h i r d e t é s

Akié a törvény, azé az ország!

Olvasási idő
1perc
Eddig olvastam

Akié a törvény, azé az ország!

2020. október 11. - 16:30

 

Kik azok a polgárok, akik ország építő cselekvés helyett felverik a temetők csendjét? Halottak élén lovagolva neveznek át utcákat, intézményeket, keltenek életre "vaskereszteket"?

Az Orbán "rezsim" (ha rezsimnek tekinthető) visszamenetel a múltba és dohos polcokról választ magának jelképeket, eszméket, szellemi irányzatokat. 

Mindent előszed a történelem süllyesztőjéből, ami az ország modernizációja során háttérbe szorult. Az új identitás patchwork foltjai kurta nemes, falusi kántor, vármegyei íródeák, céhbeli kézműves, sváb migráns, uradalmi gazdatiszt, rangemelt báró, arisztokrata sarjadék, honmentő vitéz, királypárti tisztviselő és nagygazda ősök szimbolikus rongyaiból és valaha volt előjogok, rangok emlékeiből épül. 

Az "új ember" ősmagyar mondákban, ezeréves törvényekben, keresztény rituálékban, a Monarchia hatalmi reprezentációjában, a két háború közötti úri, keresztény világ atyafiságos világában keresi az értékeket és mintákat. 

Alkotó, ország építő cselekvés helyett felveri a temetők csendjét, halottak élén lovagolva nevez át utcákat, intézményeket, kelt életre régi kitüntetéseket. 

Paraván mögé rejti Kádár országát és elszegényedő népét. 

Valóságos kultúrharcot folytat a szabadság, az egyenlőség, a testvériség eszméit megjelenítő értékek, intézmények, személyiségek lerombolása érdekében. 

Ez a harc értékveszteségeket okoz, elrekeszti az országot a külvilágtól, értelmét ezért még a kormány hívei is megkérdőjelezik. 

Mindazon által a kíméletlen "kultúrharc", a "kultúrfölény" fitogtatása világít rá leginkább a tolerancia és a demokrácia hiányára a kialakuló hatalmi szerkezetben. 

Akié a törvény, azé az ország!


 

Kommentek

h i r d e t é s