h i r d e t é s

Arányok az életben

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Arányok az életben

2020. május 29. - 15:56

 

Kérdést kaptam a családról, egészséges életmódról.

Sok szó esett eddig is a párkapcsolatokról, női, férfi szerepkörről, Halal és Haram ételekről étkezési szokásokról. Ezek részletes tárgyalására korábban is sor került és a jövőben is foglalkozunk vele.
Viszont a kérdés komplex és érdemes ennek kapcsán az élet arányairól beszélni, hiszen család, életmód kapcsolódik ehhez.
Tudom, a médiumok által sugallott képben egy lövöldöző, kiabáló, veszekedő alakot azonosítanak a muszlimokkal. Lehet, hogy ma az az érdek, hogy a muszlimok és rajtuk keresztük az Iszlám képe így rögzüljön és félelmet keltsen. De ki kell ábrándítanom mindenkit, hogy a kép más.
Csak egy rendezett, békességét megtalált belső képes arra, hogy a külvilágban is harmóniát, környezetébe beilleszkedést produkáljon. Ehhez pedig fel kell fedezni az arányokat.
Az Ar-Rahman szúra alábbi sorai felületes olvasás során egy piaci képet vetítenek elénk. Pedig a jelentés sokkal összetettebb. Allah (SWT) arra int, hogy az univerzumba lehelyezett arányokat ültessük át saját emberi világunkba. Tanuljunk a teremtésből! Ha az emberi mikrovilág egyensúlyát borítjuk, a külvilágunk, környezetünk egyensúlya is borulni fog.
Családunk, egészségünk, életmódunk harmóniája kihat környezetünk harmóniájára. Ha bennünk és mikrokörnyezetünkben disszonancia van, akkor makró környezetünkben is disszonanciát hozunk létre.

Az Égboltot magasba emelte és beállította az Egyensúlyt (Igazságot), (Korán 55:7)

Az „Igazság Egyensúlya”, vagy mérlege ebben a versben kapcsolódik a következő két vers egyensúlyaihoz, igazságaihoz. Ember nem hághat át határokat, az egyensúlyt megtartva, az arany középutat kell választania. Az egyensúly, vagy mérleg, azonban három vonatkozásban az Éghez kapcsolódik:

  1. Az Igazság Égi erény.
  2. Az Ég és az abban mozgó minden szereplő egy matematikai egyensúlynak fenntartói, annak alárendeltjei.
  3. A Mérleg csillagkép az állatövi, zodiákus év közepére esik.

Hogy ti ne borítsátok föl az egyensúlyt. (Korán 55:8)

Mérjétek ki a súlyt méltányosan és ne rövidítsétek meg a mértéket. (Korán 55:9)

Szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. Az embernek hűnek kell lennie napi dolgaiban a mértékekhez, amibe beletartozik a fizikai mértékek betartása, súlyok, hosszok, egyebek, ha kereskedelemről van szó, de a mérték át kell, hogy hassa magasabb viselkedési formáit, emberekkel való kapcsolatát, beszédét és mindezt Allah törvényeinek való megfeleléssel kell párosítania.

Abu Hureira tudósítása:
Allah prófétája (béke reá) így szólt: „Tetteitek nem fognak megmenteni titeket e (pokol) tüzétől.”
Erre a követők: „Még téged sem (fognak megmenteni tetteid), ó, Allah prófétája?” Erre ő: „Engem sem mindaddig, míg Allah kegyelmében nem részesít. Ezért tegyétek a jót őszintén, komolyan, mérséklettel és imádkozzatok reggel, délután, az éj egy részében. Maradjatok középen, mérsékletesen, míg célba (Mennyországba) nem értek.

Szahin, autentikus
Forrás: Szahin al-Bukhari 6463

Anasz bin Malik tudósítása:
Három ember tért be a próféta (béke reá) feleségeinek házába, érdeklődve, miként tesz eleget ő (béke reá) Allah szolgálatának. Amikor erről tájékoztatást kaptak, nem voltak megelégedve saját hitszolgálatukkal és így szóltak: „Hol vagyunk mi a prófétától (béke reá), hiszen néki megbocsáttattak múltbeli és jövőbeli bűnei?" Majd az egyik megszólalt: „Átimádkozom éjjeleimet és ezt (Allahnak) ajánlom.” A másik így szólt: „Tartom a böjtöt, amíg csak a világ világ és nem töröm meg!” A harmadik: „Távol tartom magamat az asszonyoktól és soha nem nősülök meg.” Allah prófétája (béke reá) megjelent és így szólt: „Ti vagytok-e azok, akik ezt, meg azt mondták? Allahra mondom, hogy istenfélőbb és őrizkedőbb vagyok nálatok, mégis, ha böjtöt tartok, azt megtöröm, imádkozom, de le is fekszem és asszonyokkal is házasodom. Aki nem az én hagyományomat (szunnámat) követi, az nem tőlem való (nem engem követ).

Forrás: Szahih al-Bukhari 5063.

Összegezve:
Nem kell áhítatoskodni és nem kell trágárkodni. Nem kell fellengzősködni, de alá sem kell vetni magunkat más ember akaratának, ha az ellenünkre való. Nem kell dominálni, de elnyomva sem kell élni. A külvilágban és bennünk sok óra ketyeg. Ezek precíz pontossággal mérik ki az idő és tér egyensúlyait, mértékeit. Bennünk is ott ketyegnek genetikai, biológiai és erkölcsi programjaink. Hallgatunk-e ezekre a szívünk által sugallott mértékekre, melyeket Koránunk megerősít, vagy nem?
Rajtunk múlik! Vagy tán az ember okosabb? Olyan mértéket követ-e, amit más ember talál ki? Ezt az utat is választhatod, de nézz körül, mit tett a világgal és önmagával. Ha átgondoltad, akkor azt az utat válaszd, ami könnyebben járható és belső programjaid összhangba kerülnek a teremtés arányaival, mértékeivel. Meg fogod találni boldogságodat és békédet. Hidd el! Amen.

Címkék: 

 

h i r d e t é s