h i r d e t é s

Béke vallásából brutalitás és más tévutak az iszlám nevében a próféta (béke reá) látta előre

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

Béke vallásából brutalitás és más tévutak az iszlám nevében a próféta (béke reá) látta előre

2021. január 16. - 19:35

 

Terroristák vagytok! Elvágjátok az emberek torkát! Ez nektek hit? Ne engedjétek gyermekeiteket közel hozzájuk, ne engedjétek lányaitokat velük házasodni! Terjeszkednek és elfoglalják Európát, leigázzák a keresztényeket!

Ugye ismerős? Ezt halljuk minden felől. Erre ráerősít Hollywood, napi hírek beállításai, hírmagyarázatok stb.
Lássuk, mi volt a Próféta (béke reá) küldetése?

ú

Nem másként, mint kegyelemként küldtünk az emberekhez. (Korán 21:107)

A Korán igazságában nem érintett egy nép, vagy etnikum sem külön-külön. Ez nem csak „kiválasztottakhoz” szól, vagy „Ábrahám magjaihoz”, „Dávid sarjaihoz”, vagy a hindu Arya-vartához, Arabhoz, vagy Adzsamhoz, Törökhöz, vagy Tadzsikhoz, Európaihoz, vagy Ázsiaihoz, fehérhez, vagy feketéhez. Minden ember, és nem emberi teremtmény szabálygyűjteménye, aki spirituális felelősséget érez ezek betartásáért, a belső és külső békesség megteremtéséért.

A küldetés lényege a kegyelem volt!

Most ne elemezzük, hogy milyen politikai és egyéb indíttatás vezetett addig, hogy nem a kegyelem, hanem a kegyetlenség lett a bélyegünk. Mert ugye az nem képzelhető el, hogy Sátán nélkül ez az állapot létrejön. A Sátán pedig létezik. Olvasd el a híreket és rájössz arra is, hogy hol!
Innen szeretnék elvágni minden lehetőséget a szubjektív elemzésre. Kizárólag hadiszokat közlök, komment nélkül. Tehát próféciák következnek a korról, melyben élünk.

Abdullah bin Masz’ud tudósítása arról, miképpen szólt Allah prófétája (béke reá): „Az idők végezetén olyan fiatalok jönnek, kik bolondok, recitálják a Koránt, de az nem jut túl torkuknál, a legjobb teremtmények mondásait idézik, miközben úgy mennek keresztül a valláson, akár a nyíl megy keresztül a célponton."

Szahih, autentikus
Forrás: Dzsami’ At-Tirmidhi 2188

Hudhaifa bin al-Yaman tudósítása:
Az emberek Allah prófétáját (béke reá) a jóról kérdezték, de én a gonosztól faggattam, hogy elkerülhessem azt. Így hát ekképpen szóltam: Ó, Allah prófétája (béke reá)! Tudatlanságban és (rendkívül) rossz viszonyok közt éltünk, de akkor Allah elhozta nekünk ezt a jót (az iszlámot). Lesz-e valami gonosz ezen jó után? Erre ő: igen. Majd én: Lesz-e valami jó e gonosz után? Erre ő: igen! De azt megsértik (nem lesz tiszta.) Majd megkérdeztem, hogy mivel fog az beszennyeződni? Erre ő: (Lesz) néhány ember, aki másokat irányít, de nem az én hagyományom (szunnám) szerint. Néhány cselekedetüket jóvá fogjátok hagyni, másokat pedig el fogjátok utasítani. Megkérdeztem: lesz valami gonosz e jó után? Erre ő: igen! (lesznek) néhányan, akik a (Pokol) tüzének kapujánál hívnak és bárki, aki reagál a hívásukra, azt a (Pokol) tüzére vetik. Majd én: Ó, Allah prófétája! Leírnád azt, kik lesznek azok? Erre ő: a mi népünkből származnak és a mi nyelvünkön beszélnek. Majd én: mit parancsolsz nekem, ha ez az állapot az én életemben következik be? Erre ő: kötelezd el magad a muszlimok és imámjuk csoportjával. Majd én: és ha nincs sem muszlimok csoportja, sem imám? Erre ő: akkor fordulj el minden szektától, még olyan áron is, ha egy fa gyökerét kell rágnod (enned), amíg a halál el nem ér, miközben ebben az állapotban vagy.

Forrás: Szahih Al-Bukhari 6708

Ibn Awfa tudósítása:
„Allah prófétája (béke reá) így szólt: A Kharidzsiták (akik kiugranak a szunna követéséből), a pokol kutyái.”

Szahih, autentikus
Arab forrás: Szunan Ibn Madzsah, 1. Könyv, 178. Hadisz

Amíg a Teremtő Isten kinyilatkoztatja útmutatását, harmónia, szeretet és békesség dominál. Amint azonban ember kezébe kerülnek a dolgok, eluralkodik a disszonancia, gyűlölet és erőszak.

Címkék: 

 

Kommentek

h i r d e t é s