h i r d e t é s

Nyomtalanul?

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam
a- a+

Nyomtalanul?

2018. augusztus 11. - 06:57

Jogutód nélkül szüntetnék meg a Szekszárdi Szennyvízcsatorna Építő Víziközmű Társulatot!

 

2011-ben Horváth István (akkor még Szekszárd Fideszes polgármestere) vezetésével létrehozták a Szekszárdi Szennyvízcsatorna Építő Víziközmű Társulatot, elnöknek Horváth Istvánt választották aki mai napig betölti a tisztséget. A Társulat létrehozásának célja a szennyvízcsatorna rendszer bővítése volt. A Társulat létrehozását egyébiránt azért szorgalmazta Horváth István, mert az Önkormányzat KEOP pályázaton több százmillióhoz tudott hozzáférni.

Az alakuló ülésen részvételre jogosult volt 497 db magánszemély-háztulajdonos (497 érdekeltségi egység - szavazat), 1 db önkormányzat (10 érdekeltségi egység - szavazat), 7 db gazdasági társaság (8 érdekeltségi egység - szavazat), vagyis összesen 515 szavazattal lehetett dönteni 100 %-os részvétel mellett. A törvény előírja, hogy a Társulat létrehozásához az 515 szavazatból 2/3-os többség, 344 szavazat szükséges. Ezt oly módon oldották meg, hogy a 497 db magán személyből megjelent 36 fő 36 db szavazata mellé 7 fő megbízott 347 szavazatot produkált, így 383 szavazattal meg volt a 2/3-os többség.

Ez így még rendben is lenne, ám a 7 fő megbízott (akik közül többen bizottsági tisztséget töltöttek be a társulásban a megalakulás után) semmiféle meghatalmazással nem rendelkezett. Ez a tény évekkel később derült ki, amikor az egyik háztulajdonos (mint a Társulat tagja) kikérte a cégbíróságtól az alakuló ülés összes dokumentumát.

Az MSZP Szekszárdi Szervezete ekkor feljelentést tett, hiszen az alakuló ülés jegyzőkönyvének tartalma alapján teljesen megalapozott volt a bűncselekmény gyanúja.

A kikért iratok tanúsága szerint a jelenléti íven kézírással szerepelt egy Tóth Ferenc név, aki 100 tulajdonost tüntetett fel (akiknek nevében szavazni fog), aláírta az ívet, majd ezt az adatot egy aláírás alapján beazonosíthatatlan személy áthúzta, majd aláírásával ellenjegyezte a javítást, amire azért kerülhetett sor, mert rájöttek a megjelent 39 tulajdonos és a beírt 100 tulajdonossal emelt "képviseleti jogosultság" több tulajdonost eredményezett volna, mint ahányan a valóságban szavazhattak. A szándékosság a feljelentés szerint tetten érhető a számokban, hiszen a törvényes meghatalmazás nélküli képviselet száma meghaladja az össz érdekeltségi egység 2/3-át, így a Horváth Istvánhoz köthető 7 db "megbízott" mindent eldöntött a színlelt többséggel.

Csak hab a tortán, hogy ekkor határozták meg azokat az anyagi kötelezettségeket is amiket a háztulajdonosoknak teljesíteniük kell majd a szennyvízcsatorna kiépítésével kapcsolatban. Az sem mellékes, hogy a Szekszárdi Önkormányzat képviseletében Horváth István alá sem írta a jelenléti ívet. Mivel jogilag ott sem volt az alakuló ülésen, így a Társulat elnöki tisztségére történő felkérést el sem tudta fogadni, a tisztségviselői nyilatkozatot ki sem tudta tölteni a helyszínen. A jogszabályok szerint a megválasztásra kerülő tisztségviselőnek jelen kell lennie azon a fórumon, ahol tisztségbe kívánják választani. Országgyűlési képviselőként, volt polgármesterként neki ezt illett volna tudnia.

Természetesen ebből a feljelentésből sem lett vizsgálat ahogy már megszokhattuk a Fidesz katonák simlis ügyeivel kapcsolatban. Pedig minden bizonyíték papír alapú, lebélyegzett és a bírósághoz benyújtott teljes bizonyító erővel rendelkező okirat volt. A Társulat működött tovább Horváth István elnökletével éveken át, pedig a törvény és a Szekszárdi Önkormányzattal kötött szerződés alapján a Társulatot a beruházás befejeztével azonnal meg kellett volna szüntetni, a keletkezett vagyont pedig az Önkormányzatra kellett volna átruházni.

2018. augusztus 10-re írták ki a Szekszárdi Szennyvízcsatorna Építő Víziközmű Társulatot közgyűlését, melynek napirendi pontjai közt szerepelt a Társulat jogutód nélküli megszüntetése. Az alakuló ülés óta nem tartottak közgyűlést, nem volt sem pénzügyi beszámoló, sem annak elfogadása és a meghirdetett mostani közgyűlés napirendi pontjai közt sem szerepelt olyan tétel, mely a pénzügyi beszámolóra utalt volna. Ez szintén törvénybe ütköző, de ez sem tűnik fel az illetékes szerveknek. A mai Magyarországon a kormány közeli személyekre, cégekre, önkormányzatokra a törvények látható módon nem vonatkoznak, így következmények nélkül tehetik amit csak akarnak. Ha sikerül jogutód nélkül megszüntetniük a Társulatot, akkor mindenki futhat a pénze után aki bármilyen jogos követelését akarná érvényesíteni, behajtani és vélhetően a keletkezett vagyon is nyomtalanul eltűnik.

Pedig ahogy a mondás tartja:

"Bármilyen hosszú sor áll a pénztár előtt, egyszer mindenki odaér, mert semmi nem tart örökké. Még a hatalom sem."