h i r d e t é s

Hadiszok és szent szövegek kontextusba helyezése

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Hadiszok és szent szövegek kontextusba helyezése

2021. január 14. - 18:50

 

Miért léteznek különböző jogi iskolák és miért nem követ minden muszlim egyetlen irányzatot?

Az emberek, így a muszlimok is, szeretnek szabadon gondolkodni. Amikor látták, hogy a szent szövegekből többen mást értelmezést nyernek, a tudósok egyeztetésekbe kezdtek. Ha egy szövegben nem voltak teljesen bizonyosak, különbözőségek alakultak ki. Ezek a különbözőségek azonban, komoly érveken, logikai megközelítéseken és tudományos elemzéseken nyugodtak. Majd rájöttek, hogy ezek a különbözőségek Allah kegyelméből vannak. A hitbéli vezetők különböző véleménye végül kegyelem az Umma számára.
Most vegyük szemügyre a különbözőségek természetét fiqh (levezetett jogtudományi) alapon. A különbözőségek 36 okra vezethetők vissza. Ezek közül az elsők a Hadiszok megítélése, melyek közül csak hármat ragadok ki. A hadíszokat nem minden tudós értékeli ugyanazzal az erősséggel. Aminek hitelessége egyiknél erős, a másiknál gyenge. Vannak olyanok, melyekben megegyeztek, (muttafiqun aleyhi عليه متفق ,( de ugyanezeket lehet, hogy pár jogtudós elutasítja.
Vita lehet a hadisz útjában, ahogy az eljutott korunkig (naszkh نسخ .( Tehát magában a törzsszövegben egyetértés van, de létezhet ahhoz kapcsolódó vélemény a későbbi hatállyal kapcsolatban. Példa:

Dzsaber bin Abdullah tudósítása:
Allah prófétája így szólt: „Botozzátok meg azt, aki alkoholt fogyaszt. Ha visszatér, negyedik alkalommal öljétek meg.” Majd a próféta elé hoztak egy embert, aki negyedik alkalommal is alkoholt ivott, csak megbotozták, de nem ölték meg.

Ez a hadísz azt mutatja be, hogy a Próféta (béke reá) eredetileg mit mondott, majd később miként változtatta meg az ítéletét. Tehát egy hadísznak is van élete, ahogy először elhangzott, majd ahogy később alkalmazták. Ez a naszkh-béli lekövetés. A teljes történet ugyanis No’manról szól, aki ivott és megbotozták. Majd újból ivott, megbotozták és harmadszor is ezt történt. Amikor ennek ellenére negyedszer is ivott, Omar meg akarta ölni, de a Próféta nem engedte és így szólt: „Ő szereti Allahot és az Ő prófétáját.” Ezzel az eredeti hadísz érvényét vesztette. (Ez a levezetés Dr. Ali Dzsumától, Egyiptom főmuftijától származik).

Egy másik hadísz Szuleyk Ghatafani-ról:

Dzsabir és mások nyomán: „A Próféta (béke reá) szónoklata közben így szólt: imádkozz két rakaa-tot, mert ez így nem szép Szuleik!”

Ez a hadísz szintén egy történethez kötődik. A próféta (béke reá) szónoklata közben szólította fel Szuleik-et a két rakaat elimádkozására, aki akkor jött be a mecsetbe. Ez a két rakaat szunna, tehát hagyomány a mecset tiszteletére. De erről volt-e itt szó?

Ez szintén hadísz, de személyre szóló hadísz (hadisz ein عين حديث !( Csak Szuleikhez szólt. Létezhet ilyen hadísz a Shariában? Igen létezhet. A következő történt ugyanis.
A próféta követői bementek a mecsetbe és elfoglalták helyüket. Rájuk nem szólt a próféta. Szuleik Ghatafani nagyon szegény ember volt. A sivatagban élt. A próféta követői elhatározták, hogy adományt gyűjtenek neki. Viszont személyesen nem ismerték Szuleiket, csak szegénységének híre jutott el hozzájuk. Amikor a próféta megszakította szónoklatát és kiszólt Szuleiknek, ez volt a jel, amivel tudtára adta az embereknek, hogy ő az, megérkezett Szuleik. Tudom, a mai ember ezt másképp csinálná. Felkiáltana, hogy itt van Szuleik, adjátok oda adományaitokat, de az a kor más volt.

Ebben a tanulmányban csak az érvényesség lekövetését és a hatályt említettem, tehát hogy általános vagy egyedi-e? De a hivatkozási lánc, azaz isznád اسناد éppen ilyen fontos. Nem mindegy, hogy hiteles emberek hivatkoznak egy prófétai kijelentésre, vagy hazugok. Amennyiben a hivatkozási láncban egyetlen kétséges hitelű személy volt, a hadísz elvesztette autentikusságát.
Mellékesen megjegyzem, hogy ugyanez a precizitás jellemezte az ókor tudósainak tanulmányozását, munkáik lefordítását és megjegyzésekkel való ellátását. Tisztán elkülönül Arisztotelész, Platón saját gondolata a fordító, elemző gondolatától és lekövethető a lánc is kivehető, amin keresztül a gondolatok fennmaradtak.

Ezért óva intek bárkit, aki Hadiszt és még ennél is érzékenyebb szöveget, a Koránt idézi, ha nincs tisztában a szövegkörnyezettel, ugyanannak a szövegnek egy későbbi alkalommal való szerepével, az ne tegyen ilyet, vagy vezesse le. Kiragadva egy mondatot, annak saját értelmezésbe helyezése kontextus nélkül súlyos károkat okoz.

Címkék: 

 

Kommentek

h i r d e t é s