h i r d e t é s


Képviselő-testületi beszámoló – 2016. február 25.

Olvasási idő
7perc
Eddig olvastam

Képviselő-testületi beszámoló – 2016. február 25.

2016. február 26. - 08:17
0 komment

 

Március 1-től új bővül a helyi tömegközlekedés, Esztergom együttműködést köt a Pázmány Péter Egyetemmel, négy darab műfüves labdarúgó-pálya épül a városban, a Dunakanyar települései közösen pályáznak a térség fejlesztéséért – többek között ezekről döntött Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete.

A képviselők közül ezúttal Stámusz Andrea nem tudott részt venni a testületi ülésen egyéb elfoglaltságai miatt. A képviselők az elfogadott napirend szerint a meghívóban szereplő 11 nyílt napirendi pont mellett további 10 sürgősségi indítványt, továbbá összesen 8 napirendi pontot zárt ülésen tárgyaltak, a Vargyasi kastéllyal kapcsolatos előterjesztés lekerült napirendről. 

A képviselők módosították a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendeletet. A módosítás célja, hogy hosszú idő után egységes, a valós képet mutató házszámozási rendszer jöjjön létre, mivel Esztergomban – a magyarországi települések zöméhez hasonlóan – a korábbi utcaátnevezések, terület-besorolási változások miatt számos esetben pontatlanságokat eredményeztek. 

A testület módosította az Esztergomi Közös Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatát annak érdekében, hogy az időközben szintén módosított magasabb rendű jogszabályoknak megfeleljen. Szintén a jogszabályi környezet változása miatt módosították a képviselők a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, amelyet egyúttal intézkedési tervvel egészítettek ki.

A testület döntött arról is, hogy az  ÁROP-1.A.3-2014-2014-0003 „Területi együttműködési program az Esztergomi járásban” című  projekt alapján elkészült Járási szintű „Esélyteremtő-programtervet” elfogadja. A döntés előzménye, hogy Esztergom sikeresen pályázott az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0003 „Területi együttműködési program az Esztergomi járásban” elnevezésű projekten, 21.690.000 forintot nyert el a program megvalósítására. A pályázati konstrukció olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelyek célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával. A Járási Esélyteremtő Programterv tartalmazza járási szinten: 

- probléma feltárás 5 fő területen (idősek, gyermekek, nők, fogyatékkal élők, és mélyszegénység/romák) esélyegyenlőségre vonatkozóan. 
- települések helyi esélyegyenlőségi tervének áttekintése összehasonlítása
- javaslatok - intézkedési terv

A képviselők döntöttek az esztergom-kertvárosi BOKK Paper Kft. kérelméről: a cég kérte az Esztergom - Kertváros helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló módosítását annak érdekében, hogy a tulajdonukat képező kertvárosi ingatlan beépíthetősége 40-ről 50 százalékra emelkedhessen. A vállalat célja, hogy gyártási tevékenységét növelje, a bővítéshez önkormányzati területet is kíván a jövőben vásárolni.  A testület jóváhagyta a kérelmet azzal a kiegészítéssel, hogy a módosítás költségei a kft-t terhelik. 

Együttműködés a Pázmánnyal

A testület döntése alapján Esztergom megállapodást köt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karával.

Az együttműködés célja az Önkormányzat és az Egyetem tartós együttműködésével „Esztergom város legfontosabb erőforrása: gazdag történelmének és annak emlékeinek”  felmérésre (kutatás-oktatás) a helyi közösség minél szélesebb körű bevonásával. Az oktatás, kulturális programok, ismeretterjesztés keretén belül ezen értékeinket megismertessük mind a helyi közösségekkel, illetve nemzetközi szintéren is közismerté tegyük. Az együttműködés nem korlátozódna a város határain belülre, hanem kitekintést adhat az Esztergomhoz kapcsolódó történeti kultúrtájhoz, régióhoz. 
Felek közösen tevékenykednek azon, hogy a város professzionális szakmai háttérrel tudja megvalósítani a megállapodásban rögzített feladatokat. Ennek érdekében az Önkormányzat rendszeresen lehetőséget biztosít az Egyetem diákjainak a városban történő megjelenésre, egyetemi tantárgyak keretében a feladatok elvégzésére, kiállítások, kerekasztal-beszélgetések, egyéb rendezvények rendezésére. Az Önkormányzat elő kívánja segíteni az Egyetem tanulói számára a város történetének, értékeinek és problémáinak minél alaposabb megismerését, és ezen feladatok elvégzésében támogatja a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karát. Az Egyetem magas szintű szakmai segítséget biztosít az Önkormányzat részére, azon dokumentumai elkészítésében ahol a régészeti, történeti vonatkozások alátámasztása szükséges.

