h i r d e t é s

Mennyit ér egy ember? A Suzuki súlyos tévedése

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Mennyit ér egy ember? A Suzuki súlyos tévedése

2019. február 11. - 19:56

 

Jelenleg nem lehet jogszerűen sztrájkolni az esztergomi Suzuki-gyárban. Az Üzemi Tanács is tökéletesen képviseli a dolgozók érdekeit, nem érdeke a Suzuki vezetésének egy szakszervezet.

Egy ember - Forrás: MTI

A szakszervezet és az Üzemi Tanács között az egyik legmarkánsabb különbség, hogy a sztrájkjoggal csak a szakszervezet élhet.

A Magyar Suzuki korábbi kérdésre érkezett válaszában elismerte, hogy nincs és nem is érzik szükségét szakszervezetnek a gyárban.

"A Suzuki a – munkavállalók által megválasztott tagokból álló – Üzemi Tanáccsal egyeztet minden a munkavállalókat érintő kulcskérdésről, beleértve a munkakörülményeket, bérezést, juttatást és a vállalat által támogatott, dolgozói szabadidős tevékenységeket. "

- írta lapunknak Ruska Viktória

Alapvető különbségek a két szerv között

A két érdekképviseleti forma céljaiban és létjogosultságában meglévő különbség, hogy a szakszervezet mindenekelőtt érdekképviseleti szerv, mely célja, hogy a kollektív szerződés által a munkaadókkal együtt szabályozza a foglalkoztatás feltételeit. A szakszervezet kettős szerepe abban rejlik, hogy egyrészt a kollektív szerződés megkötésével meghatározza a vállalatirányítás kereteit, így hatással van a döntés-előkészítési folyamatra. Másrészt abban az esetben, ha a munkavállalók számára nem elfogadható álláspont alakul ki a vezetés és az üzemi tanács között (amennyiben van üzemi tanács a szervezeten belül), akkor véleménynyilvánítási jogával élhet, továbbá kollektív munkaügyi vitát kezdeményezhet, vagyis befolyásolja a döntés utáni állapotot is. 

Az üzemi tanács a vezetést támogató, informáló és döntések előkészítését segítő testület, amely szorosan beleépül a vállalati struktúrába. A vállalatvezetéssel karöltve hozza meg a munkavállalókat érintő kérdéseket, célja a vezetéséhez hasonlóan a vállalat gazdasági érdekeinek szem előtt tartása és a profit maximalizálása. A vállalatirányítással való kapcsolatát inkább a konfliktusmentesség jellemzi, információval látja el a managementet a dolgozókat érintő kérdésekben, és a munkavállalók körében egyfajta támogatási bázist alakít ki a managementdöntéseket érintően. Ugyan van véleménynyilvánítási joga és kezdeményezhet kollektív munkaügyi vitát, ám ezen jogaival ritkán él. Az üzemi tanács működése nem hatékony, ha a vezetéssel szemben illetve mellett nem megfelelő kvalitású és szakképzettségű dolgozók ülnek. A szerv munkáját és a dolgozók képviseletét a vállalatirányításon belül alapvetően maghatározza, hogy az üzemi tanács tagjai milyen megfontolásból vállalták megbízatásukat.

A szakszervezetek ezzel szemben társadalompolitikai tényezők, amelyek a szervezeten kívül, össztársadalmi szinten is befolyással vannak a munkapiacra és a foglalkoztatásra. Mivel a szakszervezet a vállalati struktúrától elkülönült, így befolyása és ereje független a tagok szervezetben betöltött helyétől. 

A két szervezet jogaiban fellelhető alapvető különbségek: a sztrájkjog és a kollektív szerződés megkötésének joga. A sztrájkjoggal csak a szakszervezet élhet. Az üzemi tanács sztrájkot nem szervezhet, nem támogathat és nem akadályozhat meg, pártatlan magatartásra köteles. Ha a munkavállalók és a munkaadók között vitás kérdésre kerül sor, és az egyeztető, megbeszélések nem vezetnek eredményre, akkor csak szakszervezeti kezdeményezésre tartható sztrájk. Kollektív szerződés kötésére is csak a szakszervezet jogosult, ilyen jellegű egyezmény a munkáltató és az üzemi tanács között nem jöhet létre. A munkáltatónál csak egy kollektív szerződés köthető, függetlenül attól, hány szakszervezet, érdekképviseleti szervezet működik. (hrportal.hu)

 

A kirúgás margójára

"Azonnali hatállyal elbocsátották az esztergomi Suzuki-gyártól az újonnan megalakult szakszervezet titkárát." - írtuk tegnap.

Annyit tudunk, hogy 14 éve, középvezetőként dolgozott a Suzukinak. Kollégái megbecsülték, munkáját lelkiismeretesen és jól végezte. - Nyilván, hiszen tizenégy év, az 14 év.
Az alakuló szakszervezet titkárát "rossz munkavégézés" indokával azonnali hatállyal, biztonsági őrök által kivezetve rúgták ki állásából.

A munkaügyi kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatást a személyiségi jogok védelme és vállalatunk etikai normái miatt nem áll módunkban adni, minden munkavállalóval kapcsolatos kérdés kizárólag az érintettekre tartozik. Ezekkel kapcsolatos információkat harmadik félnek semmilyen esetben nem adunk ki, találgatásokat sem kommentálunk.

írta a Suzuki válaszában.

Véleményünk szerint a kirúgás nem több, mint egyszerű erőfitogtatás, példa statuálása és a többi munkatárs megfélemlítése.


 

h i r d e t é s