h i r d e t é s

Történészből cserebogár

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam
a- a+

Történészből cserebogár

2023. május 14. - 07:55

Avagy Ungváry Krisztián boldogságos pokoljárása.

Hogyan lesz a szakemberből propagandista? Ungváry újabb és újabb megnyilvánulásai tökéletesen modellezik ezt a züllesztő pályautat.

A történész, aki a Szovjetunió iránti gyűlöletét nem képes alárendelni a történelmi tényeknek, már azzal robbantott, hogy a Kitörés napját, mint hősies küzdelmet apologetizálta.

Aztán az ukrán háború kapcsán – történelmi tényeket meghamisítva, és ez már nem csak „vélemény” –, gyakorlatilag anullálta a (belorusz és) az ukrán partizánmozgalmat.

Most pedig – az Indexből átvett – e lap hasábjain megjelent írásában védelmébe vette Orbánnak Veszprémben az Európai Unió „birodalmi törekvéseire” tett, Hitlerrel példálózó nyilatkozatát.

Mondván, hogy a Római Birodalom, Napóleon, Hitler is egyfajta egységes birodalmat kívánt teremteni.

Hogy a Római Birodalom hogy kerül ide, rejtély!

Mert ilyen alapon említhetnénk a babiloni, az asszír és más birodalmait az ókori történelemnek.

Róma nem Európát épített, hanem világbirodalmat. A Mediterránum körül és Kis-Ázsiában.

Európát, a mai Európát csak „súrolta”, Pannóniáig, és a gallok, a germánok, meg a britek elleni hódító (részben határbiztosító) háborúkkal.

Ha már, akkor a Brit Birodalom. Ámbár az se Európát célozta.

A briteknek Európában mindössze a hatalmi egyensúly biztosítása volt a célja, hogy kereskedhessenek, és nyugodtan gyarmatosíthassanak.

De, persze a párhuzam lényege inkább Napóleon, de főként Hitler!

Napóleon, aki a francia forradalom védekező háborúját terjesztette ki egész Európát beborító hódító háborúk sorozatává, végső soron mást sem művelt, mint (természetesen sikertelenül) a forradalomellenes, az új Franciaország ellen állandóan szövetségeket kovácsoló briteket próbálta kiszorítani Európából.

Ungváry azt a történelmi folyamatsort próbálja aktualizálni, miszerint a történelem nem más, mint birodalmak születésének, csúcsra járásának, majd hanyatlásának a folyamata, hogy átadva a helyüket egy újabb, korszerűbb, ezét erősebb hatalomnak, beolvadjanak vagy megszűnjenek.

À la Spengler.

Ezen lehet vitatkozni, leegyszerűsítőnek vagy helytállónak minősíteni.

Csak két dolgot nem tehet történész: nem aktualizálhat, és nem hamisíthat. Főleg nem ordas politikai célok védelmében!

Ungváry most mind a kettőt megtette.

Az Európai Uniót, mely önálló államok önkéntes szövetsége egy egységes Európa (és nem egy birodalom, hanem politikai, gazdasági, kulturális entitás, a közös földrajzi-történeti adottságok és előzmények alapján, kiszűrve utóbbiak közül a kártékonyakat) Hitlerhez hasonlítva.

Aki német uralom alatt álló, a Harmadik Birodalmat szolgáló Európát óhajtott teremteni, nem békés egyesüléssel, hanem háborúval, megszállással, alávetéssel és népirtással, hogy milyen módon és eszközökkel, arra most ne térjünk ki!

Gyurcsánynak, aki nem történész, tökéletesen igaza van, amikor azt mondja, hogy Hitler nem egységesíteni, hanem leigázni akarta Európát!

Egy történésznek efféle apró különbség nem tűnik föl?

Hát persze, hogy Ungvárynak nem!

Hiszen a célja mostanában Orbán rezsimjének, mondanivalójának legitimizálása.

Mi másért fordulhat elő példának okáért, hogy a felsorolásból, csakúgy, mint Orbánnál, egész véletlenül kimaradt Sztálin, és persze Putyin is.

Az előbbit nyilván azért felejtették megemlíteni, nehogy asszociációs ingerületek támadjanak!

Az utóbbit? Gondolom, magyarázatot nem igényel!

Hiszen napjainkban ő az új birodalomépítő (visszaépítő), aki Hitler módjára agressziót követ el, bekebelezni kívánva mindent, ami egykor a Szovjetunió volt, legalábbis mindent, ami abból lehetséges.

Orbán Putyin ügynöke, a lépései kártékonyak ugyan, de egyfajta szempontból érthetőek. Hinterland kell neki az Unióval való harcához, amit a saját hatalma megtartása érdekében, és Putyin szolgálatában visz véghez. Hogy sikerrel-e, az majd elválik.

De, Ungváry? Csak annyit tudok neki javasolni, próbálkozzon ismét Szakálynál! Most már biztos jól kijönnek majd egymással.