h i r d e t é s

Önkritika, önvizsgálat, nafsz lawwama

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Önkritika, önvizsgálat, nafsz lawwama

2020. november 24. - 17:48

 

Az egónak három állapota van. Nafsz al-ammara, parancsoló ego (12:53), ami bűnre csábít, nafsz allawwama, a szemrehányó ego, ami megfelel a lelkiismeretnek és a nafsz al-mutmainna, az Őbenne megelégedést nyert és békéjére talált ego (89:27-28).

Most csak a szemrehányó egóval fogok foglalkozni.

Esküszöm az önvádló lélekre, (Korán 75:2)

Lássuk Naszrudin esetét a bíróval.
Naszrudin esti sétája közben belebotlott egy fűben fekvő férfiba. Felfordította és felismerte, hogy a részeg nem más, mint a bíró - aki híres az erkölcsi vétségek tárgyában hirdetett szigorú ítéletek meghozataláról. Látva, hogy a bíró eszméletlen, Naszrudin levette díszes papucsát, kabátját és továbbment.
A bíró csak másnap, amikor hazament jött rá, hogy kirabolták. Utasította rendőrséget, hogy kutakodjanak minden házban, amíg meg nem találják a tettest. Nem sokkal később Naszrudint bíróság elé állították.
„Honnan szerezte ezeket a papucsokat és a kabátot?” kérte számon a bíró.
„Egy részegtől vettem azokat kölcsön, akit tegnap este a csatornában találtam." felelte a Mulla.
„Azóta megpróbáltam visszaadni azokat, de nem ismerem az ember személyazonosságát. Esetleg nem ismeri őt?"
„Egész biztos, hogy nem!" felelte a bíró, miután rájött, hogy minden további válasz rontja hírnevét.
„Kereset elutasítva!”

Az eset jól mutatja, hogy a bíróban egy pillanat alatt felébredt a bűntudat, amint a lebukás veszélye felmerült. Működésbe lépett a nafsz el-lawwama. De ez nem ilyen egyszerű. Ugyanis három dolognak kell teljesülnie ahhoz, hogy az önvád, lelkiismeret felébredjen. Az egyik a félelem egy szankciótól. Ez lehet evilági és túlvilági szankció. A bíró esetében evilági lebukást látunk. A másik az értékrend, amihez képest mérjük tetteink, szándékaink súlyát. A tanmese értékrendje szerint az alkoholos állapot rossz érték, ehhez képes mérve, ha a részegség állapota kedvezőtlen megítélést vált ki, akkor felébredhet a lelkiismeret. Az sem mindegy, hogy mikor ébred fel és ez a harmadik tényező! Ha a nafsz al-lawwama rendesen működik, akkor még a tett elkövetése előtt működésbe lép, azaz a bíró igazság szerint be sem rúghatna. Így utólag lépett működésbe az önvád, mert félt a lebukástól. Ez egy rosszul működő nafsz al-lawwama. Jól is néznénk ki, ha csak üzlettársunk átverése után, vagy a szomszéd feleségének megdugása után éreznénk lelkiismeretfurdalás. Akkor hol a fék? Rossz a fékbeállítás!
És most tegyük össze. A mai nap problémája a lelkiismerettel kapcsolatban így három dolog:

  1. csak az evilági szankció visszatartó ereje és a túlvilági semmibe vétele
  2. hamis értékrendet használunk etalonként
  3. a lelkiismeret visszatartó erejének késedelme.

Vegyük sorra. A ma emberének nincs túlvilág tudata. Egyszerűen kipusztult, megsemmisült. Ritka az, akinél működik. A szekuláris gondolkodásnak sikerült azt elérni, hogy mindent, ami nem embernek tulajdonítható, beírjanak egy nevetséges, maradi szokásvilágba, amit szégyelleni kell. Ez hosszú távon oda vezetett, hogy a túlvilág tudat és ezzel összefüggésben az ottani számonkérés ma nem nagyon hívható elő. Az emberek többsége inkább attól tart, hogy hány évet kap, ha sikkaszt és eszébe sem jut, milyen kérdéseket fog feltenni Isten ezzel kapcsolatban.
Ami az értékrendet illeti, szerintem itt beszélhetünk a legnagyobb bajról. Ahogy az emberiség maga is biológiai selejtté vált, annyit ette saját mérgeit, pusztította egészségét, immunrendszerét stb., bizony gondolkodása is aberrált lett. Ami régen bűn volt, ma az lépett elő követendő mintává. Nem akkor érez a ma embere bűntudatot, ha megdugja legjobb barátja feleségét, hanem akkor, ha nem! Nem akkor, amikor elutalja a cég számlájáról a saját számlájára azt a pár milliót, hanem akkor, ha nem!
Nem akkor, amikor gyűlöletre szítja hallgatóit, hanem akkor, ha nem! Olyan értékrendek adják a zsinórmértékeket, melyek teljesen ellentétesek Szentírásaink tanításaival. Egy olyan kontraszelekción átment gondolkodásban élünk, amikor az embereknek akkor van hiányérzete, ha nem basznak ki a másikkal. És itt a vád a sok semmirekellő egyház ellen, mert hiába tanítanak mást, de ők is a ma értékrendjének kapzsi követői!
A harmadik pedig a későn működésbe lépő visszatartó erő. De minek erről részleteiben beszélni, ha már az előző kettő nincs rendben?

Naszrudin történetei a maguk idejében a humor mellett tanítást adtak. Ma csak humoros történetek és az emberek azt sem értik, hogy hol ebben a tanítás?
Sokszor merengek el egy-egy szónok tömjénező beszédén, melyben árad az általa képviselt gondolat nagyszerűségéről. Ahogy az igazság nem ér semmit hatalom nélkül, úgy a gondolat sem ér szart sem, ha nem alkalmazzák.


 

Kommentek

h i r d e t é s