h i r d e t é s

Ünnepi beszéd

Olvasási idő
8perc
Eddig olvastam

Ünnepi beszéd

2019. március 16. - 04:29

 

Tisztelettel köszöntöm az ünnepségen megjelentetek. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Horváth László magyar állampolgár vagyok.

Forrás: pxhere.com

Ez az összejövetel állampolgári kezdeményezés, alacsony költségvetéssel. Nem helyettesít semmilyen más megemlékezést. Úgy gondolom, hogy a hivatalos állami ünnepség egyre inkább politikai gyűléssé válik. Ezért a résztvevők száma zuhan, így bértapsolókat kell Lengyelországból buszoztatni. Kb. egy óra múlva felszólal a lengyel miniszterelnök. Magyarország Nemzeti Ünnepén. Érthetetlen.

Ezen az összejövetelen viszont bárki felszólalhat, akinek az elmondott véleménnyel kapcsolatosan észrevétele, önálló gondolata, megoldási javaslata van. Akárki, aki magáénak vallja az összejövetel vezérgondolatát:

HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL. LÉGY HÍVE OH MAGYAR.

I.

Itt és most 1848. Március 15-re emlékezünk. Március idusára, amely szabadságharcba torkollott. Hatalmas véráldozatot jelentett a magyar népnek. A magyarság akkor összefogott, a polgárság, a parasztság és a nemesség is egy közös cél érdekében áldozatot hozott.

Az elnyomás elleni harcról a magyar történelem számos dátumot őriz.

1514-ben egy székely katona, Dózsa György a parasztok élére állt, akik fellázadtak elnyomóik ellen. Ez a harc a belső hatalom ellen kezdődött. A felkelést Szapolyai János Temesvár alatt vérbe fojtotta. Amíg Európa nyugati felén a bérmunkások alkalmazása vált gyakorlattá elindítva az ipari forradalmat, addig kelet Európában a feudalizmus volt a szinte véglegesnek hitt társadalmi berendezkedés. Itt kezdtünk lemaradni a nyugathoz képest.

1703-ban II. Rákóczi Ferenc harcot hirdetett az országot elnyomásban tartó Habsburg uralom ellen. A külső hatalom megszüntetése volt a cél. Itt is összefogtunk. A kurucok harcoltak a labancokkal évekig, míg végül 1711-ben a majtényi síkon letettük a fegyvert az osztrákok előtt. Széttörtük a tárogatókat. Elbuktunk, de az ország rendi alkotmánya fennmaradt.

Az 1848-as szabadságharc a nemzeti identitás egyik alapköve. A polgári átalakulás megindítója. Célul tűzte ki a korszerű Magyarország megteremtését, a feudális társadalmi berendezkedés megszüntetését. Magyarországot önálló, független európai államnak hirdette. Ezt a társadalom minden rétege magáévá tette, anyagi- és véráldozatot hozva közösen küzdöttek a sikerért. Összefogtak. A Habsburgok hadserege nem tudta ezt a nemzeti megmozdulást leverni. Segítségül kellett hívni a cári seregeket, amely végett vetett ennek a heroikus küzdelemnek. Ismét elbuktunk. Következett a megtorlás, az aradi 13-ak és Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzése. Haynau rémuralmai. De Deák Ferenc sokak által vitatott politikája eredményeként eljött a kiegyezés, bekövetkezett Magyarország fejlődésének aranykora, amely az I. világháborúig tartott. A harc külső hatalom ellen tört ki.

1956 a XX. század meghatározó eseménye. A sztálini elnyomás, a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharc nem tartott évekig, mindössze pár napig. De megdöbbentette a világot. Ez a harc is a külső hatalom és magyarországi kiszolgálói ellen folyt. Mi adtuk a szabadság szimbólumát a világnak. A mi harcunk vált a szabadság példájává.

Szabadságvágyunk minden történelmi időben közös fellépést eredményezett.

II.

Jelenleg is elnyomásban élünk. Ezt az elnyomást magunk hoztuk létre. 1989 után olyan képviseleti demokráciát alakítottunk ki, amely diktatúrába fordult. Hogyan történhetett meg velünk, hogy a kétpólusú politikai hatalom egypólusúvá degradálódott, ami táptalaja az egyeduralom kialakulásának. A jelenlegi rendszer, amiben élünk egyre inkább a látszatra épül és nem a valóságra.

