h i r d e t é s

Számos kérdésben döntöttek Esztergomban

Olvasási idő
5perc
Eddig olvastam

Számos kérdésben döntöttek Esztergomban

2019. február 22. - 07:14

 

Felülvizsgálják a zöldterületen való parkolásról szóló rendeletet, további, nem lakás célú ingatlanok értékbecslését végezteti el a Hivatal, fegyelmi eljárás indult a jegyző ellen az ÁSZ jelentésben foglaltak miatt, megvannak a 2019. évi óvodai jelentkezési időpontok – többek között erről döntött a Képviselő-testület a február 21-i ülésen.

 

Az ülésen Juhász István és Vigh László képviselők nem tudtak részt venni. Romanek Etelka polgármester a képviselő-testületi ülés elején jelezte, hogy a héten elkészült Államvevőszéki jelentéssel kapcsolatban fegyelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte dr. Endre Szabolcs jegyzővel szemben. A napirendi pontok elfogadását megelőzően Erős Gábor képviselő arról adott tájékoztatást, hogy a zöldterületen parkolással kapcsolatban több olyan lakossági jelzés érkezett, amely miatt újra kellene tárgyalni a rendeletet. A felvetést Romanek Etelka polgármester támogatta, március 11-én a Képviselő-testület rendkívüli ülésen ismét napirendre tűzi a rendeletet. Ugyanekkor tárgyalják a képviselők a február 21-i ülésen napirendről levett, az Önkormányzat ez évi költségvetéséről szóló rendeletet. Romanek Etelka ismertette a február 19-i rendkívüli ülésen tárgyalt, zárt napirendről szóló döntést, amely a korábban kormányhatározatban elfogadott, 10+5 milliárd forintnyi, turisztikai fejlesztésre szánt állami támogatás felhasználását érintette.

A felszólalások és a napirendi pontok elfogadását követően a képviselők döntöttek az önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról, elfogadták az Esztergom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája végrehajtásáról, a településrendezési eszközök és a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet 2018. évi hatályosulásáról szóló főépítészi beszámolót.

Eltűnik a mozaikkép a Géza Fejedelem homlokzatáról

A testület hozzájárult ahhoz, hogy a Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskola homlokzatáról elbontsák Óvári László festőművész mozaikképét. A döntés az intézmény kérésére született, ahol jelenleg zajlik egy épületenergetikai korszerűsítés tervezése, a mozaikképet pedig a felújítást követően – annak műszaki állapota miatt – az intézmény nem kívánja visszahelyezni.

Könyvtár a Bástyában

A helyszínről még korábban döntöttek a képviselők, ezúttal arról döntöttek, hogy a városi könyvtárnak a Bástya Áruház épületében való elhelyezése során a könyvraktár emeleti elhelyezése esetében a födémet meg kellene erősíteni, továbbá az emeleti szint megközelítése érdekében a tulajdonrészek épületen belüli elhelyezkedését kis mértékben át kell rendezni. Ugyanakkor az önkormányzat arra törekszik, hogy csak olyan átalakítások történjenek az épületben, amelyek mindenképpen indokoltak a könyvtári funkció ellátásához, illetve az épület felújítása során legkevésbé akadályozzák a többi, épületben működő intézményt (többek között az élelmiszer-áruházat).

A testület 200 ezer Ft-tal támogatta a Berzeviczy Gergely Alapítvány hozzájárulási kérelmét a Fehér Rózsa Bál megrendezéséhez, elfogadta a polgármester évi szabadság ütemtervét, döntött az Esztergom közigazgatási területén kötelezően biztosítandó közétkeztetés közbeszerzésének előkészítéséről, valamint az Esztergom Város Önkormányzat által nem önkormányzati területeken végrehajtandó parlagfű elleni közérdekű védekezésről.

A 2019. évi óvodai jelentkezés időpontjai

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év kezdő napjától (szeptember 1-jétől) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről a szülőt értesíti.

Aki a gyermeke felvételi határozatával nem ért egyet, 15 napon belül fellebbezéssel élhet, melyet az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani. A fellebbezésről az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője dönt. A képviselő-testületi döntés értelmében az óvodai jelentkezés időpontja:
- 2019. április 15-én 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között
- 2019. április 16-án 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között.

Ingatlanokkal kapcsolatos döntések

A képviselők telekösszevonásról döntöttek a Vívóközpont létesítésére szóló létesítményfejlesztési támogatás megvalósítása érdekében, döntöttek az önkormányzat nem lakás céljára szolgáló ingatlanok értékesítésével kapcsolatban arról, hogy értékbecslés készüljön az értékesíthető ingatlanokról. Szintén döntött a testület tulajdonosi hozzájárulás meghosszabbításáról az esztergomi úszóművekkel kapcsolatban.  A képviselők mindemellett jóváhagyták a ZÖLD-ÚT Esztergom Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft. valamint az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Kft. közötti bérleti szerződés jóváhagyását, a Kesztölci úton fekvő Hulladéklerakó telepen létesített Hulladékátrakó állomás, valamint az ahhoz tartozó 4 db, 27 m3 -es zárt konténer bérlésére 300.000 Ft+áfa/hó bérleti díj összeggel.

Pályázat az Energiatudatos Önkormányzat címre

A képviselők döntése alapján Esztergom részt kíván venni a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. által meghirdetett Virtuális Erőmű Programban, és pályázatot nyújt be az Energiatudatos Önkormányzati Cím elnyerése érdekében. A Program Energiatudatos és Energiahatékony Önkormányzat pályázata és díja idén nyílt meg hazai önkormányzatok számára. Az Energiatudatos Önkormányzat címet azok az önkormányzatok is megkaphatják, amelyek kész tervekkel és ezekre épülő benyújtott pályázatokkal, így erős elkötelezettséggel rendelkeznek az energiatudatosság iránt. Esztergomban az elmúlt időszakban számos intézmény energetikai korszerűsítésére készült terv, melyekre pályázati támogatást is kapott az önkormányzat. A beruházok eredményes közbeszerzési eljárás után még az idén megindulhatnak.

Piaccal kapcsolatos döntések

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a jövőben az az egyéni vállalkozó, aki kizárólag saját előállítású terméket, terményt árul, az őstermelőkre vonatkozó kedvezményben részesülhessen, amennyiben ezt kéri és nyilatkozik a fenti körülmény fennállásáról és arról, hogy az Önkormányzat folyamatosan ellenőrizheti a feltételek fennállását. Döntöttek továbbá a TOP-1.1.3 Esztergom, új városi piac kialakítása című pályázattal összefüggő „üzemeltetési koncepció elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás megindításáról, amely a Simor János utcai új, korszerű piac kialakításához szükséges.

Esztergom Város Önkormányzata 2018. szeptember 18-án aláírt Támogatói Okirattal 974 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el új városi piacának kialakítására. A leendő piac kiviteli terveinek elkészítéséhez meg kell határozni az üzemeltetéssel kapcsolatos elvárásokat, ezért a piac üzemeltetési koncepciójának kidolgozására szakértői segítséget kívánunk igénybe venni.

A közbeszerzési és beszerzési szabályok betartásával Esztergom Város Önkormányzata 4 – megfelelő szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező - vállalkozásnak küldi meg az Ajánlati felhívását, melyre 2019. március 1-jéig lehet ajánlatot tenni. (Városházi információ)


 

h i r d e t é s