h i r d e t é s

Elkészült az Okos Doboz új fejlesztése, az Adaptív Oktatási Rendszer

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam
a- a+

Elkészült az Okos Doboz új fejlesztése, az Adaptív Oktatási Rendszer

2018. április 11. - 19:44

A hiánypótló digitális biológia tankönyv tesztelésére 1000 diák regisztrált.

A leglátogatottabb hazai digitális oktatási program az Okos Doboz, melynek fejlesztői  új, a biológia és az egészségnevelés oktatásában hiánypótló Adaptív Digitális Tankönyvvel jelentek meg. Az ingyenesen elérhető digitális tananyag 4 hétig tartó, teszteléssel egybekötött nyereményjátékára 1000, 7-12 osztályos diák regisztrált. Ez alatt az időszak alatt a diákok tudásszintje jelentősen nőtt, és kiderült az is, hogy a fejlesztés módszertani újdonsága, a Digitális Tanár hatékonyabbá és eredményesebbé teszi a tanulást.  

Az Okos Doboz (www.okosdoboz.hu) csapa ta által fejlesztett Adaptív Digitális Tankönyv (www.adaptivoktatas. hu) tesztelésével egybekötött nyereményjáték 2018. március 18-án lezárult. A 4 hétig tartó nyereményjátékban közel 1000,  7-12 osztályos diák regisztrált az oldalon, akik közül több mint 500 diák eredményeit tudtuk figyelembe venni. A játékban résztvevő gyerekek között vásárlási utalványokat és fődíjként egy táblagépet sorsoltunk ki. Két aktív tanár is jutalomba részesült, mivel több mint 10 diákjuk teljesítette a tesztelési követelményeket.

A tesztelés során a felhasználókat két csoportra osztottuk. Az egyik csoport számára egy adaptív algoritmus, a Digitális Tanár osztott ki feladatokat, a másik csoport  önállóan választhatott a tartalmak között annak érdekében, hogy a kijelölt fejezeteket minél hatékonyabban megtanulják. Tudásszintjüket az adott témáról kérdőívvel mértük a játék elején és a végén. Az eredményekből kiderült, hogy míg a Digitális Tanárral tanulók tudásszintje 38,7 %-ról 58 %-ra, a kontroll csoporté 43,1 %-ról csupán 48,5 %-ra nőtt.

A hatékonyságvizsgálat igazolta, sőt, meghaladta az előzetes várakozásokat: a mérések egyértelműen alátámasztják, hogy az általunk kifejlesztett adaptív oktató algoritmus, és a kapcsolódó keretrendszer használatával a diákok szignifikánsan hatékonyabban sajátítják el a számukra kijelölt tananyagot, mint az azonos befektetett munkával végzett, önálló tanulással.  A diákok válaszaiból képzett tetszési indexeket vizsgálva megfigyelhetjük, hogy szinte kivétel nélkül a Digitális Tanár által vezérelt felhasználók értékelték legmagasabbra a rendszert, míg az önállóan tanulók voltak a kevésbé elégedettek.

Az Adaptív  Digitális Tankönyv a 8. osztályos biológia és egészségnevelés tananyagot elemi ismeretekre bontva dolgozza fel. A tananyag 167, az emberi test biológiáját feldolgozó illusztrált diát, 25 ismertető illusztrációt, 70 magyarázó szócikket, 100 egészségnevelési animációt és közel 900 egyedi illusztrációval készült digitális feladatot tartalmaz. Minden tartalmi egységhez nehézség szerint szintezett, egyedi grafikával rendelkező feladatcsoport tartozik, mely alkalmas a tudásszint ellenőrzésére, illetve adaptív működési módban a diák navigálására.

A Digitális Tanár az egyéni felhasználó igényeire szabott, adaptív algoritmust használó számítógépes rendszer, mely a felhasználó tanulását támogatja. A tanuló tudásszintjét mérve javasol tanulási útvonalat, „mentorként” segíti a tananyag elsajátítását.

Az Okos Doboz egy játék alapú digitális feladatgyűjtemény, mely  a Nemzeti Alaptanterv fejlesztési céljainak megfelelően kapcsolódik be az általános- és középiskolás diákok oktatásába.  A feladatgyűjtemény tanórai, egyéni fejlesztési, felzárkóztatási, illetve otthoni, egyéni tanuláshoz is alkalmazható. A több min 10 000 grafikus feladat elkészítésében 150 gyakorló pedagógus és szakmai lektor vett részt. Fejlesztő játékainkat a SOTE és az ELTE munkatársaival közösen készítettük, illetve az egészségnevelési tartalmak elkészítésében orvosok, dietetikusok vettek részt.

Módszertan  -  Az Okos Doboz ismeretekbe ágyazott játékos eszközökkel, interaktív módszerekkel, az élményszerű tanulással segíti elérni az oktatás céljait. A digitális feladatgyűjtemény egységes mérési- és értékelési rendszerre épül, amelynek középpontjában a pozitív megerősítés és a motiválás áll. A feladatgyűjteményen túl egyedülálló pszichológiai teszteken alapuló, gondolkodási képességeket fejlesztő játékok szolgálják a gyermekek képességeinek felmérését és fejlesztését. Az okosodoboz.hu kiemelten kezeli az egészségnevelési ismereteket, ehhez készült az egyedülálló feladatgyűjtemény és oktató animációs csomag.

Kép: tehetseg.hu