h i r d e t é s

A közlés nem jelent értést

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

A közlés nem jelent értést

2020. augusztus 10. - 19:12

 

(Allah) a Kegyelmes!

Ki megtanította a Koránt

A Kinyilatkoztatás Allahtól, a Legkegyelmesebbtől való és ez az Ő nemes lelkűségének egyik legnagyobb Jele, Áyája. Ez a Világosság forrása, mert az Ő Világossága áthatol az egész Világmindenségen.

Megteremtette az embert,

Megtanította őt a közlésre.

„Bayan”: intelligens beszéd, kifejezési készség, tiszta értés, összefüggések felfogása és értésre adása. Ezt adta Allah az embernek azon felül, amit a szívébe programozott, s mit megtámogatott a természetben kitárulkozó Jelekkel, megnyilatkozásokkal, valamit a Prófétákkal.

Figyeljünk a szavak sorrendjére. A világ rendje az ember előtt is fennállt és ma is fennáll. Ez a Korán, azaz Isten szava. A világ rendjét a Teremtő minden teremtményének megtanította és a világ e rendet követi. Majd megteremtette az embert, akit megtanított a közlésre. Az ember jött legkésőbb, amikor a világ rendje már állt. Az ember közölni tud, de ésszel felérni nem. Ezért a világ rendje akkor is fennmarad, ha ember már nem lesz… Mert az ember csak közöl, félremagyaráz, de nem ért… Különösen, ha nincs is benne igyekezet, hogy értsen.

Tehát közölni, azt tudunk, ez Istentől kapott adomány, de érteni nem mindig, mert ezt nekünk kellene magunkban kialakítani. Így sokszor arról adunk közlést, amit nem is értünk, vagy teljesen más a valóság, mint ahogy azt értjük. Tapasztalhatjuk, hogy pár ember arról a kicsiről is mennyit tud beszélni, ami a fejében van, ugyanakkor a bölcs, akinek a feje tele van gondolattal, alig szólal meg, ha pedig mond pár szót, azok lényegre törőek, tömörek. Aki sokat beszél, elvész mondataiban a lényeg, aki keveset, arra önkéntelenül is odafigyelünk.
A bölcs tudja, mennyire keveset tud. Aki pedig alig fog fel valamit a világból, az sokszor szavakkal fedi le tudatlanságát.
A közlésnek van egy másik oldala, ez az értés. Minek közölni olyat, amit a másik nem ért, ha nincsenek meg az alapismeretei ahhoz, hogy a tudást, információt beépítse? A másik véglet pedig, ha a közlés tartalma olyan silány, hogy az azt hallgatók nem tudnak vele mit kezdeni. Ahogy az életben mindig, a szinteknek itt is találkozniuk kell.
Végül van még egy tényező, a befolyásoltság. Ha egy közlő személy vagy a hallgatóság képtelen megszabadulni a memóriájában őrzött ismeretek hatásától, azok merev vázat alkotnak gondolkodásában, akkor sem az átadott ismeretek, sem a befogadás nem éri el a célját. Ez az az eset, amikor olyan magyaráz Koránt, aki elkötelezetten Iszlám ellenes, vagy olyan közönséget akarunk meggyőzni a Sharia lényegéről, akinek a fejében az nem több kéz és láb levágásánál és ettől a gondolkodástól nem képes szabadulni.
Tehát lényegre törő tudás, szintek találkozása és befolyásoltság kiküszöbölése.

Címkék: 

 

h i r d e t é s