h i r d e t é s

Ez is Gyöngyös, avagy a postabezárások valósága

Olvasási idő
6perc
Eddig olvastam
a- a+

Ez is Gyöngyös, avagy a postabezárások valósága

2023. január 28. - 19:06

Nota - Bene ; Ki vezeti a várost?

Borsi Miklós (még) városlakó ’borsiféle’ véleménye

Egész országot egyformán meglepte a 100 %-ban állami tulajdonú egyoldalú döntése a postabezárások kapcsán – amelyet minden előírást megszegve előszőr október 28-án a saját oldalán tett közzé. Aki olvasta/olvassa az tudomást szerezhetett erről – ám gyakorlati/hivatalos reagálást a város Grémiuma részéről, valamint a városlakók tájékoztatását, ami az Önkormányzati törvényben foglaltkötelezettsége – nem tette lehetővé. Akkor realizálódhatott, amikor a Város Polgármestere (Hiesz György – független) egy általános és egész országra vonatkozó sablon szöveget kapott november 2/3-án – amit azonnal rendkívüli testületi ülés követett – amely „nyílt” volta ellenére gyakorlatilag nulla nézettséggel bírt – egyszerűen azért, mert senki nem jelezte a város lakosságának. Érdekes módon előző este a Jobbik frakció vezetője (Faragó Tamás) a Városi televízióban már nyilatkozott miszerint a Jobbik Frakció nevében már levelet is írt a Magyar Posta illetékese számára – amelyet nem látott senki, de önmagáért beszél miszerint nem a város nevében fogalmazódott, hanem kihangsúlyozottan a jobbik frakcióvezető által. Érdekes módon a testületi ülésen ennek ellenére egyhangúlag (!) szavazott és megbízta a polgármestert a posta illetékesével való kapcsolat felvételre.

Kizárólag számomra volt érdekes és feltűnő miszerint, ha valaki a saját ill. frakciója nevében már levelet írt – ezzel miként egyeztethető össze annak megszavazása, hogy együtt lépjen fel a város polgármestere, igaz ez utóbbi a nyilvánosság előtt történt..

Valószínűleg az illetékes a „helyén” kezelte a testületi megbízását polgármesternek – amely kiderült a nyilvánosságra hozott telefonos egyeztetéséről valamint a polgármesternek küldött egyoldalú diktátum leveléből. Én voltam, aki nyílt testületi ülésen – hiába – felhívtam a figyelmet arra miszerint a levél nem tartalmazza a hivatkozott mellékletet, szerződés tervezetet. A Grémiumnak hiányos levéllel jogilag nem is kellett volna foglalkoznia. Jogi szakember van elég mind a hivatalban, mind a testületben és külön ügyvédi iroda(k) is vannak a város képviseletével megbízva.

Közben demonstráció volt a Mátrafüredi és a Gyöngyös, 2.sz. Kisposta bezárása ellen – aláírásgyűjtéssel együtt. Számomra volt ismét érdekes, hogy miként jött össze az etikával a jobbik frakcióvezető tevékenysége, amikor a frakció tagokkal együtt mind a kettőn részt vett.

Az aláírásokat – mintegy 1.000 - a Gyöngyös, 2.sz postán ajánlottan/tértivevényesen feladta, az itt tiltakozást szervező Dr. Szén Gabriella (DK) önkormányzati képviselő – a válasz azóta is jön.

Nem került kellőképpen kihangsúlyozásra a Magyar Posta megtévesztése – amely abban valósult meg miszerint a bezárandó postáknál Gyöngyös tekintetében – a 2.sz. Posta (Szövetkezet út) volt megjelölve. A szemfüles Jobbik Frakcióvezető (akinek a Mátrafüredi részönkormányzat a körzete) vette észre, hogy Mátrafüred – külön szerepel, annak ellenére, hogy Gyöngyös város közigazgatási körzetébe tartozik. Önkormányzat nem tette szóvá.

A testület egyhangú döntése alapján a Magyar Posta levelére azonnal elvállalta mind a Gyöngyös, 2.sz. Posta és a Mátrafüredi Posta rezsiköltségének fizetését annak ellenére, hogy ennek nagyságáról semmiféle információval nem rendelkezett. A Magyar Posta Zrt – városlakóként – benyújtott Közérdekű adat igénylésemre a választ megtagadta. Jeleztem a Testületnek nyílt testületi ülésen – nem kívántak foglalkozni ezzel. A megtakarításokkal kapcsolatban a Közérdekű adatigénylésemre adott választ az MVM megtagadta – jeleztem a Testületnek nyílt testületi ülésen – nem kívántak foglalkozni vele. Volánbusz zrt – korrekt, pontos volt a Közérdekű adatigénylésemre – nem számol semmiféle megtakarítással a posták bezárása kapcsán, a helyközi járatokkal megoldja a Mátrafüredi posta bezárásából adódó mintegy 700 fõ utazását a csomópontnak kijelölt Mátraháza Postára – a településnek 3 fő lakosa van. Egyben feladta a magas labdát miszerint amennyiben a Város polgármestere forgalmi rend változást kér, azt megvalósítja. Természetesen jeleztem nyílt testületi ülésen – nem történt eddig meg. A témával a CIVILHETES foglalkozott cikkben.