Mik az elemei a Fidesz által képviselt vezetésnek:

  • A legfőbb döntéshozó egy személyben Orbán Viktor miniszterelnök.
  • Az országgyűlési képviselő a pártja utasítása szerint szavaz Országgyűlésben Nem kérdezi meg választói véleményét.
  • Az ország vezetése egy kapitalista gondolkodás vállalkozói szintű megvalósítása. Minél több profit, minél teljesebb kizsákmányolás.
  • Gazdasági hatalom megteremtése kebelbarátok részére.
  • A pénz uralmának hirdetése.
  • A magyar nép hazug befolyásolása országos propagandával. A média feletti uralom megszerzése.
  • Az állampolgári magán és vállalkozói vagyon megkaparintása.
  • A végrehajtói hatalom, a törvénykezés pártérdekek szerinti átalakítása.
  • Az ellenzék gazdasági és politikai módszerekkel történő megsemmisítése.
  • Megdönthetetlen, totális diktatúra kiépítése.

Ebben élünk, ezt kell elszenvednünk.

Ezért vannak a kilakoltatások, ezért tüntetik el a hajléktalanokat a kiemelt területekről, ezért nem engedik meg az ételosztást a rászorulóknak, ezért nyernek minden közbeszerzést a Fidesz káderei, ezért halmozódott fel hatalmas vagyon a nemzet gázszerelője nevén, ezért folynak a kisajátítások, ezért kényszerítik bele a jól menő vállalkozások vezetőit cégük eladásába, ezért kapnak adókedvezmény a Fidesz „vállalkozói”, ezért hamisítják meg a választás eredményét, ezért hívnak bérszavazókat, ezért adnak állampolgárságot az ukrajnai magyaroknak, ezért….nem folytatom.

A FIDESZ MINDEN TEVÉKENYSÉGÉNEK CÉLJA A HATALOM MEGTARTÁSA.

A Fidesz demokratikus eszközökkel szinte legyőzhetetlen. Csak fegyverrel, harccal lehet a demokráciát visszaállítani? NEM. Megítélésem szerint az egyetlen járható út az ÖSSZEFOGÁS. De nem akármilyen összefogás.

Nem látszat összefogás, amit az ellenzéki pártok jelenleg is képviselnek. A tavalyi választáson össznépi igény volt az összefogásra. A pártok húzták az időt, az utolsó pillanatra vártak, össze-vissza cselekedtek, minden megfontolás és ésszerűség nélkül. Az eredmény közismert. Most látszólag összefognak, közösen szerveznek például ma délutánra egy megmozdulást a Szabadsajtó utcába. De az Európai Parlamenti választáson külön listán indul minden ellenzéki párt. Úgy gondolják, hogy a magyar nép megosztott, így a lista eleje bejut az Európai Parlamentbe. Zsíros állás.

AZ IGAZI ÖSSZEFOGÁS NEM EZ!

Az igazi összefogás az, amikor az ember képes saját egyéniségén felülemelkedni, képes államférfivá válni és államférfiként cselekedni.

HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL LÉGY HÍVE OH MAGYAR.

2018.végén nyílt levelet írtam az ellenzéki pártok vezetőinek, a vezető ellenzéki politikusoknak. A lényeg, egy pártszövetség létrehozása, amely egyesíti a szétaprózott ellenzéki erőket. Amely pártszövetség egyetlen célja a jelenlegi korrupt, bűnöző hatalom megdöntése. Amely lemondva a Fidesz által ügyesen kitalált választási pénzekről egy listán jelenik meg a következő választáson.

Az elégedetlen tömegek nyomására 2019-ben már leültek egy asztalhoz az ellenzéki vezetők, már tárgyaltak, már közösen szervezik az ellenzéki megmozdulásokat, már bevonják a szakszervezeteket is a megmozdulásokba. De a „rabszolgatörvény” elleni fellépés mégis hamvában holt. Eredmény nincsen. Az emberek elfásultak, mondván minek menjek el a 20. tüntetésre. Összejövünk kétszázan, a szónok szidja az állami vezetést, aztán nem történik semmi.

CSELEKEDNI KELL!

