h i r d e t é s

Ha életed célt valósít meg, akkor élsz, ha nem, akkor csak létezel

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Ha életed célt valósít meg, akkor élsz, ha nem, akkor csak létezel

2020. május 18. - 14:15

 

Zul-Qurnain (sokak szerint Nagy Sándor a Koránban) élete sok üzenetet hordoz. Most csak az egyiket vegyük szemügyre. Az üzenet: nem léted a fontos, hanem életed. Mert létezéssel csak vagy, de életeddel célt valósítasz meg. Ahogy Zul-Qurnain tette.

Kérdeznek Zul-Qarnainról. Mondd: „Elolvasom nektek a róla szóló történetet.” (Korán 18:83)

Zul-Qarneyn azt jelenti, „kétszarvú”, ami lehet egy harci sisak, vagy címereken látható jelkép, ami két földrészt, vagy két korszakot köt össze. Ki volt ő? Mikor élt? A Korán nem adja meg nevét, nem helyezi őt anyagi térbe. Nem is szükséges, hogy választ találjunk, mert a történet példabeszéd. A közhiedelem, egyébként azt vélelmezi, hogy Zul-Qarneyn (Dhul al Qarnayn) Nagy Sándorral azonos. Van olyan elképzelés, ami szerint egy Perzsa király, vagy egy ókori Himyarita uralkodó volt. ZulQarnayn a felszínen király, de lényegét tekintve maga Allah volt, aki az Ő Univerzális tervét valósította meg, ehhez adott neki erőt és hatalmat. Kelet és Nyugat felett uralkodott és több civilizáció élt kontrollja alatt. Igazságos és jóravaló volt, aki elutasította az önzést, kapzsiságot. Megvédte a gyengéket és megbüntette a bűnösöket. Három útjáról olvashatunk a szövegben. Mindegyik etikai mondanivalót tartalmaz.

(Hatalmi) helyzetbe hoztuk őt a Földön és neki adtuk minden dolog beteljesülésének útját. (Korán 18:84)

És ő követte az utat, (Korán 18:85)

A legrosszabb szöveg, amit vigasztalásként mondani lehet: szeretünk.
Példa. Egy illető öngyilkosságot akar elkövetni. Mély depresszióba esik és családja le akarja beszélni tettéről. De hát mi szeretünk téged! És akkor mi van! Hát persze, hogy szeretitek, de az nem elég! A dédelgetett háziállatot is szeretjük, de ő nem az! Miért nem mondjátok, hogy szükségünk van rád!
Mert ha van célja az életnek, ha valamilyen célból érdemes élni, akkor az ember kétszer is meggondolja, hogy eldobja-e azt magától.

A szeretet alap. Arra nem lehet hivatkozni. Naná, hogy szeretünk! Talán gyűlölünk? Ugyanez a szöveg a misszionáriusok szájából: Jesus loves you! Jézus szeret. Hát persze, hogy szeret, de kellünk-e Jézusnak? Ez a kérdés!

Allah szeret, hiszen, ha nem szeretett volna, meg sem teremt. Teremtésünk nem céltalan.
Mindenkinek feladata van. Ha nem lenne, teremtésünk értelmetlen lenne és Allah (SWT) nem tesz értelmetlen dolgot. Rendelkezel képességekkel, tulajdonságokkal, tudattal, ezek alapján rá kell, hogy jöjj, mi az az út, amit Allah neked szánt. Ha nem jössz rá, az a te bajod. Ne Allahot hibáztasd.

Ugyanis a szeretet a létezésnek szól. És a létezés nem más, mint egy hely elfoglalása a térből. A létezéshez kell oxigén, táplálék, gondolati tér, tehát minden, ami fenntart fizikailag és szellemileg. Az élet nem egyenlő a létezéssel. Mert az élet akkor nyer értelmet, ha erre kapok választ: mire vagyok jó, mire kellek? És ha életem betölti ezt az űrt, akkor nincs depresszió és öngyilkossági hajlam, mert az életem szükséges! Tehát nem a létem szükséges, mert létemmel mások lét-konkurenciája vagyok.
Viszont, ha életem célt talál és ez a cél elfogadott, akkor kellek, értelmet nyer teremtésem.

Tehát, ha valakit vígasztalunk, ne létezésében, hanem szükségességében próbáljuk marasztalni:
Akkor fogja tudni, hogy kell és van helye közöttünk. Ahogy Zul-Qarneyn is tudta a helyét.

És most vissza Zul-Qarneynre. Nincs rá semmi bizonyíték a Koránban és a Hadiszokban, hogy Nagy Sándor lenne. Erről bővebben itt: https://mek.oszk.hu/17000/17082/ a 18. szúra utáni függelékben lehet olvasni. De jelenlegi történelmi ismereteink alapján feltételezhető, hogy ő az. Annyi azonban bizonyos, hogy Zul-Qarneyn, akárki is volt, despota birodalmakat hódított meg, ahol törvényességet vezetett be. Az egyszerű, természeti népeket nem hajtotta uralma alá. Békében elvonult mellettük, folytatta útját és ment az egyre nagyobb kihívások felé. A gyengék mellé állt és azok védelmezője lett. Teljesen mindegy, hogy az általa meghódított birodalom tartós volt-e, vagy sem. Hatása volt az emberiségre. Megteremtette a vázát annak, hogy nemzedékekkel később próféták jöhessenek, akik ebbe a vázba hirdetéseiket be tudták illeszteni. A zsarnok uralom megbuktatása, törvényesség, gyengék védelmezése mind olyan erény, ami példabeszédek alapjául szolgált. Tudhatta-e ezt Zul-Qurnayn előre, hogy Isten tanításainak készít elő helyet? Persze, hogy nem tudhatta. Viszont használta mindazokat az adottságait, amiket Allah (SWT) neki teremtett és élete célt kapott. Ez egy magasabb rendű cél annál, mint amit egy egyszerű halandó maga elé kitűz. Mert a hétköznapi ember, csak egy általa belátható célt akar megvalósítani. Egy nem hétköznapi ember, pedig tudja, hogy tennie kell, küldetése van még akkor is, ha nem látja pontosan, hogy hova vezet az útja. Sosem adja fel. Valójában ez Zul-Qurnayn egyik nagy üzenete és Allah nem hiába emelte be az ő életét a Koránba.

Címkék: 

 

h i r d e t é s