h i r d e t é s

Nők joga hosszabban, szembe fordulva a szembefordulókkal

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Nők joga hosszabban, szembe fordulva a szembefordulókkal

2020. július 30. - 19:55

 

A primitív európai tudás találkozik a primitív muszlim attitűddel és ennek folytán kialakul egy helyzet, ami fölé magasodik az Iszlám, amit egyik térfél sem ért.

Csak ugatnak föl rá, mint kutya a magas fára.
Az orientalisztika Iszlámot bíráló, azzal kekeckedő ágának zsírosra hizlalt, csak saját irodalmi közléseikkel tisztában levő „tudósai” mély következtetéseket vonnak le a kecske kultúrában gyökerező hagyományokról és ezt riasztó képként a korlátolt gondolkodású zombi tömegek elé tárja, mondván: na, látjátok! Ez vár rátok, ha beengeditek őket, ha lányaitokat ezekhez adjátok és ha velük üzleti kapcsolatba kerültök. Erre pedig ráerősít az a sok barom, aki Koránt idézve, annak szellemével ellentétesen él, gondolkodik, cselekszik.
Amikor kiszakadtam az „európai magas szintű” tudományosnak mondott irodalmi környezetből és a mai muszlim közösségekhez sem csatlakoztam, ezt azért tettem, hogy semmi és senki ne befolyásoljon visszatérésemben a Korán eredeti szövegkörnyezetének értelmezéséhez anélkül, hogy egy balfasz feltartana és naponta hatszor elmondaná a seggmosás fontosságát, mint számára egyedül érthető gondolatot.
E megvilágításba helyezve a nők jogait, nézzük, mit tett az Iszlám a felszabadításukért? Igen, felszabadította és jogokat adott a nőknek, akik az Iszlám előtt nem örökölhettek, Zihar módon válhattak tőlük, azaz egy megbecstelenítő kijelentéssel utcára tehették őket, gyakorlatilag élvezeti cikkek voltak. Az elsőszülött lányt szokás volt élve eltemetni, feláldozva őt Moloch istenségnek. Ha ezt megúszták és a Dzsahiliya társadalmában felnőtté váltak, nem szólhattak bele semmibe. Ehhez képest mit adott az Iszlám:

A hívó férfiak és nők, egymás oltalmazói. Elrendelik az illőt, véget vetnek a gonosznak, felállnak imára, kötelező alamizsnát adnak, engedelmesek Allahnak és az Ó Prófétájának. Ezeknek megkegyelmez Allah, mert Allah a Nagyszerű, a Bölcs. (Korán 9:71)

Áyái közül való, hogy megteremtette önmagatokból párotokat, hogy megnyugvásra leljetek velük és megtette közétek a szerelmet, megbocsájtást. Mert bizony, ebben vannak a Jelek a népnek, kik elgondolkodnak. (Korán 30:21)

… Egymásból vagytok… (Korán 4:25)

… Ők a ti öltözékeitek és ti az ő öltözékeik vagytok. (Korán 2:187)

A számtalan idézet közül csak ennyit ragadtam ki. Címszavakban, tehát férfiak és nők: egymás oltalmazói, önmagatokból teremtette meg párotokat, hogy megnyugvásra leljetek velük és megtette közétek a szerelmet, megbocsájtást, egymásból vagytok, egymás öltözékei vagytok! Mi kell ennél több? Belemenjek szómagyarázatokba? Tudom, mindez sokszor nem illeszkedik egyes muszlim társadalmak gyakorlatával, de közlöm, az európai gyakorlattal sem konform.

Szólásszabadság. Omar ibn Khattab kalifa a szószékről arról győzködte a népet, hogy limitálni kell a nőknek adható hozomány felső határát. Beszédébe vágott egy asszony, aki a Koránt idézte, ami ellentétes volt Omar érveivel. Omar belátta tévedését és módosította beszédét. Innen ered ez a mondás:

„Egy nő visszaszólt, amikor Omar félreértelmezte”

Ezek után azt kérdezem, hogy nem csak az adott korban, hanem akár a mában, mikor vághat közbe egy asszony, hogy megkérdőjelezze a szószéken prédikáló szónok igazát? Csak összehasonlításul közlöm Pál apostol két levélrészletét női jogok tekintetében.

1Korintus 14:34-35
34 Az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja.
35 Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az asszonynak a gyülekezetben beszélnie.

I Timótheus 2:11-14
11 Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal.
12 A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.
13 Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután,
14 és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe.

Ami pedig egy lerágott csont, az az örökösödés. Miért örököl Sharia szerint a férfi kétszer annyit, mint a nő? Ha elővesz valaki egy papírt és ceruzát, akkor kiszámolhatja, hogy a nő sokkal többet örököl.
Ennek két oka van. Egyrészt a férfi csak négy hozzátartozói hagyatékból örököl, a nő pedig harmincból. A másik a jogcím. A férfi öröksége arra való, hogy ezt a családjára fordítsa. Tehát ebből tartja el feleségét, gyerekeit, szüleit. A nő öröksége ezzel szembe garancia. Egy olyan letét, amihez a családnak nincs köze. Arra való, hogy a nő befektesse, vagy válás esetén, új életet kezdjen belőle.
Óriási különbség.

A magát mindenek fölötti értékrendnek tartó Európai megítélésben a nőknek közel annyi joga sincs, mint a klasszikus Iszlám által előírt tézisekben. Európa a család válságának korát éli. Ezért kiver a veríték, amikor az európai megítélés alapján meg kell szabadítani a nőket az iszlámtól ahhoz, hogy jogaik legyenek. Aki ismeri a Koránt tudja, hogy fordítva van. Vissza kell adni a Korán garanciáit a nőknek ahhoz, hogy újból jogaik lehessen Iszlám országokon beül és kívül. Ja, arabok? Muszlimok?
Bocs, én másról beszéltem.

Címkék: 

 

Kommentek

h i r d e t é s