h i r d e t é s

Nazeriya, azaz szemlélet

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Nazeriya, azaz szemlélet

2020. november 16. - 18:19

 

Mi lesz az Iszlám jövője? Mert sok fiatal vált utat, élete a "modernizáció" irányába halad. Tehát el fog veszni az Iszlám és a többi vallás? Jósoljunk.

A többi vallással mi lesz, nem tudom, de hogy az Iszlám fent fog maradni, sőt, erősödni fog, abban biztos vagyok. De tisztázzuk! Ha erre az Allahu Akbaros és Inshaalláhos sztereotip szövegismétlésre gondolunk, az remélem hamar eltűnik. Én az Iszlámról beszélek.
Mik az érveim? A saját életem. Megszülettem, gyerek voltam, játszottam, nem sokat érdekeltek a komoly gondolatok. Ez így normális. Tanultam, olyan tudást tettem magamévá, ami a kor tudása a kor embereinek világlátása szerint. Kikerültem az életbe és a megszerzett tudással karriert akartam befutni. Be akartam bizonyítani, hogy ismereteimmel sikeres, gazdag tudok lenni. De csak azt a tudást használtam, amit iskolapadokban és a kor könyveiből szereztem. Nem vittem sokra, de öregen rá kellett jönnöm, hogy nagy baj van. Nem velem van baj, hanem a kor tudásával és világnézetével. Hiába teszem magamévá ezt a tudást, ahogy milliók is ezt teszik, ezzel nem egymáshoz rendelődünk, nem olyan indítást kapunk, ami egymásba kovácsol minket egy közös siker eléréséért, hanem konkurensek leszünk, mert mind valamiből hasznot akarunk húzni. Ez a valamiből vagy valakiből hasznot húzás azt is jelentheti, hogy én használok ki helyzeteket, de óhatatlanul engem is kihasználnak. Az emberek többsége vénségére kiábrándul. Nem csak saját életéből, hanem az egész világból. Addigra lát tisztán, hogy szarul mennek a dolgok! Igen, csőd a családja, nemzete, civilizációja és az egész emberiség úgy, ahogy van! Nincs olyan emberi szabályozás, ami ezt a helyzetet rendezné. A szabályozás alatt nem törvényt értek, hanem egy belső rendezőerőt. Ez kiveszett. Nos, ez az a pont, aminél az Iszlámnak hatalmas jelentősége van. Ez valós rendezőerő. Feltéve, ha karbantartjuk és elérhetővé tesszük az Iszlám értékeit.

Jön a második kérdés. Ha az Iszlám ilyen nagyon okos dolog, akkor miért nem dolgozott ki egy - izmust? Miért nincs egy államvezetés számára minisztériumok, ágazatok szintjére lebontott szabályozása? Ezt neveznék Iszlám szabályozásnak, arabul اسالمي حكم) Hukm Iszlámi). Bár a Hukm szó uralmat is jelent. De ne kanyarodjunk el. Az a lényeg, hogy az Iszlámnak nem ez a feladata. Az Iszlámnak nem -izmust kell létrehoznia, hanem arra való, hogy az -izmusok fölött, álljon. Tök mindegy milyen -izmus van éppen uralmon, ha szar emberek irányítják. Az Iszlám az emberi szemlélet kialakítására való. Nem Hukm, hanem Nazeriyah نظرية , azaz szemlélet, világnézet. Erre viszont az Iszlámnak van egy teljes rendszere. Szemlélete van magáról az emberről, társadalomról, gazdaságról, pénzügyekről, környezetről majdhogynem ágazati bontásban, de nem ad konkrét intézkedési leírást. Ezt az adott kor adott helyén uralmon levő társaságnak kell kidolgoznia a szemléletből levezetve. Gyakorlatilag a Shariya lényegét pedzegetjük, ami ma szitokszó és jelentésébe olyan primitív tartalmakat fogalmaznak bele, ami nincs benne. Holott a Shariya létező fogalom más vallásokban, így a Judaizmusban is. Ennek szinonimája, a Törvény, 69-szer szerepel a Tórában. Nyilván nem emberi törvényről van szó. Igaz, az Evangéliumok egyszer sem tesznek említést a Törvényről. Talán ezért folyik a világ menete egy zabolátlan mederben?

