h i r d e t é s


Ha Szent István hallaná a sok hülyeséget, amit már a szájába adtak, bizonyára kétségbe esne!

Olvasási idő
1perc
Eddig olvastam

Ha Szent István hallaná a sok hülyeséget, amit már a szájába adtak, bizonyára kétségbe esne!

2017. augusztus 21. - 11:05

 

A történelmet nem Szent István indította el Magyarországon, hanem a történészek, ők pozícionálják szerencsétlen királyunkat a mindenkori igényekhez. 

A politikusok, azonban valami miatt, néhány intelmet kihagynak az Intelmek Szent István király intelmei Imre herceghez a Corpus Juris Hungaricibe felvett első törvény, Szent István első törvénykönyve 1027-ből, a korszak legjelentősebb magyar irodalmi alkotása, Istvánnak fiához, a trónörökös Imre herceghez intézett Admonitiones (Intelmek) című latin nyelvű műve. István vitathatatlanul a magyar történelem megkérdőjelezhetetlen személyisége volt, aki példamutatóan előrelátóvolt és felismerte azt, hogy a hatalma és az általa uralt területek csak abban az esetben tarthatók fent, ha integrálódik abba a politikai, kulturális környezetbe, amely körülvette. István a mai modern világ számára csak alapértékeket tudott hátrahagyni, amelyek jelentős része az utóbbi 100 évben értelmét vesztette és csak kultúrtörténeti jelentősége maradt, azonban van néhány gondolata, amely a mai napig érvényes és időtálló! Nem volna baj, ha jelen politikusai pártoktól függetlenül néha elolvasnák!

VI. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról

"A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy' méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén."
István Róma példáját hozza fel, aki azáltal vált dicsőbbé, mert "sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról". Az idegenek különböző nyelveket, szokásokat és fegyvereket hoztak magukkal és ezzel elrettentették az ellenséget és emelték az udvar fényét. Mert gyenge az az ország, melynek csak egy nyelve és szokása van. Ezért István arra ösztönzi fiát, hogy gyámolítsa a jövevényeket (…"Mert az egy nyelvű és egy szokású királyság gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.".

X. A kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről

"Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tízedik. Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. "
Kéri, megparancsolja fiának, hogy gyakorolja a kegyességet, az irgalmasságot, a türelmet, az erőt, az alázatosságot, a mértékletességet, a szerénységet, a becsületességet és szemérmességet.

 h i r d e t é s

betöltés...

;