h i r d e t é s

Shahada, azaz hiteskü

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Shahada, azaz hiteskü

2020. december 02. - 18:46

 

A Shahadah (arabul الشهادة (hiteskü, ami az Iszlám hit öt pillérének egyike. Részét képezi az Ázánnak, a napi öt imára hívás szövegének, kinyilvánítva Isten egyetlenségét (tawhid) és Mohamed elfogadását az Ő prófétájaként. A síita Iszlámban ez kiegészül Ali elfogadásával Allah földi helytartójakénet (wali Allah).

Ennyit a definícióról. Nézzünk pár hadiszt:

A Próféta (béke reá) így szólt: „Iszlám annyit tesz, hogy hitesküt teszel: nincs más Isten, csak Allah és Mohamed (béke reá) az Ő prófétája, imádkozol, eleget teszel a Zakat fizetésének, megtartod a böjtöt Ramadánkor és ha módod van rá, elzarándokolsz a „Házba” (mekkai szentély).”
Forrás: Szahih Muszlim 8
Fokozat: Szahih, autentikus Muszlim nyomán

Anasz bin Malik tudósítása
A Próféta (béke reá) így szólt: „Az Iszlám bejelentés kérdése, de a hit a szívben lakozik”, majd kezét e keblére helyezte és így szólt: „Az őrizkedés (takwa) helye ez, az őrizkedés helye ez.”

Megfigyeltük? A második hadiszban a Próféta (béke reá) a Shihadat ugyan belépőnek tekinti az Iszlámba, de csupán bejelentés, ami szavakban nyilvánul meg. Akár egy papagáj is elismételheti a szavakat. Ha azok nem telítődnek tartalommal, azaz szívben lakozó hittel, akkor bizony nem sokat érnek. Az Iszlámot deklaráció aktus és a valós hit közti különbség jelenik meg a Koránban is, ami egy sokkal erősebb igazolása a gondolatnak:

Az sivatagi Arabok így szólnak: „Hiszünk.” Mondd: „Ti nem hisztek, de mondjátok (csak), hogy: alávetjük magunkat Allah akaratának. Mert még nem tért be a hit szívetekbe. Ha engedelmeskedtek Allahnak és az Ő Prófétájának, Ő nem fogja lekicsinyíteni tetteiteket egyáltalán. Mert bizony, Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. (Korán 49:14)

Allah iránt. A sivatagi Arabok néhány tulajdonságát a 48:11-15 ismerteti. Az itteni utalás Banu Asad törzsére vonatkozik, akik azért vették fel az Iszlámot, hogy az éhínség idején segélyben részesüljenek.

Tévúton vannak azok, akik abban a hiszemben vannak, hogy a Shihadah szavainak kimondatásával megnyitják bárki szívét az Iszlámra. Ők a tudás olyan szintjén vannak, ami elidegeníti hosszú távon a megtérőket az Iszlámtól. Nem szabad összetéveszteni a térítés hevületét a tudással. Szerencsétlen konvertek, ők is tévúton vannak, hogy a Shihada szavaival egy teljesen új életbe kezdenek, megtagadva a régi hitüket, mikor az egy másik monoteizmusba tartozó vallás volt. Nem. Nem tagadnak meg semmit. Csupán másképp látják. Kapnak egy más fajta tudást, de se hitet, se Istent nem cserélnek. Vallást váltanak, hitet nem. Hogy miért nem? Hát ezért:

Ó, kik hisznek! Higgyetek Allahban, az Ő Prófétájában, a Könyvben, ami az Ő Prófétájára kinyilatkoztatott és a Könyvben, mi előtte nyilatkoztatott ki. Aki tagadja Allahot, az Ő Angyalait, az Ő Könyveit, az Ő Prófétáit és a Végítélet Napját, az messzi eltévelyedéssel tévelyedett el. (Korán 4:136)

Ez a Monoteizmusról szóló tiszta nyilatkozat. Mindegy, hogy melyik Könyv, Próféta vagy Angyal essen szóba, ha valakinek igaz hite van ezekben, Allahban és a Végítélet Napjában, akkor hívőnek tekintendő.

Most, pedig tegyük össze a gondolatot.
Aki kimondja az Iszlám hiteskü szavait, az nem az arabok vallását veszi fel, nem egy Mohamed nevű arab pasas követője lesz és nem az arabok Istenét kell imádnia. Ez itt a tévhit Iszlámon belül és kívül!
Mert az araboknak nincs specifikus vallása, specifikus prófétája és specifikus Istene. Az Iszlám az emberiség egyetemes hite, ami megerősíti az előző monoteista vallásokat, prófétákat, könyveket stb. és ezt mind saját keretein belül tartja számon. Mivel sok az Iszlámmal szembeni előítélet, ezért talán úgy érthetőbb, ha Monoteizmusnak nevezem. Nem vallás, hanem hit az Egy Istenben. Tehát az összes Mohamed előtti próféták is Muszlimok voltak! Igen, Mózes és Jézus Is! Ők is muszlimok. Vagy tán nem Monoteizmust hirdettek? Ezt nem én állítom így, hanem a Korán. Ennek megerősítésére ajánlom két további írásomat „Azt figyeljük, ami összeköt minket” és „Lehet-e egy muszlim nőnek nem muszlim férje” címmel. Mohamed pedig nem egy arab pasas, hanem az utolsó Próféta (béke reá), aki lezárja a muszlim (tehát az Egy Istennek alávetett) próféták sorát.
Akkor mit jelent a hiteskü?
„Hiszem, hogy nincs más Isten, csak Allah”. Hit megvallása Ábrahám, Izsák, Izmael, Mózes, Jézus…… és más Próféták Istenének szolgálatáról. Ő Allah, Aki ugyanaz, mint Jahve, God, Bog és ezer más néven illetett Isten.
„Hiszem, hogy Mohamed (béke reá) az Ő prófétája”. Hit megvallása az összes előbbiekben említett előző próféták hitelességéről, akik nem hirdettek mást, mint Mohamed (béke reá), aki lezárja a sort, utána több próféta nincs. Ő hozta el azt az egyetemes Igazságot, Isten szavát, a Koránt, aminek egyesítenie kellene minket. Ennek fogadalma a hiteskü.


 

Kommentek

h i r d e t é s