h i r d e t é s

Intuíció és inspiráció (megérzés és sugallat)

Olvasási idő
5perc
Eddig olvastam

Intuíció és inspiráció (megérzés és sugallat)

2021. március 04. - 18:52

 

A szervezet minden sejtje emlékeket őriz. Emlékeket a múltból, visszamenőleg egészen amőba gyökereinkig és emlékeket a jelenből. Abból a jelenből, amit megéltünk és tapasztalatként elraktároztuk magunknak.

„Hiszek az intuícióban és az inspirációban… Időnként érzem a bizonyosságot, hogy igazam van, pedig nem is tudom az okát.” Albert Einstein

Ez az információ tömeg lényegesen több annál, mint amit az ember tudatosít önmagában. Milliomod részét sem fogjuk fel annak, ami bennünk raktározva van. Vannak, akik rendszerezik ezeket az információkat és felfedezve azok közt bizonyos szabályszerűségeket, valamiféle „rendet” teremtenek köztük. Ők úgy mondják, hogy ez a rend a logika. Holott ez nem más, mint az ő emberi, szűk tereikben összerendezett tudásuk. A logika így ebben az értelemben nem más, mint az emberi gondolkodás börtöne, ami ahelyett, hogy szabaddá tenne, kötöttségeket ró rád. Ha nem aszerint gondolkodsz, hülye vagy! Pedig se múltat, se jelent, se jövőt nem lehet megítélni e szűk térben alkalmazott szabályok szerint. Hiszen csak a tudatosított, felfogott információk alakítanak ki elképzeléseket és ezek is csak emberi megítélés szerint. Vannak, akik még jövőt is kalkulálnak ezek alapján! Sose válik be! Allah (SWT) sokkal több információval dolgozik és teljesen más, sokkal szabadabb, nyitottabb rendszerbe helyezi azokat. Ez a végtelen! Ember pedig csak végesben, zárt rendszerben tud felfogni, értékelni.
Egy kormányzás két esetben követhet el bűnt a fentiekkel kapcsolatban: 1. ha nem enged elég információt polgáraihoz. Pl. lezárja országa fizikai, vagy gondolkodása lehetőségeinek határait. 2. ha azokat saját „logikai rendszerében” tálalja és lezár minden egyéb lehetőséget azok megítélésére. Ezért ezek az „elmagyarázások” nagyon visszatetsző dolgok.

Mi van a fel nem dolgozott, nem tudatosított információinkkal, melyeket sejtjeink emlékezete őriz?
Hidd el, hogy azok is léteznek és időnként „a logika szabályait” nem követve előtörnek. Ez az intuíció, vagy megérzés. Egy apró jel arra, hogy ne kövesd vakon a logikát. Ráadásul a megérzésre nem lehet szabályszerűséget alkotni emberi dimenzióban. Csupán jön és megy. Állatoknál kifejezettebben látható, hiszen bennük a tudatosság nem nyomja el a tárolt információkat. Embernél ez az ún. hetedik érzék. „Valami azt súgja, hogy…”
Igen, benned is feltörhet olyan emlék a múltból, amit meg sem éltél, de sejtjeid tároltak és rendelkezésedre bocsájtanak. Ez nem lélekvándorlás, hanem a génjeidben, azok emlékezetében tárolt információ tömeg vándorlása, ami egy vulkán váratlanságával törhet ki benned és éreztet valamit, amit nem tudsz szavakba önteni. Mégis működik. Majd elmész az orvoshoz, pszichológushoz, akár a paphoz és ők könyveikből néznek utána, vajon mi törhetett rád. A legegyszerűbb megoldást választják: hülyének nyilvánítanak, majd felírják azt a gyógyszert, ami után ők jutalékot kapnak.
Gyakorlatilag ők azok, aki nem értik mi működik benned és lerángatnak abba a térbe, melyben ők működnek. Ez egy szűk tér: a felismert betegségek tere, melyben kezelésre szorulsz.
Ne szarj be, a jog is így működik. Csak azt kezeli, amit az ember kreálta jogszabályok keretein belülre be tud gyömöszölni. Úgyhogy ne rohanj minden szarral bírósághoz, mert még beszorítanak pár jogszabályba, ami neked nem lesz jó.
A tudomány, amit ma az ember művel, elismerésre méltó eredményeket mutat fel akkor, ha nem zárja saját logikai rendszerébe az információkat. Amint bezárja azokat, az általa törvényszerűségeknek vélt összefüggések egy része nem lesz igaz rád, az egyénre. Biztos történt veled olyan, hogy vendégségben a vendéglátód rád akart tukmálni olyasmit, amit nem szeretsz. Pedig ez tele van vitaminnal, elpusztítja a rákos sejteket, egészséges, mondja. De te elutasítod, mert tudod, hogy ez az étel benned másképpen működik. Ezt adja számodra a benned tárolt örökség, ami felülírja az emberi tudományt.

