h i r d e t é s

Karácsonyi, ünnepi köszöntő!

Olvasási idő
1perc
Eddig olvastam

Karácsonyi, ünnepi köszöntő!

2017. december 25. - 11:49

 

Szóljon az ünnepi harang karácsonyi dallama mindenkihez, akik a mindennapok munkájával életüknek és mások életének tiszta, önzetlen szeretetet, közösen megélt értelmet adnak.

Karácsony ünnepén gondoljunk most azokra a napokra, amelyek örömmel és elégedett boldogsággal töltötték el szívünket! De legyen ez olyan ünnep, amikor az örömteli napokat, és az ünnep szellemét átéljük, amikor tanulunk az eltelt év, évek fájdalmaiból, amelyek rosszat, fájdalmat is hoztak!

Gondoljuk át, tudunk-e élni a mának úgy, hogy a holnapot, a következő évet, éveket is ehhez az ünnephez kötődő derűvel, áhítattal köszönthessük!

A karácsonyi ajándék nem az anyagi gyarapodásról, hanem a testvéri együttérzés, kölcsönös egymásrautaltság, az összetartozás erejéről szóljon, Karácsony ősi üzenetének szellemében.

Korán, reggeli ébredéskor jó lenne arra gondolni, hogy a következő napon, napokon, hogyan tudjuk erőnkhöz mérten néhány embernek, hozzátartozóinknak és idegeneknek a nyugalom, a megértés, a szeretet ajándékát átnyújtani.

Szent Karácsony ünnepe ne legyen senkinek a panasz napja! A panaszé, hogy nincs meg mindenünk, amit az elmúlt évben, években szerettünk volna! De érezzük, ha igaz, hogy nem kaptuk meg, amiért megszolgáltunk, önfeláldozó erőfeszítéseket is tettünk.

Ez a tudat vezessen át minket Karácsonyt követően az Új Év napjaihoz!

Legyünk képesek nem csak az értelemhez, hanem a szívekhez is közelebb jutni, mert ez a két ajándéka az emberiségnek, ez az a „nyelv”, amivel mindenkihez tudunk szólni!

A gondolat, az érzelmek és tetteink, igaz, sokszor álltak, állnak olyan távol egymástól, mint a felettünk, elérhetetlen távolságban ragyogó csillagok. Elérhetetlenek, de sokaknak a tájékozódás lehetőségét is nyújtották, hogy tévelygéseink, barangolásink közben ne veszítsük szem elől a helyes útirányt, az elérni kívánt egyéni és közösségi célt!

Gondoljunk rá, mélyre kell hajolni ahhoz, hogy a kicsiny gyermekünket felemeljük, magunkhoz ölelhessük! Milyen mélyre kell napjainkban lehajolnunk, hogy a betlehemi gyermek Jézust magunkhoz ölelhessük, közel kerüljünk hozzá, lelkéhez, szelleméhez?

Habemus ad Dominum!

Valamennyi olvasói a C7-nek fogadják szeretettel ünnepi szavakba öntött törekvéseinket! Legyen ez a szándék, munkánk és indítékaink olyan karácsonyi ajándék, ami nem csak néhány napra, hanem az Ünnepek utáni mindennapokra is ösztönző maradhasson!

Köszönjük olvasóink és támogatóink hűségét! Ez ad erőt, hogy a karácsonyi, ünnepi jókívánságaink, gondolataink a következő évek minden napjaiban is mindannyiunk útitársa legyen.

Címkék: 

 

Kommentek

h i r d e t é s