h i r d e t é s

Kultúra a kulcs

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

Kultúra a kulcs

2020. május 11. - 17:47

 

Mert bizony, az Egek és a Föld teremtésében, az Éjjel és Nappal különbözőségében, a bárkában, mely siklik a tengeren, miáltal hasznot nyújt az embereknek, s mi vizet Allah leküldött az Égből, hogy életre keltse általa a Földet annak halála után, majd szétszórja rajta az összes lényt, a szelek és felhők szabályozásában, melyek az Ég és Föld közé rendeltek, vannak a jelek azoknak, kik ezeket felfogják (Korán 2:164)

Ezek az áyák adtak inspirációt a középkor Muszlim tudósainak arra, hogy felfedezzék a világot. Allah hangsúlyozza, hogy Jelei csak a bölcsek számára válnak felfoghatóvá. Annak érdekében, hogy Allah közelségébe kerüljenek, a Muszlimok többet akartak tudni a világról és a teremtés csodájáról. Megfigyelhető, hány tudományágat foglal össze egy vers. Csillagászat, navigáció, biológia, meteorológia, földrajz, mind említést nyertek. Ez itt csupán inspiráció, de Allah később kitárja szűken a Láthatatlan Világ ajtaját és láttatni enged néhány titkot, ami még felfedezésre vár. Azt kívánom, hogy a Muszlimok térjenek vissza arra az útra, ahol a VIII-XIII-ik században voltak. Ez Avicenna, Ibn Heitham, Al- Battani, Ibn Hayyan és mások kora. Amikor emberi civilizációról beszélünk és emberről a holdon, akkor ez nem azért jött el, mert néhány nagyhatalom űrhajót lőtt fel, vagy, mert modern eszközökkel képesek molekulákat látni. Galileo Galilei, Nikolausz Kopernikusz és a mi Muszlim tudósaink másokkal együtt, óriási részt tettek le a mai vívmányok elérése érdekében, amit emberi civilizációnak hívunk.

A kulcs sok mindenhez a kultúra. A kulturális szint egy bizonyos fokán válnak érthetővé fogalmak és válik lehetővé az a fajta kommunikáció, ahol a felek értik egymást.
Valaha az Iszlám azért tudott világrészeket meghódítani, mert erős kulturális és tudományos pillérekre épített. Aki nem járt Toledóban, vagy Bagdadban, nem tekinthette magát a fejlett világ részének.
Ma ez egy kicsit másképp fest. Az Iszlám mai állapotát a muzulmán régiók gazdasági devalválása okozta. Ahol szegénység van, ott kultúrára nincs pénz, az iskolázottság színvonala esik, sőt gyakran iskola sincs, csak Korán olvasás. Ez pedig önmagában nem tudomány. A Korán akkor válik csodává, ha fogalmait a világot értő és azon tevékenykedő agyakba ültetik. Egy sivatagba kihelyezett MRI készülék sem képes csodára az azt kezelő orvosok és kiszolgáló személyzet nélkül.
A kultúra szétbombázása azonban nem csak az Iszlám világot sújtja. Ez arra utal, hogy a radikalizálódás és polarizáció sok területen várható. Ez így üzlet, így logikus, hiszen konfliktusok csak így érhetők el. Ezért kell megvédeni iskoláinkat, visszakapcsolni a tudomány és kultúra vérkeringésébe településeinket, egyébiránt sohasem lesz elérhető közelségben a megbékélés etnikumok, vallások, felfogások közt.

(Idézett Korán fordítás és magyarázat: www.eufatwa.com vagy http://mek.oszk.hu/17000/17082/

Címkék: 

 

h i r d e t é s