h i r d e t é s

Nyílt levél a Quaestor Hrurira felszámolójának

Olvasási idő
6perc
Eddig olvastam

Nyílt levél a Quaestor Hrurira felszámolójának

2016. június 13. - 13:27
1 komment

 

A Quaestor károsultak nyílt levele a Quaestor Hrurira felszámolójának.

Forrás: 24.hu

Tisztelt Weintraut József úr és dr. Romics Ágnes asszony!

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a Quaestor Hrurira felszámolása során a felszámoló a jelek szerint nem a károsultak, hanem a fennálló hatalom érdekét képviseli, és a károsultak kisemmizésére törekszik! Maga az eljárás megindulása is valószínűleg példátlan a magyar jogtörténetben, mert egy 2015. aug. 31-én benyújtott kérelemre csupán 2016. márc. 10-én rendelte el a bíróság a Quaestor Hrurira (Hrurira) felszámolását. Ezzel elérte azt, hogy a Hrurira nem tudta benyújtani a hitelezői igényét az anyacég, a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. (QPT) felszámolási eljárása során a 40 napos határidőn belül. A QPT felszámolási eljárása 2015. dec. 12-indult meg, a Hrurira képviseletére jogosult Tarsoly Csaba előzetesben ül, így akadályoztatása miatt nem tudta benyújtani a hitelezői igényét a QPT felszámolási eljárásának megindulása utáni 40 napon belül, ami miatt a Hrurira követelését megelőzi valamennyi a 40 napos határidőn belül bejelentett követelés. A hatalom ezen időhúzása a kötvényeik megtérülését a Hrurira felszámolásából remélő Quaestor-károsultak megtérülési esélyét már önmagában lényegesen lerontotta.
Csúsztatás ugyanis, hogy a Hruriránál a tízmillió forintos alaptőke miatt nem is várható érdemi megtérülés. Az alaptőke egy cég mérlegében a források (passzívák) oldalon szerepel, míg a hitelezői igények megtérülése a cég eszközeinek (aktíváinak) megtérüléséből illetve értékesítéséből remélhető.
Az eszközök megoszlásáról a Hrurira 2014-es nyilvánosan elérhető beszámolójához tartozó kiegészítő melléklet tartalmazza az alábbi információkat:

Vagyis rendelkezik mintegy 36,5 milliárd Ft. hosszú távra befektetett pénzügyi eszközzel, 20,5 milliárd Ft. forgóeszköz követeléssel, 2,5 milliárd Ft. aktív időbeli elhatárolással, és mindössze 331 ezer Ft. készpénzzel vagy számlán lévő pénzzel. Ez a 331 ezer Ft. az egyetlen tétel, amely fellelhetősége a kiegészítő mellékletből nem megállapítható, az összes többi, majd 60 milliárd Ft. az anyacéggel szembeni követelés.
A befektetett tárgyi eszközök fellelhetőségéről a „tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban” fejezet számol be a kiegészítő mellékletben:

Vagyis a teljes befektetett 36,5 milliárdnyi pénzügyi eszköz az anyacéghez, a QPT-hez került.
A forgóeszköz követelések fellelhetőségéről a „követelések kapcsolt vállakozásokban” fejezet számol be a kiegészítő mellékletben:

Vagyis a teljes 20,5 milliárdnyi forgóeszköz követelés is az anyavállalat QPT-vel szemben áll fenn.
Az aktív elhatárolások pedig az adott kölcsönök kamatait jelentik a „bevételek aktív időbeli elhatárolásai” fejezet szerint:

