h i r d e t é s

A szekszárdi polgármester, a jegyző és a tisztesség esete 

Olvasási idő
5perc
Eddig olvastam

A szekszárdi polgármester, a jegyző és a tisztesség esete 

2020. március 05. - 07:40

 

Még a tavalyi szekszárdi önkormányzati választás kampányában történt, hogy Kővári László (Fidesz) volt Gazdasági bizottsági elnök leszereltette (tulajdonképpen lelopatta) Illés Tamás képviselőjelölt (azóta képviselő) plakátjait, mert szúrta a szemét. 

Erről beszámolt a CIVILHETES, ahogy arról is, hogy feljelentés született az ügyben, de a nyomozóhatóság szerint nem történt bűncselekmény, pedig a lopott táblákat az önkormányzatnál foglalta le a rendőrség.

Választási kifogás is benyújtásra került ám a bíróság azt elutasította, mert szerinte a képviselőjelöltet indító civil szervezet nem kapott engedélyt a plakátok kihelyezésére.

Eddig még világos is lenne az ügy, ám új fejlemény került napvilágra, mikor az új testületi többség az SZMSZ módosításába kezdett, mivel érthetetlen okból kiskirályi jogkörök voltak átruházva az újraválasztott Fideszes polgármesterre. Kiderült, az SZMSZ-ből, hogy Ács Rezső (akit a szekszárdiak Csá Rezsőként becéznek) polgármester jogkörébe tartozott 2019-ben a választási plakátok kihelyezésének engedélyezése is. Mindent elmond a Fidesz helyi prominensének tisztességéről az a tény, hogy ezen jogkörét végig titokban tartotta, melyhez a jegyző dr. Molnár Kata úgy asszisztált, mintha kötelező lett volna. Pedig a jegyzőnek büntetőjogi felelőssége is van a feladatai ellátásával, a tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatban. A törvény szerint kötelessége lett volna tájékoztatni a civil jelölő szervezetet arról, hogy nem hozzá kell megküldeni a plakát kihelyezési kérelmet, hanem Ács Rezső polgármesternek mivel ő dönt az SZMSZ szerint, illetve jegyzőként a polgármester részére kellett volna továbbítania a kérelmet, nem pedig a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságnak, ahogy azt tette.

Hogy mindez miért fontos? Mert a jegyző feladata a törvény szerint az önkormányzati működés, a választás tisztaságának és törvényességének őrzése, nem pedig a választásra jelentős kihatással levő információk eltitkolása, hiszen az SZMSZ-be foglalt jogkör (mely azóta módosításra került) magyarázatot ad arra, hogy a jelölő civil szervezet miért nem kapott hozzájárulást választási plakátjai kihelyezésére a választás napjáig és ezen alkotmányos jog gyakorlásában mely személyek korlátozták a szervezetet.

Azért is fontos, mert a kihelyezési hozzájárulás elmaradása miatt tett kifogás ügyében is más bírósági döntés születhetett volna, ha a bíróság tudomást szerez arról, hogy a választáson induló egyik polgármesterjelölt hatáskörébe volt utalva az SZMSZ szerint az ellenjelölt választási plakátjai kihelyezésének engedélyezése. Ráadásul a plakát lopás miatt tett feljelentés elbírálására is jelentős kihatással lett volna ez a nem jelentéktelen információ feltéve, ha a nyomozóhatóság valóban pártatlan eljárást folytatott volna le.

A soproni eset is azt mutatja, hogy a Fidesz jelöltjeinek, pozícióban levő pártkatonáinak érdekei sok eljárásban előrébb való, mint az Alaptörvény által előírt tisztességes és pártatlan eljáráshoz való jog. Sopronban büntetőeljárás alá vontak egy fiatalembert, mert három darab összesen 4650 forint értékű Fideszes plakátot tépett le, míg Szekszárdon nem történt bűncselekmény, mert 24 darab összesen 67 000 forint értékű plakátot vágtak le és talált meg a rendőrség az önkormányzatnál.

