h i r d e t é s


Nincs bizalom, nincs jutalom

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Nincs bizalom, nincs jutalom

2016. december 27. - 07:08
0 komment

 

Elfogadta az Állami Számvevőszék jelentését a képviselő-testület

A Bogáncs Kutyamenhely üzemelteti a jövőben a gyepmesteri telepet, a Géza Fejedelem szakiskola sportcsarnoka – többek között erről döntött Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete december 22-i ülésén. Az ülésen emellett a testület elfogadta az Állami Számvevőszék jelentését a korábbi városvezetés időszakában feltárt hiányosságokról, egyben azonnali hatállyal megkezdődött azok rendezése.

Az ülésről ezúttal Juhász István, Meszes Balázs, Stámusz Andrea, Sztojka Lajos, Erős Gábor képviselők hiányoztak, illetve Meszes Balázs az ülés második felében csatlakozott. A napirendi pontokon kívül további négy – a Széchenyi tér 14. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával,  a Meszéna-ház elővásárlási jogával, a Strand-büfé üzemeltetési bérlésével, a Géza Fejedelem szakiskola sportcsarnokával kapcsolatos – előterjesztés sürgősséggel került a testület elé.

A testület első napirendi pontként megismerte és nyolc igen, két tartózkodással elfogadta az Állami Számvevőszék jelentését a 2009.01.01.-2014.09.30. közötti időszakról. Az előző polgármester, a jegyző és a pénzügyi gondnok is akadályozta az adósságrendezés céljainak elérését – állapította meg az ÁSZ a jelentésben, egyben több más, a korábbi városvezetés alatt történt hiányosságra és szabálytalanságra is felhívta a figyelmet. Tájékoztatásom szerint a feltárt hiányosságok és mulasztások rendezésére intézkedési terv készült az ÁSZ útmutatásának megfelelően, és a legrövidebb határidőn belül megtörténik annak végrehajtása. Az ÁSZ jelentésről készült összefoglaló Esztergom város honlapján érhető el.
(A jelentés elfogadása mellett szavazott: Igen: Romanek Etelka, Bánhidy László, Tordainé Vida Katalin, Tóth Tamás Béla, dr. Alberti Péter, Eck András, Nyíri Attila, Sasvári Viktor;
Tartózkodott: dr. Szerencsés Gergely István, Vígh László)

A testület a második, az alpolgármester 2016. évi munkájának elismeréséről szóló előterjesztésben szereplő határozati javaslatot vita után nem szavazta meg, illetve nem döntöttek a polgármester 2016. évi munkájának elismeréséről sem.
(Az alpolgármesteri jutalom mellett szavazott: Romanek Etelka, Tordainé Vida Katalin, Tóth Tamás;
Az alpolgármesteri jutalom ellen szavazott: Nyíri Attila, Sasvári Viktor, Vígh László;
Tartózkodott: Bánhidy László, Eck András, dr. Szerencsés Gergely István

A polgármesteri jutalom mellett szavazott: Bánhidy László, Tordainé Vida Katalin, Tóth Tamás;
A polgármesteri jutalom ellen szavazott: Nyíri Attila, Sasvári Viktor, Vígh László;
Tartózkodott: Eck András, Romanek Etelka, dr. Szerencsés Gergely István)

A harmadik, talán legfontosabb napirendi pont, az árvízvédelmi gát koncepciójáról való döntés lett volna, ugyanakkor a képviselő-testület többsége a polgármester nyomatékos kérése ellenére, Sasvári Viktor képviselő javaslatára nem vette azt napirendre. Így egyelőre nem születhetett döntés a város arculatát jelentősen befolyásoló, illetve árvízvédelmét meghatározó rendszerről, melyről korábban az ÉDUVIZIG részvételével tartott munkaértekezletet tartottak a városházán, melyen a képviselők gyér számban jelentek meg.
(Napirendre vétel mellett szavazott: Igen: Romanek Etelka, Bánhidy László, Tordainé Vida Katalin, Tóth Tamás Béla;
Napirendre vétel ellen szavazott: dr. Alberti Péter, Eck András, Nyíri Attila, Sasvári Viktor, dr. Szerencsés Gergely István, Vígh László)

A testület a Vargyason lévő Dániel-kastéllyal kapcsolatban úgy döntött, nem alapit a vargyasi kastély kezelésére egyesületet Romániában, így egyelőre lemond arról, hogy román pályázati forrásokból nyíljon lehetőség a kastély felújítására. A Vargyasi kastély a romániai műemléklistán B kategóriás műemlékként szerepel. Az ilyen műemlékek felújítására a román Vidékfejlesztési Alap 2017 áprilisában pályázatot tervez hirdetni, amelyen 500.000 EUR (mintegy 150 millió forint) támogatásra pályázhatnak civil szervezetek, egyesületek a műemlékek felújítása, revitalizációja céljából. Jelen képviselő-testületi döntés alapján erre egyelőre nincs lehetőség Vargyas esetében.
(Az egyesület alapítása mellett szavazott: Romanek Etelka, Bánhidy László, Meszes Balázs, Tordainé Vida Katalin;
Az egyesület ellen szavazott: dr. Alberti Péter, Nyíri Attila, Sasvári Viktor, Vígh László;
Tartózkodott: Eck András, dr. Szerencsés Gergely István,)

A képviselők egyhangúan döntöttek arról, hogy a következő öt évben a Bogáncs Kutya-és Kisállatotthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány üzemelteti majd az esztergomi gyepmesteri telepet. A menhely- és kisállat otthon eddig is szorosan együttműködött a teleppel, azzal szomszédos telken tevékenykednek hosszú évek óta, a szakma és lakosság kiemelkedő elismerése mellett.
(Valamennyi jelen lévő képviselő igennel szavazott: Romanek Etelka, Bánhidy László, Meszes Balázs, Tordainé Vida Katalin, dr. Alberti Péter, Nyíri Attila, Sasvári Viktor, Vígh László, Eck András, dr. Szerencsés Gergely István)

A sürgőséggel napirendre vett indítványok közül elsőként arról döntött a testület, hogy nem kíván élni a Meszéna-házra (Bottyán János utca 5.) bejegyzett elővásárlási jogával.
(Valamennyi jelen lévő képviselő igennel szavazott: Romanek Etelka, Bánhidy László, Meszes Balázs, Tordainé Vida Katalin, dr. Alberti Péter, Nyíri Attila, Sasvári Viktor, Vígh László, Eck András, dr. Szerencsés Gergely István)

Döntöttek továbbá arról, hogy hozzájárulnak sportcsarnok építéséhez a Féje Géza Szakiskola mellett. A csarnok építését a fenntartó pályázati pénzből finanszírozza.
(Valamennyi jelen lévő képviselő a megállapodás mellett szavazott: Romanek Etelka, Bánhidy László, Meszes Balázs, Tordainé Vida Katalin, dr. Alberti Péter, Nyíri Attila, Sasvári Viktor, Vígh László, Eck András)

A 2017. márciusában lejáró bérleti szerződéssel működő Strandbüfé néven ismert ingatlanról szóló döntés elnapolták, mivel a képviselő-testület többsége úgy döntött, hogy az ügyben további előkészítés szükséges.
(A döntés mellett szavazott: dr. Alberti Péter, Bánhidy László, Eck András, Meszes Balázs, Romanek Etelka, Tordainé Vida Katalin;
A döntés ellen szavazott: Nyíri Attila, Sasvári Viktor, Vígh László)

(Városházi információ)h i r d e t é s

betöltés..

;