h i r d e t é s

Ábrahám az alap

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Ábrahám az alap

2020. január 27. - 16:48

 

Hogy hívsz embereket megbékélésre, ha önmagukon belül nem megbékéltek? 

Forrás: Mihálffy Balázs

Ez álljon itt figyelmeztetésként azoknak, akik minden megfontolás nélkül rohannak egyezkedni, békejobbot nyújtani. Gondolom felvetődik a kérdés, hogy én akkor egy militáns muszlim vagyok? Konfliktust, háborút, vért akarok? Dehogy! Egész munkásságom másról szól. Csupán a béke szó ma mást jelent.

Általában akkor veszik elő, ha elfednek vele egy szándékot, vagy tartalmat.

Ha egy tanítás olyan rendezőelveket tartalmaz, amely újra osztja a felhalmozott vagyont, támogatja azzal az elesetteket és lelkiismereti fékeket helyez el egy újbóli vagyonfelhalmozás szabályozására, az nem lehet elfogadott. Kizárt, hogy ezzel a tanítással valaki őszinte békére hív. Mózes, Jézus, Mohamed (béke reájuk) sorsa nem emlékeztet-e erre? Mind egy zsarnoki rend ellen hirdetett tanítást, az Ábrahámit, aki a belőle eredő összes próféta számára példát adott arra, hogy akár egyetlen emberként is lehet járni egy úton, ami nem visz sem az erőszak, sem a bűnösökkel való kiegyezés felé.

Ábrahám (béke reá) Asszíriában, Babilonban született Káldeában. Ez a hely híres volt asztrológusairól, akik az égitestek pályájából sorsokat olvastak. Számukra a hold, nap és a csillagok istenségek voltak. Emellett földi bálványokat is imádtak. Uralkodójuk Nimród volt, aki magát szintén istennek tartotta. Ábrahám apja Ázár, vitába elegyedett fiával, hogy térjen a „jó útra”. Ábrahám továbbra is az Egyetlen Isten útján haladt, atyjával nem szegült szembe, csupán nem őt követte. Fohászkodott Allahhoz apja számára bűnbocsánatért. Ezt a fohászt mi, Muszlimok naponta ötször mondjuk el, mert napi imánk része.

Ábrahám nevetség tárgyává tette a bálványokat. Amikor magára maradt velük, összetörte azokat, csak a legnagyobbat hagyta épen. Amikor kérdőre vonták azt mondta, hogy nem ő tette, hanem a legnagyobb. Őt kell számon kérni. De hát az nem beszél, válaszolták. Akkor miért imádkoztok hozzá, ha nem válaszol nektek, kérdezte Ábrahám? Ezzel az ironikus tettel leplezte le azt az álságos világot, melyben élt. Nimród, az uralkodó ezt nem tűrte és máglyára vetette. De a máglya tüze hűs volt Allah kegyelméből és nem fogott Ábrahámon. A próféta elhagyta Káldeát és egy hosszú úton a mai Palesztina területén talált új otthonra. Élete, viszontagságai és az ezekre adott válasza Útmutatás az emberiségnek (nem csak muszlimoknak!). A Korán így írja le a bálványok leleplezését:

Majd isteneiknek látott és így szólt: „Nem esztek tán (az áldozati adományból)?” (Korán 37:91)

„Mi van veletek, hogy nem beszéltek?” (Korán 37:92)

Nekilátott, hogy jobbjával lesújtson rájuk. (Korán 37:93)

A jobb kéz a hatalom és erő jelképe. Ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy tiszta elhatározásból, egy cél érdekében törte azokat össze.

Majd hozzá igyekeztek (az imádkozók) és elé álltak. (Korán 37:94)

Mondta: „Azt imádjátok, amit ti faragtok ki?” (Korán 37:95)

Allah teremtett meg titeket és azt, amit csináltok (amiket kifaragtok)!” (Korán 37:96)

Mondták: „Rakjatok neki máglyát és vessétek őt a Pokolra.” (Korán 37:97)

Ábrahám érvelése annyira szilárd talajon állt, hogy ilyenkor a gonosz csak erőszakhoz, vagy cselhez tud csak folyamodni. Itt mindkettő megtörtént. Az erőszakot Ábrahám máglyára vetése jelentette, de a tűz nem fogott rajta (21:69). A cselszövés is megbukott, (37:98) és bumerángként visszaütött azokra, akik kitervelték.

