h i r d e t é s

Felmentette Orbán Viktor az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

Felmentette Orbán Viktor az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját

2020. szeptember 15. - 06:03

 

A hétfői Magyar Közlönyben megjelent, Orbán Viktor által jegyzett miniszterelnöki határozat szerint szeptember 15-i hatállyal felmentik Kiss Zoltánt.

Orbán Viktor miniszterelnök (k), Pintér Sándor belügyminiszter (j) és Kiss Zoltán nb. vezérőrnagy, az AH főigazgatója (b) az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) új székházának átadásán Budapesten 2019. szeptember 19-én. - Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A határozatban annyi szerepel még, hogy a kormányfő a döntését az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának felmentéséről a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter javaslatára (aki Pintér Sándor belügyminiszter) hozta meg, bővebb indoklás azonban nincs benne.

Az AH honlapján az szerepel, hogy "működésének középpontjában a Magyarország szuverenitását, alkotmányos rendjét, társadalmi és gazdasági stabilitását leplezett formában veszélyeztető törekvésekkel szembeni eredményes fellépés áll".

A hivatal feladatai közé tartozik a kémelhárítás, az alkotmányvédelem, a gazdaságbiztonság, a nemzetbiztonsági védelem, a nemzetbiztonsági ellenőrzés, közreműködés migrációs és honosítási eljárásokban, non-proliferáció (A haditechnikai eszközök, a tömegpusztító fegyverek (nukleáris, biológiai, vegyi, radiológiai), hordozó eszközeik, mindezek gyártásához, előállításához, fejlesztéséhez szükséges termékek, technológiák, ismeretek, továbbá a szakszerű működtetésükhöz szükséges tudás - know-how, ismeretanyag-  ellenőrizetlen terjedésének felderítése és megakadályozása.), awareness program, mentesítési kérelem. Továbbá a hivatal honlapján az is olvasható, hogy "a 2010 tavaszán megalakult Országgyűlés által elfogadott Nbtv. módosítás eredményeként a kormányzati irányítás szintjén megvalósult a rendvédelmi és a hazai irányultságú polgári nemzetbiztonsági tevékenység integrációja: az Alkotmányvédelmi Hivatal – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal együtt – a belügyminiszter irányítása alá került. A Hivatal az elmúlt években a hazai társszervekkel, valamint az Európai Unió és a NATO tagállamok partnerszolgálataival hatékony együttműködésben teljesítette a tevékenységére vonatkozó jogszabályok, illetve a 2012-ben elfogadott Nemzeti Biztonsági Stratégia által meghatározott feladatait, amelyek fókuszpontjában Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek védelme áll".

kormányzati portálon azt is megtaláljuk, hogy "a nemzetbiztonsági szolgálatokat a kormány a belügyminiszteren, a külügyminiszteren és a honvédelmi miniszteren keresztül irányítja. A külügyminiszter irányítja az Információs Hivatalt, a belügyminiszter az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatokat, a honvédelmi miniszter pedig a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot. A miniszterek rendeletekben és utasításokban határozzák meg a szolgálatok működésének általános kereteit, működését és feladatkörét". "A nemzetbiztonsági szolgálatokat két nagy csoportba sorolhatjuk: a polgári és a katonai szolgálatokra. A polgári nemzetbiztonsági szolgálat része az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatok, a katonai szolgálatokhoz tartozik a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. A hivatalokat és a szakszolgálatokat főigazgatók vezetik, akik kinevezéséről és leváltásáról a szervezetirányításért felelős miniszterek döntenek".

Nagy Attila helyettes államtitkár fontos megbízást kap

Ugyanebben a közlönyben pedig megjelent az a miniszterelnöki határozat is, miszerint Nagy Attila Mihályt,az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből - más fontos megbízatására tekintettel - felmenti Orbán Viktor. (portfolio.hu)


 

h i r d e t é s