Jön a harmadik kérdés. Mit vall az Iszlám a nacionalizmusról? A muszlim lét mindent felülír, de ez nem jelenti azt, hogy az ember ne lehessen büszke nemzetére. A kereszténység például, a Szentírást alapul véve Krisztus országára vágyik, ami Isten országa és Krisztus tesz róla említést az Újszövetségben. A krisztológiában azt mondják, Jézus Krisztus a maga személyében Isten országa.
Az ekkléziológiában az egyházat tekintik Isten országának, vagy legalábbis Isten országának itt a Földön. Nemzetről szó sincs. Szentírás alapon nem is foglalkozhatnának nemzettel. A valóság ezzel szemben más. Több keresztény egyház alkot véleményt nemzettel kapcsolatos kérdésekben.
Tudjuk, hogy az Iszlám az ego befolyása ellen lép fel. De ez nem úgy értendő, hogy egy ember nem érezhet nemzeti büszkeséget! Ha egója arra ragadtatja, hogy nemzeti címszó alatt fölényt, felsőrendűséget képvisel, az más!

Az Iszlám szemléletében, tehát a Nazeriyá-ban nem a határokból, kormányokból és katonaságokból indul el az építkezés, hanem a legszűkebb körből, a családból. Ha itt értékvesztés áll be, az egész rendszer fabatkát sem ér. Tehát a család az alap. A családok nemzeti közösséget alkotnak. A nemzeti közösségek nyelvi, kulturális egységeket képeznek, melyek sokasága egy civilizációt hoz létre. A több civilizáció együtt, pedig az emberiség, de itt sincs vége, mert az emberiségnek is van kötelessége a világgal szemben. Elmondtam azt a felosztást, melyekre az Iszlám Nazeriya olyan rendszer épít fel, ahol minden egyén minden szinten képviselheti magát anélkül, hogy egy másik konkurense lenne.
Úgy tartozhatom családhoz, nemzethez, nyelvi közösséghez, civilizációhoz és emberiséghez, hogy ezzel nem vagyok ellensége senkinek.
És itt is a Shariya a kulcsszó. Mert ha keresztény világrendben élünk és nincs Shariya a kereszténységben akkor előfordulhat, hogy Jézus (béke reá) szerető szívére hivatkozva történik népek átverése, különböző szeretet értelmezések miatt, hiszen általában mindenki magát szereti a legjobban. A szeretet önmagában hatalmas fogalom és rengetek szubjektív megközelítésre ad alkalmat. A Nazeriya ágakra bomlik és szemléletet ad család, nemzet, civilizáció stb. megkomponálásához operatív szinten.
Egy hívő tudja, hogy a Nazeriya Isten alá rendeződést tart szem előtt. Tehát a mi prioritásunkban ez a döntő. De nem csak hívők vannak. Ezért lássuk, láttassuk Iszlám elméleteinket nem hívő szemmel is, mert fontos tudatosítani, hogy a Nazeriya és az általa megtermékenyített Shariya az egyik legpragmatikusabb ügykezelés, ami a világon létezik.

Így öregkorra, az Iszlámot kitanulva jön rá az ember arra, hogy jöhetnek Nobel díjas zsenik, professzorok a Harvardról, bárki. Nem fognak egy vénülő ember kiábrándultságára sem gyógyszert adni. Mind, csak tovább löki a világot egy mélyülő szakadékba. Pedig van kiút. És ez a válaszom arra, hogy mi az Iszlám jövője. A kérdést nem úgy kell feltenni, hogy el fog-e tűnni az Iszlám a földről, hanem úgy, hogy el fog-e tűnni az emberiség a földről? Az Iszlám eszköz lehet a fennmaradásban.

Címkék: 

 

Kommentek

h i r d e t é s