h i r d e t é s

Rendkívüli testületi ülést tartott ma Esztergom képviselő-testülete

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Rendkívüli testületi ülést tartott ma Esztergom képviselő-testülete

2019. szeptember 05. - 16:50

 

Pályázati forrásból épülhet meg az Esztergom és Esztergom-Kertváros közötti kerékpárút, részben pályázati támogatásból kerülhetnek energiatakarékos izzók a szociális bérlakásokba és városi intézményekbe, jövőre is visszatérhet Esztergomba a Tour De Hongrie – többek között erről döntött a képviselő-testület a szeptember 5-i, rendkívüli testületi ülésén. Az ülésen Juhász István, Sasvári Viktor, Sztojka Lajos, Vigh László képviselők nem tudtak részt venni.

A képviselő-testület rendkívüli testületi ülése - Fotó: Városháza

Pályázati pénzből épülhet az Esztergomot Esztergom-Kertvárossal összekötő kerékpárút

A Területi Operatív Program keretén belül lehetőség nyílt arra, hogy Esztergom pályázatot nyújtson be kerékpárút kialakítására Esztergom és Esztergom-Kertváros között. A tervezett kerékpárút a Mária Valéria hídtól indulva a Palatinusz-tóig vezet majd, teljes hossza több mint kilenc kilométer. A pályázat részét képezi az elkészült nyomvonalterv, amely szerint a Mária-Valéria hídfő és a Schweidel J. utca közötti szakasz létesítése meglévő utakon történő kijelöléssel vezet majd a biciklis út, bevonva az útvonalba a hamarosan elkészülő hivatásforgalmi kerékpárutat. A Schweidel J. utcától Esztergom-Kertváros, Sátorkő útig tartó szakasz létesítése részben új kerékpárút kiépítésével, részben meglévő utakon történő kijelöléssel történik, a Szentlélek-patak keresztezésére a 33+50 szelvényben új kerékpáros hidat építenek. A Sátorkői út és a Palatinus-tó közötti szakaszon szintén meglévő utakon jelölik/építik meg a nyomvonalat, illetve szükség lesz a Damjanich és Kassai utcák lámpás csomópontjának átépítésére.

A pályázatot 2019. szeptember 15-ig kell benyújtani, a projekt teljes összegére, 800 millió forintra.

Energiatakarékos izzók kerülnek az önkormányzati bérlakásokba és intézményekbe

A Héra Alapítvány pályázati lehetőségével élve Esztergom Város Önkormányzata 3000 darab LED fényforrást vásárol, amelyeket az esztergomi intézményekben, szociális bérlakásokban használnak majd fel. A 3000 darab izzó pályázati beszerzéséhez az önkormányzat összesen 1 950 000 forint önerőt biztosít.

Térítésmentes ingatlanhasználat a kajak-kenusoknak a szigeten

A képviselő-testület döntött arról, hogy 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig terjedő időszakra az esztergomi Prímás-szigeten található, Esztergom 16433 helyrajzi számú, 2295 m 2 nagyságú, kivett beépítetlen terület, az Esztergom 16434 helyrajzi számú, 2292 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület, valamint az Esztergom 16435 helyrajzi számú, 1903 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat az Esztergomi Kajak-Kenu Egyesület számára térítésmentes használatba adja. Az önkormányzat az ingyenes használat feltételéül szabta, hogy az egyesület az ingatlanokat bozótmentesíti és a területet karbantartja, továbbá a területen keletkező szemetet összeszedi és elszállítja.

Ingatlanokkal kapcsolatos döntések

A testület döntött továbbá arról, hogy felhatalmazza a polgármestert a Széchenyi tér 14. szám alatti, 2/3-ad részben állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét rögzítő megállapodást előkészítő nyilatkozattétel aláírására. Az épületet a Zöld Séta projekt részeként hasznosítja az önkormányzat, a projekt kivitelezése jelenleg is zajlik. Szintén döntöttek arról, hogy 2024. augusztus 31-ig meghosszabbítják a Hungast Esztergom Zrt. számára a Kőrösy László Középiskola és Kollégiumban található főzőkonyha ingyenes, és további két helyiség bérleti díjfizetés melletti használatát.

Visszatérhet a Tour de Hongrie Esztergomba

A képviselő-testület a rendkívüli ülés utolsó napirendi pontjaként döntött arról, hogy felhatalmazza Romanek Etelka polgármesterasszonyt arra, hogy a Tour de Hongrie szervezőivel elvi szándéknyilatkozatot írjon alá a jövő évi verseny esztergomi befutójával kapcsolatban. A Tour de Hongrie idén először érintette Esztergomot, az első szakasz befutóját rendezték a városban, kiemelt médiamegjelenés és több ezer érdeklődő részvételével. A most elfogadott szándéknyilatkozat nem jelent végleges elköteleződést egyik fél részéről sem, a végleges szerződés megkötéséről az őszi önkormányzati választást követően megalakuló új képviselő-testület dönthet majd.


 

h i r d e t é s