Hiszen a Fidesz politikája a nagyobb pártok felszámolására gőzerővel halad. A kormánypropaganda harsogja a felemelkedés tényét. Megemlítem az ÁSZ Jobbik elleni hadjáratát. Eredményes lesz, hiába hirdetik nagy elánnal az ellenállást. Az anyagi ellehetetlenülés aláássa az elszántságot, a pénz hiánya megingatja a vasakaratot. Még egy kis idő és a magyar politikai palettán csak egy párt marad, a Fidesz.
A Fidesz politikája szinte minden fronton győz.

A jelenlegi langyos ellenzéki politikai tevékenység nem növeli számottevően a tömegek ellenállását. Noha az elszegényedés folyamata és sebessége nem változik. Az ország zuhan az összeomlás felé. Az Európai Unió utolsó országa leszünk, ha egyáltalán bent maradunk a szövetségben.

MI A MEGOLDÁS?

A korábbi évszázadokban a magyarok mindig összefogtak az elnyomás ellen. Szabadságvágyuk megingathatatlan volt. Mi mások vagyunk? Nem hiszem. Mi is szabadságszeretők vagyunk.

III.

Választáson csak Párt indulhat. Egy párt, ami azért alakul meg, hogy győzzön. A jelenlegi ellenzéki pártok vezetői hozzák létre a Szövetségesek Pártját, vagy az ÚjVilág Pártot. Egységesítsék politikai tevékenységüket a kormány megbuktatására. Hirdessék ki, hogy minden politikai tevékenységüket ennek a szemléletnek vetik alá. Ha a pártvezetők rendelkeznek politikai bölcsességgel, úgy fogalmazok, hogy államférfiúi bölcsességgel, akkor képesek felülemelkedni egyéni érdekeiken,

A Szövetségesek Pártja tömegek számára is könnyen érthető programját meg kell hirdetni. Ebben a Pártban közösen politizálhat a rendszer megbuktatása érdekében minden ellenzéki politikus. A Párt országos mozgalommá fejlődhet és győz a következő választáson. A győzelem után szakértői kormány alakul, amely helyre teszi az eltiport demokráciát, új alapokra helyezi az Alkotmányt, a Választási Törvényt, megteremti a súlyok és ellensúlyok megszüntetett rendszerét az állami irányításban és két éven belül új választást ír ki. Ekkor a pártszövetség felbomlik és a pártok külön indulnak egy igazságos és valóságos eredményt kimutató választáson az önálló, vagy koalíciós kormányzásért.

Milyen programja lehetne a Szövetségesek Pártjának?

1. A jelenlegi korrupción alapuló állami rendszer felszámolása.
2. A magyar nép hazugságokkal történő befolyásolásának megszüntetése.
3. Alaptörvény helyett új Alkotmányt.
4. A munka törvénykönyvének felülvizsgálása.
5. A kilakoltatások azonnali leállítása.
6. Az ügynök akták nyilvánossá tétele.
7. Független médiát.
8. Független Ügyészségeket és Bíróságokat. 
9. Csatlakozás az Európai Ügyészséghez.
10. 1989-től a korrupcióval megszerzett vagyon államosítása.
11. Európában legmagasabb ÁFA azonnali csökkentése.
12.A közvetlen demokrácia bevezetése.

Mit jelent a közvetlen demokrácia?

Ennek lényege, hogy csak VÁLASZTOTT KÉPVISELŐ juthat be a Parlamentbe. Listás hely nincsen. Minden képviselő jelöltnek meg kell küzdeni a mandátumért. A képviselő bármikor visszahívható. Ha a választó elégedetlen a képviselő munkájával, akkor választási gyűlést kell összehívni és dönteni a képviselő sorsáról. 
Az Országgyűlés gyakrabban alkalmazza a népszavazás intézményét. Minden lényeges döntésben ki kell kérni közvetlenül a magyar nép véleményét.

Ezt csak igazi összefogással lehet elérni. 1514-ben, 1703-ban, 1848-ban, 1956-ban összefogtunk. Mi magyarok. Most nem tudunk?

Hazádnak rendületlenül légy híve magyar. Így mindenkit szolgálsz, így szolgálod a nemzetet.

Az elmúlt héten gyümölcsfákat ültettem. Amikor fát ültet az ember, akkor nem magára gondol, hanem az utána következőkre. Az elmondott gondolatokat is tekinthetem faültetésnek, amelynek célja a magyar nép jövőjének jobbá tétele. 
Budapest, 2019. Március 15.

Horváth lászló


 

h i r d e t é s