Szív, odaadás, elmélyültség nélkül mit sem ér. Ilyenkor Allah Színe előtt vagyunk, az Ő társaságát élvezzük, és azt fürkésszük, mi lehet az Ő Akarata, Terve, amibe beilleszthetjük magunkat.

Kik (csupán) láttatják magukat (mások előtt), (Korán 107:6)

És megtagadják (még a szomszédok) segítségét (is). (Korán 107:6)

A Hipokriták számára az ima, jótékonyság, csupán kirakat, látszat, nem jóság, odaadás, adakozás motiválja. Abban a pillanatban megbuknak, ha szomszédjuk a legapróbb segítségüket kéri. Az sok apró szívesség, amit nap, mint nap tehetünk, lehet, hogy számunkra semmiség, de sokak számára rengeteget jelenthet.

Egy napon a próféta (béke reá) követői félelemmel telve beszélgettek Dadzsal, az Antikrisztus eljöveteléről. A próféta (béke reá) így szólt:

„Amitől jobban féltelek titeket az a kis politeizmus, az „al-riya”. Allah a Végítélet Napján, amikor az emberek elnyerik részüket tetteik alapján, így fog szólni: Menjetek azokhoz, akik riya-t követtek el, akik magukat más színben tüntették fel a világnak és látni fogjátok mi az ő büntetésük. [Ahmed (5/428, 429) és Baghawi Kis Szunnája (4135) nyomán, Mahmud bin Lubayd-ra hivatkozva, autentikus hivatkozási lánccal Muszlim által megfeleltetve]

A próféta (béke reá) így szólt:
„Nem mondtam-e még, hogy mi az a félelem, ami felülmúlja az Antikrisztus eljövetelét? Ez a rejtett shirk (politeizmus). Ez az, amikor egy ember úgy áll fel imára, hogy egy másik számára, aki látja őt szépíti, cicomázza azt (feltűnősködik).”
[Ibn Madzsah (2604) nyomán Abu Sa’id al-Khudri-ra (Allah megelégedése legyen vele) hivatkozva. Jó minősítésű Hadisz]

A riya az, amikor mások gyönyörét, megelégedését keresi valaki szándékosan és erre Allahot (SWT) használja eszközként. Ezt szívből és nem csupán szavakkal teszi.

Példák: Allah (SWT) közelségét keresve az ima és sok más hitszolgátat (ibadaat) révén. Így pl. a leborulást indokolatlanul hosszan végzi és magát mutogatja mások szemei előtt.
Ha valaki olyan cikket ír, amivel a hittudós saját bölcsességét láttatja mindenek felett.
Ha valaki saját magát fényezi és ilyen értelmű (lenyűgöző) előadást ad.
Ha valaki olyan Khutbát, szentbeszédet tart, amivel az emberekkel láttatni kívánja saját nagyságát.
Ha valaki szándékosan szegénynek mutava magát rongyokba öltözik, hogy egyszerűségét láttassa.
Ha valaki magamutogatásból szakállat növeszt és dzselabiyát hord, hogy az emberekkel láttassa, mennyire követi a Szunnát.
Ha valaki lehajtott fejjel közlekedik, az emberek előtt alázatot, erényt színlelve.
Ha valaki egy kisméretű Koránt tart magánál abból a célból, hogy azt nyilvános helyeken, feltűnő módom olvassa.

Egy olyan valóságban élünk, ahol a feltűnési viszketegség nem ébreszt szégyenérzetet, sőt, a Muszlimok többsége naiv és nincs tudatában ennek hátsó motivációjával. A riyát csak Allah (SWT) képes felfedezni. Még sokszor az, aki elköveti sincs tisztában azzal, hogy mit tesz, ha nem rendelkezik Khalis Ikhlasszal, tiszta, őszinte belsővel. A riya (magamutogatás) teljességgel tilos.

Abu Hureira nyomán:
Allah prófétája (béke reá), a következőt mondta: „Bizony, az első, aki felett a Feltámadás Napján ítéletet hoznak, a mártír lesz. Amikor előhozzák, Allah áldásai köztudottak lesznek és ő ezeket ismerni fogja. Allah így szól majd: Mit tettél ezek érdekében? Az ember ezt válaszolja: harcoltam a Te ügyedért, mígnem mártír lettem. Allah ezt feleli majd: Hazudsz! Mert te csak azért harcoltál, hogy bátornak mondjanak és annak is mondtak. Majd, Allah elrendeli, hogy vonszolják ki őt az arcán és vessék a pokol tüzére. Egy másik vallástudományokat tanulmányozott, másokat tanított és Koránt recitált. Amikor előhozzák, Allah áldásai köztudottak lesznek és ő ezeket ismerni fogja. Allah így szól majd: Mit tettél ezek érdekében? Az ember ezt válaszolja: vallástudományokat tanulmányoztam, másokat tanítottam és a Koránt olvastam a Te megelégedésedre. Allah ezt feleli majd: Hazudsz! Te csak azért tanultál, hogy hittudósnak mondjanak és azért recitáltad a Koránt, hogy jó Korán előadónak tartsanak, ahogy annak is tartottak. Majd, Allah elrendeli, hogy vonszolják ki őt az arcán és vessék a pokol tüzére. Jön egy harmadik is, akinek Allah bőséggel juttatott áldásából és mindenféle javakból. Amikor előhozzák, Allah áldásai köztudottak lesznek és ő ezeket ismerni fogja. Allah így szól majd: Mit tettél ezek érdekében? Ő majd azt mondja: nem mentem el egy olyan ügy mellett sem, miket szeretsz úgy, hogy ne költöttem volna azokra, a Te megelégedésedre. Allah ezt feleli: Hazudsz! Te csak azért költekeztél, hogy azt mondják rád, hogy nemesszívű vagy és ezt is mondták. Majd, Allah elrendeli, hogy vonszolják ki őt az arcán és vessék a pokol tüzére.
Forrás: Szahih Muszlim 1905.

Sok kérdés kapok, hogy miért nem örülök, amikor az Iszlám egy új trendet mutat, ahol a látványosság és show elemek az új konvertek és revertek tömegeit vonzzák. Az ok, a fentiekben idézett Korán és Hadiszok. Üldöztetve lenni jobb, mint divatban lenni. Amikor a Muszlimok üldöztetést szenvednek el, a tanítások mélyek maradnak. Kérem, ne értsetek félre! Üldöztetés alatt nem az Iszlám nevében elkövetett bűnök miatti üldöztetést értem. Az természetesen rendben van. Azzal, hogy a muszlimok népszerűvé, „magamutogatóvá” válnak, bekövetkezik a kis shirk, azaz a kis politeizmus, ami minden baj kezdete. A kis shirk az álszentség alapja és az álszentség Dadzsal, az Antikrisztus eljövetelének előfutára.

Címkék: 

 

h i r d e t é s