h i r d e t é s

Mit kellene, hogy lássunk a megpróbáltatás idején?

Olvasási idő
2perc
Eddig olvastam

Mit kellene, hogy lássunk a megpróbáltatás idején?

2020. március 22. - 17:43

 

Mit tesz egy muszlim, ha lesújt a balsors?

Semmi esetre sem pánikol, nem rohan felvásárolni és nem használja ki saját érdekeinek megfelelően a helyzetet.

A sors elfogadása hitünk része. Arról a sorsról beszélek, amit nem tudok befolyásolni, tehát a külső körülmények alakulásáról. Ilyenkor dől el, hogy a saját akaratommal alakítható saját sorsomat milyen irányban vezérlem, tehát milyen ember vagyok. A balsors a megpróbáltatás időszaka, próbatétel. Azon felül, hogy szenvedéssel, fájdalommal jár, vegyük figyelembe azt is, hogy ez az időszak, amikor Allah megláttat velünk pozitív dolgokat, melyek szerint jövőnket átprogramozhatjuk, átszervezhetjük. Meglátjuk kik azok az emberek, embercsoportok, akik odaadóan végzik munkájukat azért, hogy ellássanak, ápoljanak, gyermekeinket oktassák, ennek érdekében önfeláldozó munkát végeznek, online programokat alkotnak csak azért, hogy az emberek érdekedben tegyenek. Eddig szó nélkül elmentél mellettük, de most rájuk terelődik a figyelem. Nem arra figyelsz oda végre, hogy mi a vallásuk, bőrszínük, politikai hovatartozásuk, hanem arra, amit tesznek. Ahogy Allah (SWT) is e szerint bírál.

Meglátjuk azt is, hogy kik azok, akik eddig hangadók voltak, de most csak magukra gondolnak, eltűnnek, felhalmoznak, érdekeik szerint cselekednek.

Meglátjuk azt, hogy egy bármilyen emberi hatalom, állam, kormány mennyit ér, milyen szinten képes beavatkozni Allah elrendelésébe, milyen dramaturg szerint játssza el a színdarabot? Allah dramaturgja szerint, vagy saját forgatókönyvírói szerint, a hatalom megtartása érdekében? Meglátjuk azt, hogy ha otthon maradásra kényszerülünk, felfogják-e, hogy nem lesznek bevételeink, el kell bocsájtani alkalmazottjainkat, nekik se lesz megélhetésük, ilyen esetben milyen intézkedések születnek? Azaz, most kiderül, hogy a rengeteg önmagasztaló kommunikáció után ki van kiért? Meglátjuk azt, hogy eddig milyen sok pénzt költöttünk fölösleges kiadásokra, iroda fenntartására, közlekedésre stb., ugyanis racionalizáljuk költségeinket. Tudom, hogy ez nem minden esetben lehetséges, de ahol igen, ott körvonalazódhat egy új stratégia.

Meglátjuk azt, hogy a világ új dimenzióba lép, felértékelődik az online kapcsolat, munka, kapcsolatkeresés, ami megszűnteti a fizikai határokat. Ha ezt a tendenciát pozitívan kezeljük (mert lehet negatívan is), akkor kiegyenlítődnek az esélyek. Akár egy cigánysoron vagy hátrányos helyzetű, távoli településen lakó is kapcsolódhat egy új-zélandi, ausztrál, vagy más távoli cég munkájához. Meglátjuk, hogy ebben az irányban infrastruktúrát kell fejleszteni, hálózatot fejleszteni, eszközöket biztosítani.

Ne feledd, az ima is online kapcsolat! Nem tudtad?

Meglátjuk, hogy miként alakulnak ki automatikusan lakói közösségek, rendeződnek családi viszonyok, rázódnak össze párok, generációk, vagy éppen bomlanak fel és eldől, hogy eddig a kapcsolat hamis alapokon nyugodott.

És nem utolsó sorban meglátjuk, hogy kik vagyunk mi magunk, mennyit érük? Félünk, reszketünk-e, pánikolunk és terjesztjük-e a végzet hírét, vagy felülemelkedünk-e, példával járunk-e elől és fegyelmezetten betartjuk-e az intézkedéseket. Hol a belső béke?

Suhayb tudósítása:

Allah prófétája (béke reá) így szólt: „A csodálatos a hivő dolga, mivel történjék bármi, az jó neki; és ez nem vonatkozik másra, csak hívőre. Ha öröm éri, köszönetet mond Allahnak és ez jó neki. Ha balsors sújt le rá, állhatatossággal viseli és ez jó neki.”
Szahih, autentikus
Szahih Muszlim, 2999.

Abu Hureira tudósítása:
A próféta (béke reá) így szólt: „Allah nem teremtett olyan betegséget, melynek ne teremtette volna meg gyógymódját"
Sahih al-Bukhari 5678 

És a gyógymód, lehet, hogy nem a medicina, hanem saját életfelfogásunk gyökeres megváltoztatása. Tudom, hogy ami történik, hatalmas kár, veszteség. Mindenki a maga szintjén érzi. De mindemellett nyisd ki szemed arra is, ami intés, útmutatás.

Címkék: 

 

h i r d e t é s