Időközben volt Megyei Önkormányzatnál is lehetőség megnyilvánulni a témában – Faragó Tamás szóban nyilvánult meg és a Mátrafüredi postabezárással kapcsolatosan – gyakorlatilag kizárólagosan.

Megérkezett a Magyar Posta levele is, amelyben a Mátrafüredi posta működéséért mintegy 7 millió forintot, a Gyöngyös, 2.sz. Posta működéséért mintegy 31 millió forintot kér – amibe beletartozik minden postai szolgáltatás, valamint a dolgozók bérének fele fizetése is. Telefonos egyeztetés után kiderült miszerint ez áfa nélküli összeg (!). A válaszadásra 5 napot adott a Magyar Posta területi illetékese.

Testületi ülésen kérdeztem, hogy miért sürgős ez annyira – nem kaptam választ.

A Grémium egyhangúlag elutasította a „diktátumot” és megerősítette miszerint mind a két posta rezsiköltsége 100 %-t megfizeti – valamint kérte a Magyar Postát arra miszerint ne a Mátrafüredi postát zárja be, ahol 700 fő él, van iskola is – hanem a Mátraházit – mindkettő Gyöngyös közigazgatási körzetébe tartozik, valamint elvállalt a különbözetből adódó költségeket is. A Magyar Posta kitartott amellett miszerint a 2 db bezárt posta újra nyitásából – egy posta ismételt megnyitását támogatja, valósítja meg. Kiderült, érdekes módon – közben -Faragó Tamás a saját levelére választ is kapott – azonban nem osztotta meg senkivel nyilvánosan. Az ünnepek alatt – az elvileg és hivatalosan zárt önkormányzatnál – lezajlódott minden jogi procedúra – és Hiesz György Polgármester és Faragó Tamás Jobbik Frakció Vezető a két ünnep között – sehol előre be nem jelentett – rendkívüli városi televíziós bejelentkezésével a Mátrafüredi Posta elől bejelentette miszerint az a posta lesz újra nyitva. Kizárólag számomra volt érdekes, hogy ki lett emelve miszerint milyen eredményes, sikeres munkát végzett Faragó Tamás és megköszönte ezen tevékenységét.

A Mátrafüredi posta ki is nyitott.

Gyakorlatban Gyöngyös Nyolcvanasi lakótelepen élők ekkor szembesültek azzal  - miszerint mindannyiunk „Kispostája” nem nyit ki.

Képviselő testületi ülésen – 26-án – a Grémium elfogadta a plusz költséget is – amely a Mátraháza – Mátrafüred posta működési költségéből adódik.

A nyílt testületi ülésen felvetődött a nyolcvanasi lakótelepen élők megoldatlan helyzete ilyen téren – Mszp – Dk – Fidesz részéről – érdekes módon Hiesz György polgármester a nyílt testületi ülésen is megpróbálta lebeszélni a testületi tagokat a Gyöngyös, 2.sz. Posta(Szövetkezet út) újra nyitásával kapcsolatos minden tevékenységéről.

Ennek ellenére a Képviselő Testület megbízta Hiesz György-t, Gyöngyös Város Polgármesterét újabb kapcsolatfelvételre a 2.sz. Posta újra nyitásával kapcsolatosan..

Felvetődött a helyi járattal való 1.sz. Posta elérésnek gondja – nem került a lehetőségként novemberben ajánlott menetrend változás megkérésre eddig. Megoldási javaslat volt un. postajárat indítása – Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által működtetett kisbusszal, ami azért érdekes mert ugyanez a nyílt testületi ülésen elhangzott javaslat volt 2 évvel ezelőtt a menetrend változások kapcsán..

Ugyan így felvetődött postabusz ideiglenes alkalmazási lehetőség kérése (ez korábbi Testületi ülésen a körzet képviselői  Bárdosné, Kocsis Éva (Fidesz) - Dr. Végh Attila(Mszp) és Dr. Szén Gabriella(DK)  is ideiglenes megoldásként javasolta - amelynek már most működnie kellene hiszen a nyolcvanasi lakótelepen a város lakosságának kb.  1/3- él.

A fentiek elolvasása után adott az én „szónoki” kérdésem: Postabezárások valósága- Nota - Bene; Ki vezeti a várost?

A végére hagytam:

1./ Horváth László (Fidesz) Heves 2.sz. E.VK.(Központ : Gyöngyös) 4x megválasztott országgyűlési képviselője egyetlen szóval, mondattal nem lépett és nem tett Gyöngyös Városa érdekében és egyetlen testületi ülésen sem vett részt
2./ Dudás Róbert (Jobbik) Heves 2.sz, E. VK.(Központ : Gyöngyös) országgyűlési képviselő jelöltje kizárólag mint az Országos Jobbik Alelnöke nyilvánult meg számtalan módon, helyen – nem tett Gyöngyös városa érdekében és egyetlen testületi ülésen sem vett részt

Szám nélkül: a 2022. április 03-án országgyűlési képviselő jelöltként induló többi személy sem nyilvánult meg a város érdekében és egyetlen testületi ülésen sem vett részt.

Gyöngyös. 2023. január 28.

Borsi Miklós
gyöngyösi városlakó