h i r d e t é s

Felelősségvállalás

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Felelősségvállalás

2020. szeptember 22. - 18:37

 

Nem terhelhető a teher hordozója más terhével, még akkor sem, ha a (túl)terhelt arra szólít, hogy vigyék. Nem vihet abból más semmit, még akkor sem, ha közeli hozzátartozó. Figyelmeztesd azokat, kik félik Urukat észrevétlenül, megtartják az imát. Ki megtisztítja magát, az lelke javát szolgálja. Allahhoz vezet a vég. (Korán 35:18)

Természetes kapcsolatokban teljesen normális, hogy segítünk egymásnak. Egy anya vagy apa akár az életét is odaadja gyermekéért stb. Ez az áldozatvállalás a való világban működik, de a spirituális világban nem. A felelősséget senki sem ruházhatja át másra.

Ezt vallja az Iszlám a felelősségvállalásról.
Ezt a kérdést a Sharia rengeteg részre bontja. Próbálom a kötetnyi magyarázatot egyszerű formában közreadni. Kérem a tisztelt hozzászólókat, hogy ne próbálják jobbítani az Iszlám állásfoglalását, mert nem vitaanyagot teszek közre, hanem az iszlám tanítását, melyből a logikát kell kiszűrni és azt általánossá tenni.

Beazonosíthatóság.
A közlekedési hírekben ezt halljuk: kamion ütközött Renault gépkocsival, vagy fának szaladt egy Mercedes. Az Iszlám jogelméletben ezek az állítások értelmezhetetlenek. Úgy értelmezhető csupán, hogy Szabó János, aki egy kamiont vezetett, ütközött Kovács Józseffel, aki egy gépkocsiban ült. Tóth Jenő a Mercedesét egy fának vezette. Önmagában egy kamion nem ütközik gépkocsival és Mercedes sem szalad fának. Minden tett és szándék mögött meg kell találni a beazonosítható elkövetőt. Csak ő lehet felelős.

Stigmatizálás tilalma
Példák: a magyarok nem tartják be ígéreteiket, a cigányok lopnak stb. Itt nem egyszerűen a beazonosítás fontosságáról van szó, hanem többről. Kollektív bűnösség nincs. Egy csoportot nem lehet vádolni egyének tetteivel olyan szándékkal, hogy az egész csoportot hátrányos megítélés érje. A címkézés, stigmatizálás a diszkrimináció előszobája, amit rasszizmus követ.

Személyre, vagy személyekre lebontás.
Zsidók törtek be Ciszjordániába. Ez így értelmezhetetlen. Nem minden zsidó tört be Ciszjordániába, hanem Mózes, Dávid és akiknek ők parancsot adtak. De Mózes és Dávid sem tör be akkor, ha erre Netanjahu nem ad utasítást. Tehát helyesen: Netanjahu miniszterelnök utasítására Mózes és Dávid parancsot adott Ciszjordánia megszállására. Minden zsidó nem volt ott, ezért nem terheli őket felelősség. Arab terroristák sincsenek, hanem csak Ahmed és Juszuf, akik merényletet hajtottak végre. Ha a tettes nem saját elhatározásból hajtotta végre a bűntényt, akkor a felbujtót is meg kell nevezni. A felbujtás nagyobb bűn, mint a tett, mert Fitnának minősül, ami a legsúlyosabb, ami elkövethető.

Felelősség átvállalás.
Az Iszlám nem teszi lehetővé felelősség áthárítását. Nem tehető ezért hamis vallomás, mellyel hozzátartozónk, barátunk, üzlettársunk felelősségének egy részét magunkra, vagy másra hárítjuk. Természetesen megbocsájtás van, tehát egy elkövetett bűnt meg lehet bocsájtani, de ez nem egyenlő a felelősség áthárításával. De két egyforma eset nincs. A megbocsájtás sem működik általános érvénnyel. Mert lehet, hogy egyéni szinten egy gyilkosságot a sértett családja megbocsájt, de társadalmi súlya miatt egy ilyen tettet a bíróság nem nézhet el.

Felelősség átvállalás teológiai szempontból.
Létezik-e megváltás az Iszlámban? Tisztázzuk a szó jelentését. Ha megváltás alatt azt értjük, hogy jön Jézus, aki a Végítélet előtt helyreállítja a rendet, akkor ezzel egyetértünk. Ha a megváltás azt jelenti, hogy Jézus megváltotta az embereket saját bűneiktől, akkor ezzel az Iszlám nem ért egyet. Mindenki magát váltja meg szándékokkal és tettekkel.

Létezik földi igazságszolgáltatás, de a valódi ítélet Allah kezében van.

A fentiek értelmében, aki az Iszlám értékeit vallja, fel kell vállalni tetteit és szembe kell nézni azok következményeivel. Kimagyarázás, sumákolás, másra áthárítás nincs. Tükör elé kell állnunk és szembe kell néznünk önmagunkkal.

Biztos, hogy így tesztek?

Címkék: 

 

Kommentek

h i r d e t é s