Mindent egybe vetve Szekszárd ugyan részben levetette a vérszívók rabláncát azzal, hogy civil többségű lett a képviselőtestület, ám ettől még megmaradtak a rothadó rendszert teljes szívvel kiszolgálók a polgármesterrel az élen, akik mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne az átláthatóság,  a város és a választók érdekei érvényesüljenek, hanem stiklijeik, károkozásaik titokban maradhasson. Ez látható abból is, hogy a polgármester belső utasítást adott ki a hivatali dolgozók számára, hogy a többségi civil képviselők adatigénylésének, a munkájukhoz szükséges információk gördülékeny áramlásának gátat vessen. Igaz a hivatal vezetője a jegyző, akinek kötelessége minden információt megadni a bizottságoknak, képviselőknek a megalapozott döntések meghozatalához, ám a jegyző továbbra sem a szabályosság, hanem a Fidesze polgármester híve. Pedig ebből előbb utóbb baj lesz.

Nemrég Iregszemcsén indult büntetőeljárás a Btk. 220. §-ába ütköző közérdekű adattal visszaélés vétsége, a 372. § (1) bekezdésbe ütköző és a (3) bekezdés a) pontja szerint minősülő nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette, valamint a 396. § (1) bekezdésbe ütköző költségvetési csalás miatt tett feljelentés tárgyában, mivel a település egyik képviselőjének nem adták meg az általa kért adatokat egy gyanús ügylettel kapcsolatban.

Úgy látszik egyesek nem értik, hogy semmi sem tart örökké és előbb-utóbb minden kiderül, ahogy ezt a Trafik mutyi atyjának Horváth István Fideszes országgyűlési képviselőnek szekszárdi kegyeltje dr. Haág Éva is a saját bőrén érezhette. A Fidesz listájáról bejutott képviselőnő (aki kétszer is elhasalt az önkormányzati választáson) olyan munkakört vállalt és töltött be mely összeférhetetlen volt a képviselői tisztséggel. A kiderült összeférhetetlenség és a sorra napvilágra került ügyei miatt méltatlansági eljárásra került volna sor. A képviselő testület bizottsági javaslatra fel akarta függeszteni képviselői tisztségében, míg az eljárás lefolytatódik ám tudomást szerezve a bizottsági döntésről hamar lemondott. Pedig nem kellett volna lemondania. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy szabott határidőn belül meg kell szüntetni az összeférhetetlenséget, vagyis elég lett volna az összeférhetetlenséget okozó munkakörétől megválnia és maradhatott volna képviselő. Nem ezt tette, mert a Fidesz pártkatonáinál csak a pénz számít. A jól fizető állás fontosabb volt neki, mint a szekszárdiak képviselete. Anyósa viszont még mindig képviselő. Neki ugyan nincs jól fizetett állami állása, ám fiát (aki a lemondott képviselőnő férje) nemrégiben menesztették a Szekszárdi Sportközpont jól fizető igazgatói székéből. Az embernek óhatatlanul az jut eszébe, hogy egyesek családi vállalkozásnak tekintették az önkormányzatot. Volt még a kiscsalád berkein belül rokonnak juttatott kövér hasznot hozó szerződés, EU-s pénzen épített üzlet, mely addig volt nyitva, míg a pályázati elszámolást elfogadták, meg még ki tudja, hogy mire fog fény derülni a közeljövőben.

Visszatérve a szekszárdi jegyzőre és a Fideszes polgármesterre, igen csak a tűzzel játszanak. Az aljegyző nemrég felmondott, mert felismerte, hogy a kéz kezet mos, uram-bátyám világ véget ért Szekszárdon és az elszámoltatás ideje jött el. A vizsgálódások során nem csontvázak, hanem komplett tömegsírok borulnak ki a szekrényből, melyek előbb-utóbb maguk alá fogják temetni a becsapott szekszárdiak pénzén hosszú évek óta gazdagodó sleppet.


 

h i r d e t é s