h i r d e t é s

Az adóper - a NAV határozatának bírósági felülvizsgálata

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam
a- a+

Az adóper - a NAV határozatának bírósági felülvizsgálata

2023. augusztus 30. - 15:45

Az adóhatóság eljárása véget ér, amint meghozzák a másodfokú adóhatósági határozatot: a határozat jogerőssé (véglegessé) és végrehajthatóvá válik. Ebben az esetben, ha az adózó nem fogadja el az adóhatóság döntését, már csak bírósági perben, azaz adóper során kérheti a határozat megváltoztatását vagy megsemmisítését, hacsak nem nyújt be felügyeleti intézkedés iránti kérelmet.

Az adózónak a másodfokú határozat átvételétől számítva 30 napja van a keresetlevél benyújtására, amely illetékköteles. Azonban az adózókat megilleti az adóeljárás esetén az úgynevezett illetékfeljegyzési jog, amely azt jelenti, hogy az eljárás illetékét csak pervesztesség esetén kell megfizetnie. Az illeték mértéke az adókülönbözet 6%-a, de legfeljebb 1,5 millió forint lehet. Az adózók kötelesek jogi képviselővel eljárni a közigazgatási per alatt.

Felügyeleti intézkedés iránti kérelem

Kivételes jogorvoslati lehetőség a felügyeleti intézkedés iránti kérelem, amely az elsőfokon vagy a másodfokon véglegessé vált NAV határozat ellen is benyújtható a felettes adóhatósághoz. Ez kiváltképpen olyankor előnyös, amikor valaki elmulasztja a fellebbezést, de utólag szeretne mégis élni valamilyen jogorvoslattal az adóvizsgálat eredményét illetően.

A kérelem beadására azonban csupán egyszer, egy éves határidőn belül van lehetőség. A felettes adóhatóság ugyanakkor a kérelmet visszautasítja, ha a bíróság már elbírálta a kérdést; illetve abban az esetben is, ha az adózó korábban már adóbírság-kedvezmény megszerzése érdekében lemondott a fellebbezési jogáról.

A felügyeleti intézkedés azért is kivételes, mert annak mellőzését követően az adózónak már nincs lehetősége bírósághoz fordulni. Ennek következtében, ha valaki egy másodfokú döntéssel szemben felügyeleti intézkedést szeretne kérni, akkor ettől függetlenül is célszerű megindítania a bírósági felülvizsgálatot.

Azonnali jogvédelem

A fellebbezéssel ellentétben a határozattal szembeni keresetindítás a határozat végrehajtását nem korlátozza, így az az átvételtől számított 15 napon belül végrehajthatóvá válik.

Erre a megoldást az azonnali jogvédelem jelentheti, amelynek keretében kérhető a bíróságtól a határozat végrehajtásának felfüggesztése (halasztó hatálya). Az ehhez kapcsolódó kérelemben azt kell valószínűsíteni és iratokkal alátámasztani, hogy az adóhatóság határozatának végrehajtása nagymértékű és aránytalan fizetési nehézséget okozna az adózónak, valamint hogy a végrehajtás felfüggesztése a határozat esetleges jövőbeli végrehajtását nem befolyásolja.

Az azonnali jogvédelemhez szükséges, hogy a bíróság előtt már folyjon az eljárás, amelyből adódóan a kérelem beadására leghamarabb a keresetlevél benyújtásával egyidejűleg kerülhet sor. Azonban ez azt is eredményezi, hogy ha az adózó kimeríti a 30 napos keresetindítási határidőt, akkor az adóhatóság praktikusan 15 napig még élhet azzal a lehetőséggel, hogy a meghatározott fizetési kötelezettségekre végrehajtást vezessen. Az adózóknak ezt is fontos tudniuk a megfelelő adóper stratégia kidolgozása során, annak érdekében, hogy szükség esetén azonnal tudjanak intézkedni a keresetlevél mihamarabbi benyújtásáról.

Közigazgatási per – az adóper

Alapesetben a jogvita tárgyalás tartása nélkül kerül elbírálásra. Azonban valamelyik fél kérésére vagy ha az ügy bonyolultsága megkívánja, akkor a bíróság tárgyalást tart, amelyre a feleket megidézi. Az adózóknak ilyen esetekben nem kell személyesen megjelenniük, elegendő, ha a jogi képviselőjük vesz részt a tárgyaláson. A tapasztalatok alapján célravezető kérni a tárgyalás tartását, mivel így az adózó többnyire nagyobb súllyal tudja az érveit bemutatni.

Az adóper folyamán a felek már csupán nagyon szűk körben terjesztenek elő új, a korábbiakban nem hivatkozott tényeket. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az adózó nem segítheti elő a bíróság döntését a megfelelő bizonyítási indítványokkal, amelyeket már a keresetlevélben vagy legkésőbb az első tárgyalási napon elő kell adnia. Az igazságügyi szakértői vélemény kifejezetten hatékony bizonyítási eszköz lehet, főként bonyolult és szakértelmet kívánó ügyek esetén.

Ugyanilyen indítvány keretében az adózó az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatalát kezdeményezheti, ha az álláspontja alapján a bíróság előtt vitatott adóhatósági gyakorlat a közösségi jog téves értelmezéséből származik.

Ítélet

Az adóper végén a bíróság ítéletet hoz, amellyel szemben nincs helye fellebbezésnek, eszerint az a kihirdetésével jogerőre emelkedik. Ennek következtében, ha a bíróság az adóhatóság határozatát helyben hagyja – feltéve, ha a teljesítésre nem állapít meg külön határidőt – az adóhatóság határozata akkor is azonnal végrehajthatóvá válik, ha előzőleg a végrehajtás felfüggesztésre került.

Amennyiben a bíróság az adózó keresetével egyetért, akkor az ítéletével megváltoztathatja az adóhatóság döntését, azonban sokkal gyakoribb, hogy az adóhatóság döntését – az elsőfokú döntésre is kiterjedő hatállyal – megsemmisíti, és új eljárás lefolytatására utasítja az adóhatóságot.

Ahogyan a felettes adóhatóság a másodfokú határozata során az új eljárásra utasító ítéletében, úgy a bíróság is meghatározza a megismételt eljárásban irányadó szempontokat, amelyeket az adóhatóságnak be kell tartania.

Meghatározott esetekben az ítélettel szemben van helye különböző rendkívüli jogorvoslati eljárásoknak, amelyek megindítására a Kúria vagy az Alkotmánybíróság előtt van lehetőség.

Adóellenőrzés, vagy adóper folyik cége ellen? Vegye fel a kapcsolatot tapasztalt adójogász kollégáinkkal!

Weboldal: kopogtatanav.hu

E-mail: [email protected]

Telefon: +36 1 889 2800