h i r d e t é s

A CEU Középkori Tanulmányok tanszékének tudományos munkatársa nyert az Európai Kutatási Tanács Consolidator Grant pályázatán

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

A CEU Középkori Tanulmányok tanszékének tudományos munkatársa nyert az Európai Kutatási Tanács Consolidator Grant pályázatán

2019. december 10. - 18:00

 

Zara Pogossian, a CEU Középkori Tanulmányok tanszékének tudományos munkatársa sikeresen pályázott az Európai Kutatási Tanács Consolidator Grant pályázatán. Pogossian projektjének célja, hogy új fogalmi kereteket biztosítson a Kaukázus, Anatólia és Észak-Mezopotámia 9. és 14. század közötti történetének tanulmányozásához.

Zara Pogossian - Forrás: Central European University

Az Európai Kutatási Tanács december 10-én hirdette ki az ERC Consolidator Grant nyertes pályázatait. A nagy presztízsű pályázatokat a karrierjük elején járó kutatók kaphatják meg, hogy segítsék a területeken végzett úttörő kutatásokat, és saját kutatócsoportjaik kialakítását. A pályázatokat az Európai Unió kutatási és innovációs programja, a Horizont 2020 részeként hozták létre.

Az „ArmEn - Armenia Entangled: Reimagining Cultural Encounters and Connectivity in Medieval Eurasia 9th - 14th Century (Sokrétű Örményország – A kultúrák találkozásának és kapcsolatainak újragondolása a középkori Eurázsiában a 9. és 14 század között” című kutatásra az ERC az ilyen jellegű projektek részére biztosított legmagasabb összeget, 2 millió eurót ítélt meg. 

„Az ArmEn teljesen új keretrendszert biztosít a középkori Kaukázus, Anatólia és észak-Mezopotámia (KAM) kulturális kölcsönhatásainak vizsgálatához. A régiónak kulcsszerepe van Eurázsia középkori történelmének megértésben, de eddig nagyon kevés figyelmet szentelt a területnek a rohamosan fejlődő globális középkortudomány” – mondta Pogossian.

Pogossian szerint a vizsgált terület ugyan a növekvő eurázsiai birodalmak és jelentős népességmozgások keresztútján található, a hatalmi központoktól mégis távol fekszik. A többközpontúság, a politikai, etnikai, nyelvi és vallási többszínűség, a hatalmi struktúrák gyakori változása mind hozzájárultak a terület sokrétűen összekapcsolódó világának kialakulásához. Ez a változatosság és összetettség nyomot hagyott a KAM kulturális produktumain – a szellemi és tárgyi emlékeken egyaránt. 

Az ArmEn projekt arra tesz kísérletet, hogy feltárja a KAM-régióban keletkezett szövegek és tárgyak közös vonásait, és összevesse azokat a kultúrákban fellelhető elképzelésekkel, fogalmakkal, és a különböző csoportok között a valóságban is fennálló kapcsolatokkal.

A projekt a jelentős, de eddig kis mértékben feldolgozott örmény, arab, grúz, görög, perzsa, szír és török forrásokat kutatja majd, és ezzel segít rávilágítani a térségben letelepedő, azt elfoglaló, vagy azon átvándorló számos etnikai és vallási közösség kulturális kölcsönhatásaira. Az illusztrált kéziratok és numizmatikai leletek révén a tárgyi kultúra rétegét is bevonják a kutatásba. Az ArmEn másik célja, hogy olyan multidiszciplináris keretrendszert teremtsen a filológiára, az irodalomkritikára, a vallástudományra, a művészettörténetre és a numizmatikára támaszkodva, amellyel egy közös narratívában tárgyalhatók a térség kulturális kapcsolatai.

Zara Pogossian 2011-ben magna cum laude minősítéssel szerzett doktori fokozatot a CEU Középkori Tanulmányok tanszékén, és azóta is szoros tudományos és személyes kapcsolatot ápol a tanszékkel.

2015 óta a németországi Ruhr Universität Bochum Vallástudományi Központjának tudományos munkatársa. Az ERC-támogatással megvalósuló JewsEast projekt koordinátora, és a Kaukázus Alprojekt vezetője Steve Rapp-pel közösen.

Pogossian korábban a tübingeni Eberhard Karls Egyetem és a bochumi Ruhr Egyetem poszt-doktori ösztöndíjasa volt, 2016-ban pedig a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem Középkor- és Reneszánsz Tanulmányok Központjának volt vendégkutatója.

Az Európai Kutatási Tanácsot 2007-ben alapította az Európai Bizottság, hogy támogassa az EU területén folytatott tudományos és technológiai kutatásokat. Az ERC Consolidator Grant pályázatot életkori és állampolgársági megkötések nélkül olyan kiemelkedő kutatóknak adják, akik a doktori címük megszerzésétől számítva 7-12 év tapasztalattal rendelkeznek, és a tudományos eredményeik alapján jelentős áttörést érhetnek el a területükön.  A pályázati támogatást maximum öt évre biztosítják.


 

Kommentek

h i r d e t é s

h i r d e t é s