Mivel kölcsönt a fentiek szerint csak a QPT-nek adott, a kölcsön időarányos kamata is a QPT-vel szemben áll fenn.
Elfogadhatatlan a hitelezői igényt bejelentőknek kiküldött levelében szereplő azon kijelentés, amely szerint nem tudja megállapítani azt, hogy hová került a valós kötvények ellenértéke. Ön is hivatkozik a levelében a 2014 évi beszámoló (2014. dec. 31-I állapotot tükröző) kiegészítő mellékletére, amiben a fent idézett adatok szerepelnek.
Ez alapján Önnek be kell, illetve be kellett volna jelentkeznie a QPT felszámolási eljárásába! A Vectigalist fogjuk felelőssé tenni, ha ez QPT felszámolásának megindulása utáni 180 napon belül sem történik meg, és így a követelés elveszik! A fenti információk az IM céginformációs szolgálatától nyilvánosan elérhetőek, így Ön azt már a Hrurira felszámolásának kezdőnapján, 2016. márc 10-én elérhette!
Ugyancsak teljes mértékben elfogadhatatlan az az állítása, hogy a hitelezői igények valódiságát sem tudja eldönteni, mivel nem rendelkezik a Hrurira irataival. Ön is tudja, hogy a Quaestor kötvényeket nem is a Hrurira értékesítette közvetlenül, hanem a Quaestor Értékpapír Zrt. (QÉP). A Hrurira nem is rendelkezhetett kötvénytulajdonos szintű nyilvántartással, mert azt a QÉP nyilvántartása tartalmazza. A QÉP felszámolója, a PSFN ezt meg tudta adni a BEVA kártalanítás során, vagyis ez az információ elérhető, csak ott kell keresnie, ahol az nyilvánvalóan megtalálható!
Ön arra hivatkozik, hogy a felszámolási eljárás során a Hrurira semmilyen iratát nem tudta megkapni a cég vezetésétől. Közismert, hogy a cégvezető, Tarsoly Csaba, előzetes letartóztatásban van, így semmilyen megkeresésére nem tud válaszolni akadályoztatása miatt. Ön hiába is küld neki a cég székhelyére bármilyen felszólításokat tértivevényes levélben, ezt nem fogja Tarsoly úr megkapni. Ugyanakkor az is közismert, hogy a Quaestor iratokat a nyomozás során a hatóság lefoglalta, így az a rendőrségnél illetve az ügyészségnél érhető el.
A hatalom hozzáállását az egész ügyhöz jól mutatja, amikor kifejti, hogy sem a nyomozóhatóságtól, sem az ügyészségtől, sem a NAV-tól nem kapott választ a megkeresésére. Arra játszanak, hogy a 180 nap is leteljen, Ön pedig egy egyszerűsített eljárásban lezárja a Hrurira felszámolását, ami a károsultak teljes kisemmizését jelenti. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a levele szerint Ön ehhez asszisztálni kíván!
Ez számunkra elfogadhatatlan! Önnek hivatalból a hitelezők igényét kellene képviselnie. A fenti hatóságok egy nap késésért megbírságolnak, vagy előállíttatnak. Ha nem válaszolnak Önnek, akkor azt perrel kell kikényszerítenie! Ha pedig emiatt olyan késedelembe esik, amit nem tud elhárítani, akkor a felelős szervekkel, illetve a Magyar Állammal szemben is fel kell lépnie a késlekedésükből adódó kár megtérítéséért!
Számunkra nem elfogadható, hogy

  • nem tudja megállapítani a követelések jogosságát, mert ugyanezt a PSFN meg tudta tenni, és Önnek csak le kéne kérnie a PSFN-től a releváns adatokat, hogy
  • nem tudja megállapítani, hogy hová került a valós kötvények ellenértéke a Hrurirától, mert az utolsó éves beszámoló nyilvánosan elérhető kiegészítő melléklete szerint a QPT-hez került, csupán 331 ezer Ft. sorsa ismeretlen, illetve hogy
  • nem tud hozzájutni az iratokhoz. Közismert, hogy a Quaestor iratanyagát lefoglalták a nyomozás során, Önnek azt a nyomozó hatóságnál, illetve az ügyészségnél kell keresnie. Ha nem adják ki, pert kell indítania!

Az Ön által a levelében említett egyszerűsített felszámolási eljárás a mi teljes kisemmizésünket jelenti! Ön is a politikai hatalomhoz kapcsolódó csalók táborát kívánja erősíteni? Önnek a törvény szerint a hitelezők érdekét kellene képviselnie a felszámolási eljárás során, levele szerint azonban mégsem azt teszi! Elvárjuk Öntől, hogy a mi érdekünket képviselje, a QPT felszámolási eljárása során is a Hrurira nevében! A QPT felszámolója a hitelezői igényüket 40 napon bejelentők részvételével már megtartotta a hitelezői gyűlését, és ott valós fellelt vagyonról, illetve a kötvényeket a QPT-től vásárló mintegy 500 ügyfél esetében 100%-os megtérülés esélyéről beszélt, amennyiben időben beadták a hitelezői igényüket. Lépjen fel Ön is a kötvényeiket a QÉP-től vett 32 000 ügyfél érdekében, és gondoskodjon, hogy az ezek közül hitelezői igényt Önhöz benyújtók ugyancsak részesüljenek a Quaestor vagyonból!
Kérjük Önöket a fent ismertetett visszásságokkal kapcsolatos kérdéseknek a megválaszolására és a károsultak illetve a közvélemény számára megnyugtató tisztázására. A lehető legrövidebb időn belül választ várunk Önöktől, ellenkező esetben megtesszük a szükséges jogi lépéseket.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen levelünket nyilvánosságra hozzuk.

Budapest, 2016. jún. 13.

Quaestor Károsultak Közössége

Kapcsolódó dokumentumok


Nagyobb méretért kattintson a képre!

Nagyobb méretért kattintson a képre!

Nagyobb méretért kattintson a képre!

 

h i r d e t é s