h i r d e t é s

Itt van Brüsszel mesterterve, nem is titkolják: így alakítanák át a magyar vidéket

Olvasási idő
6perc
Eddig olvastam
a- a+

Itt van Brüsszel mesterterve, nem is titkolják: így alakítanák át a magyar vidéket

2023. május 25. - 05:38

A szennyezésmentes termelés és fogyasztás állt a Régiók Európai Bizottsága (CoR) és az Európai Bizottság közös ülésén, akik közösen hozták létre a Zero Pollution Stakeholder Platform-ot, egy szennyezésmentességet célzó politikai programot, amelynek középpontjában az Európa-szerte a zöld és digitális átalakulást célzó helyi fellépések kidolgozására irányuló kezdeményezések, valamint a „zöld irányt” célzó Green Deal Going Local kampány a nulla szennyezés érdekében tett erőfeszítései álltak.

A kép illusztráció! - Forrás: Google Earth

Az Európai Unió (EU) ambiciózus célkitűzésekkel rendelkezik a környezeti fenntarthatóság terén és számos kezdeményezést indított a zöld átalakulás elérése érdekében. Ezen utóbbiak magukban foglalják a megújuló energiaforrások használatának növelését, az energiahatékonyság javítását, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és az ökológiai lábnyom csökkentését. A célok elérése érdekében kiemelt szerepet szánnak a helyi kezdeményezéseknek, a vidéki városok és régiók kezdeményezéseinek.

Az EU zöld átalakulását célzó helyi fellépéseket a következőképpen lehet összefoglalni:

  • Zöld energiatermelés: az unió támogatja a megújuló energiaforrások használatát és számos finanszírozási lehetőséget kínál az önkormányzatoknak és helyi vállalkozásoknak a megújuló energiatermelés fejlesztésére. Ezek a források segítenek a zöld áramtermelés és a fenntartható közlekedési megoldások kiépítésében.
  • Energiahatékonyság: az unió számos programot indított az energiahatékonyság növelésére a közintézményekben, a lakossági szektorban és az iparban. Ezek a programok a helyi önkormányzatok és vállalkozások számára is támogatást nyújtanak energiahatékonysági intézkedések végrehajtásához, például épületek hőszigeteléséhez és energiatakarékos berendezések telepítéséhez.
  • Fenntartható közlekedés: az unió hangsúlyt fektet a fenntartható közlekedési megoldások előmozdítására. Ennek részeként támogatja az elektromos járművek használatát és az elektromos töltőállomások infrastruktúrájának kiépítését. Továbbá, a kerékpárút-hálózatok fejlesztése, a tömegközlekedési rendszerek korszerűsítése és a közlekedési dugók csökkentése is fontos elemek a fenntartható közlekedés terén.
A szennyezésmentességre fókuszáló cselekvési terv hamarosan a második születésnapját ünnepli és 2021 májusa óta több előrehaladást értünk el. Az Európai Bizottság számos javaslatot terjesztett elő a szennyezés megelőzésére vagy csökkentésére. A klímasemlegesség és a körforgásos gazdaság megvalósításához kapcsolódó intézkedések, valamint az unió megújult elhatározása, hogy kevésbé függjünk a fosszilis tüzelőanyagoktól, elvezetnek bennünket a termelésből és fogyasztásból származó szennyezésmentesség felé. Biztosítanunk kell azonban, hogy a zéró szennyezést kiváltó megközelítésünk valódi változást hozzon a polgárok és a természet számára. A mai megbeszélések azt mutatták, hogy a „helyi zöld megállapodás” nagy támogatást élvez. Hangsúlyozta továbbá, hogy a digitális megoldások a a polgárok egészségét és környezetét szolgálják

– mondta az ülésen Veronica Manfredi , az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának zéró szennyezésért felelős igazgatója.

A digitális átalakulás előmozdítása érdekében indított kezdeményezések célja a digitális technológiák és az információs társadalom fejlődése által társadalmi és gazdasági előnyök elérése, valamint a digitális készségek és infrastruktúra fejlesztése.