A sugallat, azaz inspiráció, az más. Az nem a múlt öröksége, hanem a jelen adománya. Neked is lehetőséged van sugallatot kapni, mert embernek is kijár. Az inspirációt az adja, Aki a Láthatatlan Világ (A’lem al-Gheib الغيب عالم ( Ura.

Nem jár az embernek, hogy beszéljen vele Allah, csak ha sugall, vagy a Hidzsáb (lepel) mögül, vagy Küldöttet küld, hogy kinyilatkoztassa az Ő engedelmével azt, amit Ő akar. Ő a Magasságos, a Mindentudó. (Korán 42:51)

Hogy kommunikálhat Allah az emberrel? Közvetlenül nem kommunikál, de van a közlésnek három módja Allah és ember között: 1. Wahi, inspiráció. 2 A Hidzsáb, azaz lepel mögül. 3. Küldött küldésével.
A sugallat, inspiráció kétféle lehet: 1. Az ember szívére, értelmére sugallott parancsok, tiltások, vagy mély igazságok magyarázatai, megvilágosodás, stb. Ennek érzői azok, akik Igaz Hitet, odaadást táplálnak magukban. 2. Verbális inspiráció, ami Allah Szavainak emberi nyelven való érzékelését jelenti.
Lepel, Hidzsáb mögül: Természetesen nem egy vászondarabról, hanem a Látható és Láthatatlan világot elválasztó absztrakt lepelről, vagy a Világosság, ill. a sötétség közti válaszfalról van szó. Küldöttön keresztül: Gábriel Arkangyal hozta el a Korán kinyilatkoztatásait a Prófétának.

Aki hisz, (tehát nem vallással, hanem hittel bír), annak eljöhet az a pillanat az életében, amikor Allah (SWT) inspirálhatja. Ez egy olyan élmény, amelynek szavakba öntése képtelenség. A szónak határai vannak, ezért kifejezni, csak határok közt képes. A zene ennél több. Ott tudja kifejezni az érzéseket, ahol a szó lehetősége kimerült. Ezért ellenkezem azokkal a véleményekkel, melyek szerint a zene Haram lenne az Iszlámban. Az a kérdés, milyen zene? Mert ami lebontja a szó határait és tovább emeli a lelket a Láthatatlan Világba és ad egy érzést, ami a „logika” szabályai közt nem létezik, az igenis Halal, sőt eszköz a belső békém eléréséhez.
Lássuk, mit ír a Korán a Prófétáról (béke reá)? Kellett-e neki a PhD cím ahhoz, hogy elhozza számunkra a tudásnak azt a terét, amiben minden ember megtalálja belső békéjét? Nem! Sőt! Ennek ellenkezője igaz. Írni, olvasni sem tudott. Tehát nem zavarta elméjét semmi olyan tudás, amit ember belé programozott volna. Ez az inspiráció:

Nem tudtál ezelőtt recitálni a Könyvből, nem tudod azt jobboddal írni, így valóban kétkedhetnek (saját állításaikban) az ármánykodók. (Korán 29:48)

A Próféta nem volt tanult ember. Mielőtt a Korán kinyilatkoztatott neki, nem állította, hogy ő lesz az, aki Allah Üzenetét egyszer tolmácsolni fogja. A Kinyilatkoztatások kézhezvétele előtt nem volt gyakorlata szónoki beszédek mondásában, nem tudott írni, olvasni. Ha ezeknek a földi áldásoknak birtokában lett volna, az őt támadóknak alapot jelentett volna arra, hogy kételkedjenek az inspiráció valóságában. Joggal feltételezhették volna, hogy más könyvekből ollózta ki a gondolatokat, vagy maga találta ki és írta le azokat. A körülmények, melyekben a Korán kinyilatkoztatott és a Próféta személye maga a garancia arra, hogy minden szó Igaz és Allahtól való.

Akár intuíció, akár inspiráció, ezek csak akkor csak akkor válnak javadra, ha Allah (SWT) szándékát fedezed fel bennük.

Címkék: 

 

Kommentek

h i r d e t é s