Műfüves pályák épülnek városszerte

A képviselők döntöttek arról, hogy Esztergom részt vesz a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program pályázatán, melynek segítségével négy darab műfüves pálya épülhet a városban. A labdarúgó szövetség 70 százalékkal járul hozzá a pályák építéséhez, Esztergomnak a négy pálya építése várhatóan 29,58 millió forintba kerül majd, míg a szövetség 69,02 millió forintot biztosít a beruházáshoz. 
A döntés szerint a Béke téren és a Schweidel úton 12x24 méteres pálya épülhet, míg Szentgyörgymezőn és Esztergom-Kertvárosban 20x40 méteres műfüves labdarúgó-pálya létesülhet. 

A képviselők hatályon kívül helyezték a még 2008-ban alkotott úgynevezett "Szent-Miklós telkek" értékesítéséről hozott rendeletét. A SZIM telepen fekvő telkek időközben gazdasági, kereskedelmi célú besorolást kaptak, ezért szükségessé vált a rendelet hatályon kívül helyezése.

A testület döntött az Oktatás Magyarországi Közbiztonságáért Alapítvány kérelméről, ennek megfelelően az Esztergom-Kertváros, Hegy utcában található ingatlanban található 3 négyzetméteres helyiséget 500 forint/m2 áron 2020. június 17-ig bérbe adja az alapítványnak. 

Március 1-től módosul az autóbusz-menetrend és a járatok útvonala

Döntés született a helyi buszközlekedés változásáról is, március 1-től kibővített útvonalon járnak az 1, 11 és 11-es járatok. Vátozik továbbá a menetrend is, a régi buszokat pedig újabb, fordulékonyabb, alacsonypadlós, kamerával felszerelt járművek váltják. Az önkormányzat továbbra is várja a lakosok véleményét annak érdekében, hogy szükség esetén tovább korrekciókat hajtsanak végre a helyi tömegközlekedésben. 

A testület döntött arról, hogy módosítja idei munkatervét, és az eredetileg március 17-re tervezett képviselő-testületi ülését a nemzeti ünnep és a hosszú hétvége miatt március 23. napjára módosítja. 

A sürgősségi indítványok közül elsőként a Mária Valéria híd lába melletti állóhajó bérleti szerződésének hosszabbításáról döntöttek. A hajót bérlő vállalkozó szerződése 2017. január 29-ig volt érvényes, havi 100 ezer forintos bérleti díj ellenében. A módosítás értelmében a szerződést 2021. december 31-ig meghosszabbítják, a bérleti díj 2017. január 1-től 150 ezer forintra emelkedik havonta. A hosszabbítást az állóhajó vállalkozó általi átalakítása indokolja, az átalakítást vállalkozó saját költségén végzi. 

A testület döntött továbbá a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosításáról, az Aranysólyom Lovagrend Hagyományőrző és Karitatív Alapítvány 560 ezer forintos támogatásáról, továbbá egy munkacsoport felállításáról Babits Mihály halálának 75. évfordulójának méltó megünnepléséről. A képviselők döntöttek arról is, hogy a közszolgáltatási szerződés alapján elfogadja a Művelődés Háza Nonprofit Kft esetében 2016. évi feladatainak ellátásra 55 millió forintot biztosít. A testület továbbá döntött arról is, hogy 20 millió forintos vételi ajánlatot tesz a Sándor palota melletti, egykor az épülethez tartozó ingatlan megvásárlására. 

Aprófalva nyári zárvatartása

A képviselők elfogadták az Aprófalva Bölcsőde nyári zárvatartásáról: a bölcsőde e szerint 2016. július 25-től 2016. augusztus 19-ig tart zárva, ez idő alatt a szociálisan rászoruló gyermekek számára ügyeletet tart.

A testület magasabb rendű jogszabályok változása miatt módosította a Srigonium Zrt. valamint annak leányvállalatainak alapító okiratainak módosítását. 

Együtt a Dunakanyarért

A testületi ülés utolsó nyilvános pontjaként a képviselők döntöttek a Dunakanyar települései közötti együttműködésről. A részt vevő települések: Esztergom, Dömös, Ipolydamásd, Kismaros, Nagymaros, Pilismarót, Szob, Verőce, Visegrád és Zebegény. 
Az összefogás két pályázaton is közösen indulna, mindkét pályázati felhívás célja az, hogy a bejárható Magyarország Keretprogram támogatására meghirdetett forrásokat eljuttassa a Magyar Természetjáró Szövetség, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a Magyar Vitorlás Szövetség, a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség, a Kerékpáros Magyarország Szövetség és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. számára, illetve rajtuk keresztül közvetlenül a településekhez. Az összefogásban részt vevő települések közös fejlesztési igényeket fogalmaznak meg, a pályázati keretösszeg meghaladja a 22 milliárd forintot.

 

Városházi információh i r d e t é s

betöltés...

;