h i r d e t é s

Ha tudsz nyitni kifelé, a külvilág is megnyílik feléd

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Ha tudsz nyitni kifelé, a külvilág is megnyílik feléd

2020. május 10. - 16:12

 

Senki sem kívánja tőled, hogy aszkéta légy. Ha önmagadat feláldozod, cél nélkül vállalsz be bonyodalmakat, csupán a terhek oktalan viseléséért, ez saját döntésed. Isten nem erre kér.

Istennek nincs szüksége önfeláldozókra, akik „Érte” szenvednek. Nem is logikus, hiszen azért adta le a Könyvet, hogy könnyítse evilági életünket, eligazodjunk és boldoguljunk. Akkor, hogy kívánhatja, hogy „Érte” odadobjuk életünket? Ha ilyet kér, sosem Önmagáért kéri, mert Allah nem Önző! Ezt egy cél érdekében kéri, hogy megvédd családodat, népedet és hitedet! Ez teljesen más, mint önmagunk feláldozása.

Allah megváltotta a hívőktől azok életét, vagyonát, miáltal övék az Égi Kertek. Küzdenek Allah útján, ölnek és megöletnek. Ez az Ő Igaz ígérete a Tórában, Evangéliumban és a Koránban. Ki hűbb Ígéretéhez, mint Allah? Örvendezzetek fogadalmatok miatt, amit tettetek! Ez a hatalmas győzelem. (Korán 9:111)

Magunkat és minden tulajdonunkat Allahnak ajánljuk és Allah ezért megváltást ad. Ez a megváltás Igaz doktrínája. Tanításaink alapján ez a doktrína szerepel a korábbi kinyilatkoztatásokban, az eredeti Mózesi Törvényekben és eredeti Jézusi Evangéliumban is. Az Iszlám minden más megváltást elutasít.
Így a Keresztényi megváltást sem ismeri el, ahol egy másik ember szenvedése, kínhalála és vére váltja meg az embereket saját bűnüktől. Saját önelszámolásunk az, ami alapja lehet saját megváltásunknak és ezt nem alapozhatjuk más ember erényeire. Elszámolásunk önmagunkkal vezethet minket a küzdelemre az Ügyért spirituális és fizikai utakon egyaránt. A fizikai küzdelem tekintetében az eltérő korok, eltérő teológiai véleményt fogalmaznak meg. Szent Pál a Hit értékes gyümölcseként, ideálként említi Gideont, Barakot és az Ótestamentum többi harcosát. „32És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; 33Akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. 34Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.” (Zsidó levél 11:32-34).

Ha vállalod a terhet, áldozol (nem céltalanul önfeláldozol!), akkor jár az evilági és túlvilági részesedés. De jól látható: nem bűn az evilági boldogulás, hanem járandóság! Ha pedig így van, akkor semmi értelme életeket céltalanul odadobni. Nem logikus! Hiszen Allah ezt üzeni:

Közülük, ki mondja: „Urunk! Add meg nékünk az Evilágon azt, ami szép, a Túlvilágon is azt, ami szép és ments meg minket a Pokoltól.” (Korán 2:201)

Ezek számára rész jut abból, amit kiérdemeltek. Allah Gyors Számvető (2:202)

Kérdés: Hogy ismerjem meg Istent?
Válasz: Téged hogy kell megismerni? Istent is úgy kell megismerni, mint Téged! Szóba kell állni Vele.
Te is várod, hogy valaki észrevegyen, felfigyeljenek képességeidre, megdicsérjenek. Vagy Te nem egy mély kapcsolatra vágysz, melyben odateheted magad teljes intenzitással? Ehhez jogosan várhatod el azt, hogy mások is így tegyenek. Isten ugyanígy működik. Ha nem teszed oda magad odaadóan, ne várd, hogy éreztesse veled gondoskodását. Azonban vigyázz! Az „odaadást” ne külső személy szítsa és manipulálja benned, mert ez messze vihet Allah céljától! Sok népet irtottak ki szent odaadást követelve. A Sátán a legszentebb oldalakon támad.Adnod kell, hogy kapj. Ha szeretetre vágysz, adj másoknak szeretetet és áradni a szeretet feléd. Ha szegénységben élsz, tudj adakozni még így is és rád fog köszönteni az a fajta gazdagság, ami pénzzel soha nem jön el.
Ha valami Igaz, az nem csak egy adott embercsoporton belül Igaz. A gravitáció sem úgy működik, hogy rám hat, rád nem hat. Ha tudsz adni, szeretni, nyitni kifelé, a külvilág is megnyílik feléd. Ez az igazi gazdagság!

Címkék: 

 

h i r d e t é s