h i r d e t é s


Orbán és az EU Bizottság Magyarországot bíróság elé viszi!

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Orbán és az EU Bizottság Magyarországot bíróság elé viszi!

2017. december 17. - 09:10

 

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy Magyarországot az Európai Unió Bírósága elé utalja, azzal az indokkal, hogy a 2017. április 4-én módosított felsőoktatási törvénye aránytalanul korlátozza az EU és nem uniós egyetemeket tevékenységük során, és vissza kell vonni összhangban az uniós joggal.

Forrás: napi.hu

A Bizottság ezt a felkérést azzal indokolta, hogy a módosított törvény nem egyeztethető össze azzal a szabadsággal, hogy a felsőoktatási intézmények szolgáltatásokat nyújtsanak és az EU-ban bárhová telepedjenek. Ezenkívül a Bizottság továbbra is azon a véleményen van, hogy az új szabályozás ellentétes az egyetemi szabadsághoz való joggal, az oktatáshoz való joggal és az üzleti tevékenység folytatásának szabadságával, amint azt az Európai Unió Alapjogi Chartája és az Unió jogi (a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános megállapodás, GATS , a Kereskedelmi Világszervezet, a WTO keretében).

A Bizottság 2017. áprilisában indította el Magyarország elleni jogsértési eljárást. Mivel Magyarország fenntartotta álláspontját a felszólító levélre , az indokolással ellátott véleményre és a kiegészítő indokolással ellátott véleményre adott válaszában, és nem hozta összhangba a felsőoktatási törvényt az uniós joggal, a Bizottság úgy döntött, hogy Magyarországot az EU Bíróságához fordítja.

Háttér

2017 április 4-én a Magyar Országgyűlés új törvényt fogadott el a 2011. évi felsőoktatási törvény módosításáról. A változások új követelményeket támasztottak a külföldi felsőoktatási intézmények nevével, a Magyarország és a nem Európai Gazdasági Térség (EGT) közötti kétoldalú megállapodások szükségességével kapcsolatban ) a felsőoktatási intézmények származási országai, a felsőoktatási szolgáltatások igénybevételének szükségessége a származási országban, valamint a magyarországi felsőoktatási szolgáltatások regisztrálására és engedélyezésére vonatkozó további követelmények.

Április 12-én a Bizottság megvitatta a Magyarországgal kapcsolatos jogi kérdéseket. Április 26-án a Bizottság úgy határozott, hogy jogi lépéseket tesz, és hivatalos értesítést küldött a magyar kormánynak a magyar felsőoktatási törvényről. A magyar hatóságok május 25-én válaszoltak.
Július 13-án a Bizottság újabb lépést tett a jogsértési eljárásban, és indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak, amelyben felkérte az országot, hogy jogszabályait összhangba hozza az uniós joggal. Magyarország augusztus 14-én válaszolt a Bizottsághoz.
Október 4-én a Bizottság további indoklással ellátott véleményt bocsátott ki, amely további pontosításokat tartalmaz a Bizottság aggályairól a felsőoktatásról szóló törvénynek az EU GATS keretében fennálló kötelezettségeivel való összeegyeztethetetlenségével kapcsolatban. Huingary október 18-án válaszolt, és elismerte a tisztázást, de fenntartotta korábbi álláspontját, miszerint a módosítások nem sértik az uniós jogot.
November 11-én Magyarország tájékoztatta a Bizottságot, hogy a felsőoktatási törvényben foglalt új követelmények teljesítésének határidejét egy évvel meghosszabbították. A külföldi felsőoktatási intézményeknek ezért 2019. január 1-ig meg kell felelniük az új feltételeknek.
A magyar válaszok értékelését követően a Bizottság fenntartja azon álláspontját, hogy a módosított jogszabály sérti a szolgáltatásnyújtás szabadságát (EUMSZ 56. cikk ); a letelepedés szabadsága (EUMSZ 49. cikk); A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 / EK irányelv (16. cikk); az egyetemi szabadsághoz való jog, az oktatáshoz való jog és a vállalkozás szabad gyakorlásának joga az Európai Unió Alapjogi Chartája által (13., 14. és 16. cikk); valamint az Uniónak a nemzetközi kereskedelmi jog (a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános megállapodás - GATS) keretében a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében fennálló jogi kötelezettségei.
Az EU Bírósága következetesen úgy ítélte meg, hogy az oktatási intézmények által kínált tanfolyamok, amelyeket alapvetően magánalapok finanszíroznak, a Szerződés értelmében gazdasági tevékenységnek minősülnek. A 2006/123 / EK irányelv hatálya alá tartoznak a 2006/123 / EK irányelv, függetlenül attól, hogy a tanfolyamokat kínáló létesítmények nyereségesek-e vagy sem, és függetlenül attól, hogy a finanszírozást elsősorban a tanulók vagy a szüleik nyújtják-e.
A Bizottság a Szerződések értelmében továbbra is felhasználja az összes rendelkezésre álló eszközt az EU közös értékeinek fenntartása és a magyar hatóságok, a többi tagállam és az Európai Parlament közötti széles körű politikai párbeszéd folytatása érdekében.

További információért

- A 2017. decemberi jogsértési csomag kulcsfontosságú döntéseiről a teljes MEMO / 17/4767 .
- Az általános jogsértési eljárásról lásd MEMO / 12/12 ( info-grafikon ).


 

h i r d e t é s

betöltés..