h i r d e t é s

Petőfi időszerűsége

Olvasási idő
1perc
Eddig olvastam

Petőfi időszerűsége

2020. október 18. - 11:00

 

Szerb Antal kitűnő, mai is használható Magyar irodalomtörténetében írja Petőfi Sándorról: "Ő a misztikus liberalizmusnak (…) egyedülálló képviselője".

Petőfi Sándor - Orlai Petrich Soma festménye

Kurzívval írtam a szót, hiszen bár sokáig a modern szocializmus előfutárának tartották Petőfit, a fenti megállapítás inkább illik rá. Petőfi nem a XX. századi értelemben vett osztályharcnak, de a nép, és általában az elnyomottak évszázados harcának szószólója, aki messianisztikus hevületében készül a világméretű Nagy Harcra, ahol a Szabadság hívei majd megütköznek a Zsarnoksággal. Elveti a jakobinus terrort, neki a mérsékelt forradalmár Camille Desmoulins a példaképe. Részben a János vitéz, részben az 1848-49-ben írt versei miatt Petőfi ma is szól minden magyarul beszélő és olvasó emberhez, legyen az politikai felfogását tekintve baloldali, vagy konzervatív-liberális. Kérdés, mennyire szól az "illiberalizmus" híveihez.

Engem az utóbbi időben Petőfi 1847-ben írt versei kezdtek érdekelni. Mi foglalkoztatta a költőt ebben a számára fontos esztendőben, házassága és Pestre költözése első évében? Meg fognak lepődni, akik iskolai emlékeik alapján csak a Szeptember végén megragadóan szép képeire, de megérzéseit tekintve elég komor hangulatára emlékeznek. Idézzünk csak ebből az időből egy politikai Petőfi-verset, A szájhősöket:

"Meddig tart ez az őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében? Kinek a hon mindig ajkain van, Nincsen annak, soha sincs szivében!
" Petőfi itt azokat ostorozza, akik beszédeikben, vagy cikkeikben a "hon", vagyis a nemzet nevében sürgetnek nagyobb függetlenséget és autonómiát, ahelyett, hogy tettekkel, anyagi áldozatokkal járulnának hozzá a nemzet felemelkedéséhez. Igy folytatja a verset: "Nyujtsátok ki tettre a kezet már S áldozatra zsebeiteket, Tápláljátok végre a hazát, ki Oly sokáig táplált titeket."

Ezeket a szavakat Petőfi nem az olyan áldozatkész arisztokratákhoz intézi, mint gróf Széchenyi István, hanem a földbirtokos, "fontolva haladó", magát hazafiasnak tartó nemességhez, amely szavakban, nem tettekkel szolgálja a hazát, keres népszerűséget. A jómódú, de a nemzeti célokra áldozni nem hajlandó, mégis "népszerű" embereket végül ilyen kemény szavakkal bélyegzi meg:

"S oh mi vakság! fölemelte még a Népszerűség őket paizsára, Az elámult sokaság, miképen Megváltóit, karjaiba zárja. Megváltók? ők a hon eladói, Elveszünk ez ordítók miatt..."

Ki gondolta volna, hogy Petőfi még 2020-ban is ennyire időszerű marad?

 

Gömöri György (London) / nepszava.hu


 

Kommentek

h i r d e t é s