h i r d e t é s

Ombudsman: jogellenesen utasították el egy leszbikus nő örökbefogadási kérelmét

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam
a- a+

Ombudsman: jogellenesen utasították el egy leszbikus nő örökbefogadási kérelmét

2017. november 23. - 19:25

Az ombudsman jelentése szerint jogellenes volt egy pécsi leszbikus nő örökbefogadási kérelmének elutasítása.

Forrás: index.hu Fotó: Molnár Adrienn

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az ombudsman a tisztességes eljáráshoz való jog és az egyenlő bánásmód sérelmét állapította meg egy azonos nemű párkapcsolatban élő ember örökbefogadási ügyének vizsgálata során.

Székely László szerint a gyermekvédelmi gyám önkényesen döntött, a gyámhatóság pedig mulasztott. Az ombudsman a szaktárca intézkedését is kezdeményezte az örökbefogadás egyes szabályainak felülvizsgálata érdekében.

A panasz szerint a már "barátkozási szakban" lévő örökbefogadás folyamata vélhetően azért hiúsult meg, mert örökbefogadásra korábban alkalmasnak talált jelölt nyíltan vállalta, hogy meleg és ilyen élettársi kapcsolatban él. A panaszost képviselő jogvédő szervezet szerint az eljárás nem volt jogszerű. 

Az ombudsman is azt állapította meg, hogy

a gyermekvédelmi gyámi kérelmet érdemi indoklás és jogalap nélkül, az eljárás kései szakaszában vonták vissza,

ami nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak - tartalmazza közlemény.

A vizsgálat feltárta, hogy a gyámhatóság a jogsértést nem észlelte, a visszavonást tudomásul vette, a panaszos kérelmét pedig alaki okból utasította el. 

A biztos arra is kitért, hogy az örökbefogadási eljárás megszakadása - a barátkozás és a közösen eltöltött idő miatt - bizonyíthatóan megviselte az összes érintettet, mindenekelőtt a kisgyermeket.

A jelentésben az is szerepel, hogy az illetékes szakszolgálat először megállapította az örökbefogadó alkalmasságát, a visszavonást kimondó döntésében pedig semmilyen tartalmi érv vagy indok nem hangzott el arról, hogy az örökbefogadó párkapcsolata, körülményei vagy életvitele a gyermek jogait, érdekeit sértené. A magyarázat teljes hiánya, a gyámhatósági eljárás és döntés sértette a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.

Az ombudsman áttekintette az örökbefogadási eljárásra vonatkozó preferencia-előírásokat is. Eszerint az örökbefogadásnál előnyt élveznek a belföldiek a külföldiekkel szemben, a helyben lakók az ország más részein élőkkel szemben, valamint a házaspárok az egyedülállókkal szemben.

Ezzel kapcsolatban megállapította, hogy a feltételrendszer indokolatlanul párhuzamos, és az elemeit nem ugyanaz a jogszabály rögzíti; a helyzet sérti a jogbiztonságot és önkényes hatósági jogalkalmazásra ad lehetőséget.

Az ombudsman szerint gyermekjogi érvek szólnak amellett, hogy az örökbefogadó szülő kiválasztása során a helyben lakás legyen - a belföldiség mellett - a másodlagos preferenciaszempont, nem pedig a házaspárok előnybe részesítése.

Mindezek alapján az alapjogi biztos kezdeményezte, hogy az emberi erőforrások minisztere tekintse át a preferenciaszabályok ellentmondásait, és kezdeményezze egyértelműsítésüket. Az ügyben szereplő gyámhivatal és kormányhivatal vezetőit felkérte, hogy a jövőben az érintettek tisztességes eljáráshoz való jogát és a gyermek legjobb érdekének védelmét szem előtt tartva, a jogszabályok keretei között járjanak el.

A megyei szakszolgálat igazgatójának az alapvető jogok biztosa javasolta, hogy fontolja meg a megyében dolgozó gyermekvédelmi gyámok gyermekjogi-alapjogi továbbképzését

- tartalmazza a közlemény.

A panaszos jogi képviseletét ellátó civil szervezet, a Háttér Társaság arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az érintett egy pécsi leszbikus nő.

(MTI)