Az európai uniós helyi fellépések a digitális átalakulás terén a következő területekre összpontosítanak:

  • Digitális infrastruktúra: az unió támogatja a magas sebességű internet-hozzáférést és a szélessávú kapcsolatokat az összes régióban. Az európai uniós források lehetővé teszik a helyi önkormányzatok és szolgáltatók számára, hogy fejlesszék a digitális infrastruktúrát és biztosítsák a gyors internet-hozzáférést a lakosság számára.
  • Digitális oktatás és készségfejlesztés: fontosnak tartja a digitális készségek fejlesztését és az oktatás digitális eszközökkel történő támogatását. A helyi önkormányzatok és iskolák számára elérhető programok segítenek az oktatási intézményeknek az informatikai infrastruktúra kiépítésében, az oktatási tartalmak digitalizálásában és a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztésében.
  • Digitális innováció és vállalkozásfejlesztés: támogatja a digitális vállalkozások fejlődését és az innováció előmozdítását. Az európai uniós programok és alapok lehetőséget nyújtanak a helyi vállalkozásoknak a digitális eszközök bevezetésére, az online jelenlét és e-kereskedelem fejlesztésére, valamint a digitális start-upok támogatására.
  • Digitális közigazgatás: az unió célja a közigazgatás modernizálása és a digitális szolgáltatások szélesebb körű elérhetősége. Az európai uniós kezdeményezések támogatják az elektronikus ügyintézés bevezetését a helyi önkormányzatoknál, a digitális azonosítás rendszereinek kiépítését és a közigazgatási folyamatok digitalizálását.
Ma a körforgásos gazdaságról és a szennyezőnek fizetni kell elv közötti kapcsolatról vitatkozunk. Tegyük fel magunknak a kérdést: ha a szennyező nem fizet, akkor ki fog? Sok esetben a helyi hatóságoknak kell fizetniük a hulladék eltakarításáért és a nem körforgásos gazdaság okozta problémák megoldásáért. Kiemelten kell foglalkoznunk a levegőminőséggel és a települési szennyvízzel kapcsolatos két fontos jogalkotási javaslattal is, amelyek az akcióterv részét képezik

– emelte ki Marieke Schouten , Nieuwegein önkormányzatának polgármestere.

Az akcióterv szeretné elősegíteni a termelés és a fogyasztás szennyezésmentes választását, a „közel nulla hulladék” lehetőségeket, valamint a teljes életciklusuk során kevésbé szennyező termékek és szolgáltatások népszerűsítését. A megbeszélések középpontjában a körforgásos gazdaság és a nulla szennyezés közötti szinergiák erősítése, valamint a szennyező fizet elv hatékonyabbá tétele állt.

Nem tolerálhatjuk, hogy évente több mint 300 ezer ezer idő előtti haláleset okozt a légszennyezés az unióban. Támogatom a jogszabályok teljes összhangjára való törekvést az Egészségügyi Világszervezet 2021-es iránymutatásaival. E célok elérése csak a szennyezőforrások minden szinten történő kezelését célzó, ugyanolyan ambiciózus politikákkal való időben történő koordinációval lehetséges. A levegőszennyezés ugyanis nem áll meg uniónál nincsenek nemzeti, regionális vagy helyi határok. A szennyezés elleni megfelelő küzdelem érdekében a helyi területeket nem lehet magára hagyni. Támogatnunk kell a levegőminőség átalakulását célzott megfelelő finanszírozási lehetőségekkel

– magyarázta az ülésen Una Power, Dun Laoghaire-Rathdown megyei tanács tagja és a Régiók

Európai Bizottságának előadója a környezeti levegő minőségére vonatkozó uniós jogszabályok felülvizsgálatáról.

Az érdekelt felek közötti megbeszélés hangsúlyozta a zéró szennyezés helyi és regionális szintű kihívásait és lehetőségeit, valamint annak fontosságát, hogy a Zöld Megállapodásból megfelelő szakpolitikai és finanszírozási lehetőségeket biztosítsanak a helyi hatóságok számára, hogy felgyorsítsák a zöld és igazságos átmenet felé vezető utat.

Az ülésen kiemelték: szükség van továbbá az olyan mikroszennyező anyagok kezelésére is, mint például a gyógyszermaradványok és mikroműanyagok, mert „mindannyian tiszta vizet, egészséges tavakat és tengereket akarnak”. Egyetértettek abban, hogy erős és ambiciózus irányelvre van szükség, de ha az túl merev és rugalmatlan, annak következményei lehetnek egyes önkormányzatokra és a régiókra, ahol a súlyos beruházásoknak csekély környezeti haszna lesz.

A résztvevők számos szakpolitikai kérdést vitattak meg a szennyezésmentes digitális megoldásokkal a polgárok szolgálatában, valamint az Élő Laboratóriumok Európai Hálózata (ENOLL) ajánlásait és az érdekelt felek javaslatait az ezen a területen végzett jövőbeni munkára vonatkozóan. Úgy vélik, a megbeszélések értékes betekintést és visszajelzést adtak a fenntartható gyakorlatok előmozdításáról, amelyek hozzájárulhatnak a szennyezésmentes ambiciózus célok eléréséhez. (hellovidek.hu)