h i r d e t é s

Iráni mozgalmak 1.

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam
a- a+

Iráni mozgalmak 1.

2021. február 17. - 18:39

Történelmi és világnézeti előzmény

1979 az Iszlám történelmében sorsfordulót hozott. Lássuk, milyen események történtek ebben az évben:

 • A szovjet csapatok bevonultak Afganisztánba
 • Dzsuhayman al-Oteybi elfoglalta a Mekkai szentélyt
 • Iráni Iszlám forradalom és hatalomátvétel
 • Iraki-iráni háború kirobbanása

E négy esemény egymásra és a világpolitikára egyaránt hatással volt. Akik a másodikként említett Mekkai szentély elfoglalását nem értenék elmondom, hogy Dzsuhayman al-Oteybi egy előkelő szaúdi családból származó férfi volt, aki megkérdőjelezte az Al-Szaúd dinasztia létjogosultságát az uralkodásra. Gondolkodását jelentősen befolyásolták a Muzulmán Testvériség tanai. Követőivel fellázadt és elfoglalta a Kába szentélyét. Még egy érdekesség. Unokafivérét, Mohammed Abdullah alQahtanit Mehdinek kiáltotta ki, aki a Végítélet napja előtt jön el és rendet teremt a hívők között. A lázadást a szaúdi hatóságok vérbe fojtották. Ettől az eseménytől kezdve a szaúdi uralkodóház, beleértve az Öbölmenti monarchiákat és a Muzulmán Testvériség között éles ellentét feszül. Ez alól egyedül Katar kivétel, ami jelenleg a Muzulmán Testvériség központja. Többek között ez magyarázza az Öböl államok és Katar közti viszályt.
A Mehdi tan megértéséhez azonban lássuk Mohamed (béke reá) leszármazását. És innen térjünk át Iránra. A sor Ali Ibn Abi Talibbal, a próféta unokaöcsével kezdődik és a 11-ik imámmal végződik, aki Haszan Ibn Ali volt:

 1. Ali Ibn Abi Talib (600-661)
 2. Haszan Ibn Ali (625-670)
 3. Huszein Ibn Ali (626-680)
 4. Ali Ibn Huszein (658-712)
 5. Mohammed Ibn Ali (677-732)
 6. Dzsafar Ibn Mohammed (702-765)
 7. Musza Ibn Dzsafar (744-799)
 8. Ali Ibn Musza (765-817)
 9. Mohammed Ibn Ali (810-835)
 10. Ali Ibn Mohammed (827-868)
 11. Haszan Ibn Ali (846-874)
 12. Mehdi (869-)

Ők tehát a tévedhetetlen és szeplőtelen imámok. Legtöbbjükhöz külön követői iskola sorakozott fel, de együtt ők alkotják a Tizenkettes Imám rendet, a legjelentősebb síita tant. Igen ám, de hol van a 12- ik imám? Ugyanis a 11-iknek nem volt utódja. Helyesebben volt, Mohamednem hívták, de senki sem látta. Ő tehát a tizenkettedik, a rejtőző imám, másnéven a Mehdi. Hogy képes a Mehdi vezetni a népet, ha rejtőzik? Úgy, hogy hozzá négy hittudós biztosított „kaput”. Ők voltak négyen a „kapuk”.
Általuk közvetítette a Mehdi a parancsokat. Erről szólt a hit. Eljött az idő és a négy kapu is meghalt. Ekkor terjedt el az a felfogás, hogy a Mehdi él, nem hal meg és eljön a Végítélet napja előtt. Addig pedig tévedhetetlen imámok tartják fenn a hitet és a rendet. Ez a Mehdi tan levezetése a síita iskolák szerint.
Eljött 1979 és Iránban győzött az Iszlám forradalom. Khomeini ayatollah a Mehdi tanra alapozva nem tett mást, mint amit Theodor Herzl tett a cionizmussal kapcsolatban. Amint ő is előrehozta a Messiás eljövetelét és biblikus tanokra hivatkozva egy zsidó államot álmodott meg, Khomeini is ezt tette síita oldalon. Megalkotta saját elvét, a velayat al-faqih-ot, ami a hatalmat teológusok hitbizományába rendeli. Tehát, amíg a Mehdi el nem jön, addig a vallásvezetőknek kell hit és hatalom dolgában dönteni. Az Iránban eluralkodott eufórikus hangulatban ez az elv láncreakciókat indított el Iránon kívül, még a szunnita irányzatot követő országokban is. Innen számítható annak az Iszlám képnek a megjelenése, később felerősödése, ami a klasszikus tannal ellentétben nem a belső békére, kiegyensúlyozottságra, megelégedettségre alapoz, hanem valami másra. Számos hittudós emelte fel szavát a velayet al-faqih szemléletével szemben, köztük Khomeini imám utáni második legnépszerűbb vallásvezető és filozófus, Montazeri nagy ayatollah is, akinek ezért élete végéig házi őrizetben kellett lennie. Iránban az Iszlám forradalom kitörése óta a mai napig 55 ezer embert végeztek ki olyan meggyőződés miatt, ami szembefordult a teológusok hitbizományba adott hatalmával.
1979-ben a világpolitika is dübörgött, de a velayet al-faqih is megtette a maga dolgát és beerősítette a szaúdi konkurencia oldalán hasonló szervezetek létrehozását, militarizálását, melyet harcos vahabita eszmékkel támogattak meg. Ezek az eszmék pedig mára már ki tudja milyen irányban barbarizálódtak. Akármerre is, vannak, akik mindezt manipulálják. Hol az Iszlám? Önmagadban keresd csak!

Címkék: 

Kommentelne? Kattinson ide!

h i r d e t é s