Kelepcébe akarták csalni, de a lealázottak közé tettük meg őket! (Korán 37:98)

Cselszövésük Ábrahám ellen kudarccal ért véget. Ábrahám elhagyta őshazáját (Káldea, Babilon, Asszíria) és Szíriában, Palesztinában telepedett le. Egykori üldözőire megaláztatás várt.

Mondta: „Uramhoz megyek! Ő majd vezet engem!” (Korán 37:99)

„Uram! Ajándékozz nekem jóravaló (fiat)!” Korán 37:100)

A világ, melyben élünk, nem különbözik Nimród világától. A bálványok is élnek, csupán nem faragott szobrok képében, hanem elcsépelt ideológiák, hatalom és érdek testesíti meg ezeket. Ha egy hatalom egyáltalán szóba áll veled és nem eltiprásodat tervezi, akkor kizárt, hogy meg akar hallgatni, vagy tanulni szándékozik. Két dolgot akarhat. Vagy minden bűn forrásává tesz meg téged és tanításodat, vagy „felpuhítja” és kiegyezővé, megalkuvóvá teszi. Ennek a két vonulatnak vagyunk tanúi, amikor hitszónokainkat, emblematikus vezetőinket halljuk, látjuk. Megvették őket, de az Iszlámot, Ábrahám útját, az egyenest nem vehetik meg! Aki ezt az utat választja, össze kell törje a bálványokat, iróniává, gúnnyá változtatva a hamisságot, leleplezve azt. A mi utunk nem az erőszak útja. Ez a zsarnok eszköze, Nimródé, a fáraóé, Rómáé, vagy Quraishé. A mi utunk a tisztánlátás útja. Aki pedig tisztán lát, azzal sosem kötnek békét addig, míg szemére hályog nem kerül.

Az Iszlám doktrínái (aqidah) nem változhatnak. A Sharia igen! Azt minden korban harmonizálni kell az adott viszonyokhoz. A jogharmonizáció eredménye azonban nem mehet szembe a doktrínákkal, a Korán tanításaival, nem lehet megalkuvó. Mivel a doktrínák találkoznak az egyetemes emberi normákkal, ezért a jogharmonizáció értő, tudós környezetben gond nélkül végbe mehet, ahogy minden korban végbe is ment. Az utolsó száz év azonban kivétel. Megrekedtünk mi is és a világ viszonyulása is felénk, illetve önmagához. Egyelőre olyan kiegyezési szándékról nem tudok, ami úgy nyújt kezet felénk, hogy egy közös jogi kódexet hozunk létre, ahol az Ábrahámi alapelvek adják együttélésünk normáit. Egy kiegyezésnek feltételei vannak:

  • kölcsönös szándék
  • egyenrangú felek és vélemény
  • közös jogértelmezés, tehát minden fél ugyanazt érti terminológiák kontextusában
  • garancia az egyezség végrehajtásának betartására

Ezideig egy feltétel sincs meg a négy közül. Mire nyújtsunk kezet?

És mi van, ha egy ilyen a szándék egyszer létrejön és valós kiegyezés a cél? Lesz-e addigra köztünk olyan, aki tudja mi az Iszlám? Vagy csak hályogos szemek?

A megbékéléssel kezdem és azzal fejezem be. A megbékélés szép dolog. Aki mondja, kommunikálja, általában az ellenkezőjét akarja. Nem az igényével van baj, hanem az előállítóival és feltételeivel mert ezeket nem látok egyik oldalon sem.

Ja, és még valami! Én nem a muszlimok és a nem-muszlimok kézfogásáról beszéltem végig, hanem az átvertek és átverők közti kézfogásról, hovatartozás nélkül. Csak hát, még létezik egy kódex egy objektív protokollhoz. Az meg az átvertek birtokában van.


 

h i r d e t é s