h i r d e t é s

Dadzsal előjelei az írásokban és végzete Jézus második eljövetelekor

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Dadzsal előjelei az írásokban és végzete Jézus második eljövetelekor

2020. szeptember 08. - 18:33

 

Az Iszlám eszkatológiában egy hamis messiási figura jelenik meg az idők végezete előtt. 40 napos vagy 40 éves uralom után Krisztus megöli őt és a világ aláveti magát Istennek.

Al-Dadzsal antikrisztusként jelent meg először a pszeudo-apokaliptikus keresztény irodalomban:

Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. (1 János 2:18)

Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút. (1 János 2:22)

Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. (1 János 4:3)

Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus. (2 János 1:7)

Ibn Madzsah, Ibn Khuzaymah és Ad-Dhiya közre adtak hosszú hadíszt, melyet Abu Umamah-nak tulajdonítottak. Ez arról számol be, hogy Allah próféta (béke legyen vele) így szólt:
„Három nehéz év jön el Dadzsal (megjelenése) előtt. Ezek alatt az embereket nagy éhínség sújtja. Az első évben Allah megparancsolja az égnek, hogy tartsa vissza az esők egyharmadát, a föld pedig a termések egyharmadát. A második évben Allah megparancsolja az égnek, hogy tartsa vissza az esők kétharmadát, a föld pedig a termésének kétharmadát. A harmadik évben Allah megparancsolja az égnek, hogy tartsa vissza az összes esőt és egyetlen csepp eső sem fog hullani. Megparancsolja a Földnek, hogy tartsa vissza az összes termést és egyetlen növény sem fog nőni. Minden patás állat elpusztul, kivéve azt, amit Allah akar."

Abdullah ibn Umar arról tudósított, hogy Allah prófétája (béke reá) így szólt:
(A fitnáról részletesen a „Fitna, azaz zavarkeltés, bomlasztás, felbujtás” c. írásban)
„A fitnat al-akhlasz (erkölcsi válság állandósulása), tömeges hűtlenségek és háborúk. Ezután a fitnat asz-szarra (jelentése: a gazdagok közül páran a pénzükből másokat bíznak meg, hogy harcoljanak értük) egy ember lába alól indul, aki azt állítja, hogy tőlem való (leszármazottam). De ő nem tőlem való, mert a hozzám hű barátok azok, akik őrizkedők (taqwa). Ezután az emberek egyesülnek egy olyan körül, akinek uralma ingatag. Majd bekövetkezik a fitnat ad-duhaima (elhatalmasodása miatt „sötét és fekete fitna-nak” is nevezik), ami a nemzet egyik tagját sem hagyja ki anélkül, hogy súlyosan ne érintené. Amikor úgy tűnik, hogy ideje lejárt, akkor meghosszabbodik. Eközben (ezen fitna alatt) egy ember hívőként ébred fel és mire megéri az éjt, hitetlenné válik mindaddig, míg az emberek két táborra nem oszlanak. Az egyik a hit tábora, amiben nem lesz képmutatást, a másik a képmutatás tábora, amiben nem lesz hit. Ha ez bekövetkezik, várjatok a Dadzsal-ra azon a napon vagy másnap.”
(Ahmad, Abu Dawud and Al-Hakim, Mishkatul-Masabih, vol. 4, no. 5403)

Más jelek is tanúskodnak Dadzsal küszöbön álló eljöveteléről. Mu'adh ekképpen tudósít Allah prófétájának (béke reá) bejelentéséről:
„Jeruzsálem virágzása jelzi Yathrib (Medina) elhagyását. Yathrib kiüresedése az al-malhama (armageddon) kezdetét jelzi (a nagy háború, amely az Ar-Rum és a muszlim erők között kezdődik, mielőtt még a muszlimok második alkalommal is meghódítják Konstantinápolyt). Az al-malhamah kezdete Konstantinápoly meghódítását vetíti előre. Konstantinápoly meghódítása pedig Dadzsal megjelenését jelzi. (Sahih Al-Jami' as-Saghir, no. 4096)

Ezután a muszlimok Ash-Shamba (Levante, Szíria) mennek, hogy támogassák a dzsihádhot Allah ellenségei ellen. Medinát elhagyja népe, de nem azért, mert hűtlenek a városhoz, hanem hogy Allah ügyéhez, a dzsihádhoz csatlakozzanak. A város teljesen lakatlanná válik, vadállatok fognak kóborolni benne és elhagyatott marad, míg az Óra el nem jön.

Abu Hurayrah így idézte Allah prófétáját (béke reá):
„Ők (muszlimok) elhagyják Medinát és az olyan lesz, mint ősidőkben. Csak vadállatok és madarak lesznek benne. Az utolsó emberek, akiket összegyűjtenek (a Végítélet Napjának kezdetekor), két pásztor lesz Muzaynah (törzséből), akik Medina felé tartanak. Nyájukat terelik arra és (amikor megközelítik), elhagyatottnak találják. Ahogy elérik a Thaniyat al-Wada-t összeroskadnak és homlokuk a földbe ütődik (akkor veszi kezdetét az Óra)". (Ahmad, Al-Bukhari and Muslim. As-Silsilah as-Sahihah, vol. 2, no. 683)

Amint azt An-Nawwas ibn Szam'an elmondta egy hadíszban, Dadzsal-t Jézus, Mária fia öli meg. Dadzsal halála akkor következik be, amikor az angyalok őt Medina külterületétől Ash-Sham (Levante, Szíria) felé fordítják. Ash-Shamban éri végzete Lud keleti kapuja közelében, Palesztinában. Mielőtt szólunk Jézus, Mária fiának második eljöveteléről, megemlítjük Al-Mahdi, Muhammad ibn Abdullah történetét. „Ki lesz Mehdi” c. cikkemben részletesen írok róla.

Al-Mahdi, Jézus eljövetele előtt jelenik meg (béke reá). Igazsággal, emberséggel fogja vezetni a muszlim nemzetet és megveti alapját Allah uralmának. Miután a föld kivette részét az igazságtalanságból és zsarnokságból, feláll újra a kalifátus, ami igazsággal kormányoz. Jézus, Mária fia. Mehdi mögé áll fel imára.

A Biblia érzelmektől fűtve írja le azt a romlást, fertőt és tömeges halált, mely az idők végét jelzi. Látjuk az isteni erőket összecsapni a Sátánnal, az Antikrisztussal, Góg és Magóg hordáival. A tanítás szerint a kataklizma eseményei a Közel keleten következnek be. Ez a kép kiegészítésre szorul. A meg nem válaszolt kérdések válaszra várnak. Kik Góg és Magóg hordái? Hova tér vissza Jézus? A Közel keleten hol fog végbe menni az ütközet Jézus és az ördög seregei között? Milyen népek fognak csatlakozni ezekhez az erőkhöz?

És ő (Jézus) lesz az Óra (eljövetelének) Jele, hát ne kételkedjetek felőle, hanem kövessetek Engem, mert ez az Egyenes Ösvény. (Korán 43:61)

Ez a vers utal Jézus második eljövetelére az Utolsó napon, a Feltámadás előtt, amikor lerombolja a hamis doktrínákat, melyek nevében elhatalmasodtak és megvalósítja az Iszlámot, a Monoteizmus Egységét, Békéjét, a Korán Egyenes Ösvényét.

Ezek az Iszlám tanításai.

Címkék: 

 

h i r d e t é s