h i r d e t é s

Sharia értelmezés

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Sharia értelmezés

2020. december 03. - 18:27

 

Tisztázzuk: nem kéz és láblevágás, nem asszonyok megkövezése és hasonló marhaságok, amiket lejárató hadak terjesztenek.

A Korán két fő eleme a doktrínák (aqida) és a rendtartás (sharia). A doktrínák a monoteizmus
doktrínái, ami minden monoteista vallásban ugyanaz. Három fő fejezete az egyistenhit, túlvilág és
próféciák. A sharia pedig rossz szóval jog, de nem az. A jogot ugyanis ember állítja elő, a rendtartást
pedig nem előállítja, hanem az isteni revelációkból, elvekből vezeti le. A Korán kb 40 %-a doktrína és
60 %-a sharia. A doktrínák nem változtathatók meg, mert dogmák. A sharia lehet judaizmus,
kereszténység, vagy iszlám szerinti. Igen, ez a mi felosztásunk. Doktrínákban nem, de jogkövetésben
eltérünk. A judaizmus joga a hagyomány, melyet zsidó közösségek követnek egy tudós rabbi, vagy
rabbik irányítása alatt. A keresztény sharia a kánonjog. Az Iszlám sharia pedig a Koránon alapszik. A
sharia elveit nem lehet megváltoztatni, de a levezetések, korhoz, helyhez való adaptálások miatt
rengeteg alkalmazott rendtartás alakult ki. Ahhoz, hogy egy helyhez, korhoz adaptált jogot le
lehessen vezetni, a Koránt a kornak megfelelően kell értelmezni. Ebből adódóan a Korán önmagában
az alkotmány ugyan, de még nem jogforrás. Jogforrás akkor lesz, ha megszületik hozzá egy korhű
magyarázat, melyet az adott közösség tudósai létrehoznak. Itt most jogi magyarázatokra gondolok,
nem elvi eszmefuttatásokra.

Ahhoz, hogy ezt a hatalmas munkát el lehessen végezni egy intézményre volt szükség. Ez volt a kalifátus. A kalifátus rendszerében történt meg 1400 éven keresztül a sharia adott korhoz és helyhez történő harmonizálása. Így teljesen más rendtartást követtek Bagdadban, Kairóban, Córdobában stb. Tehát a helyben élő és arra szakosodott jogászok, adminisztrátorok adott formára és gyakorlatra építették fel a sharia rendszerét. Ez hatalmas könyvtárakat, kutatómunkát igényelt. Ezért inkompetens pl. Bill Warner és más áltudósok, akik brosúrákat adnak ki Sharia törvénye nem muszlimokkal címmel, csak hogy lejárassák az iszlám rendtartását. De ők ezért kapják a fizetést, így értelmezhető, amit tesznek.

A kalifátus intézménye 1924-ben megszűnt. Gyakorlatilag ma nincs meg az az intézmény, ami a joggyakorlatot a jelen korhoz igazítaná, tehát modernizálná. Mi volt erre az muszlimok reakciója?

Mindenki abba a korba menekült vissza tudatban, amikor virágzó hatalom voltak. Mint az a magyar, aki azt a Magyarországot sírja vissza, ami elveszett. Három tengerparttal, ahhoz kötődő joggal, alkotmánnyal. Hát, a muszlimok is így gondolkodnak. És ennek kárát látjuk ma. Egyrészt van, aki modern korba, van, aki kőkorszakba menekül tudatában és ehhez kapcsolja az akkori jogkövetést.

Tehát nem vallási, hanem kulturális problémáról van szó. Egy afgán kecskepásztor egészen más jogot tart Iszlámszerűnek, mint egy egyiptomi tanár. Hiszen az Iszlám világ kulturálisan jóval heterogénebb, mint az, ahol szekuláris jogrendszer van érvényben.

A gyarmatbirodalom és a kalifátus rendszerének bukása után (tudom, a kettő nem egy időszakra esett), muszlim tömegek vándoroltak be Európába. Az első generációt a szabadság, meggazdagodási vágy, vagy családjának biztonsága, biztos eltartása hozta ide. Nem törődtek ők vallással. A beilleszkedés és pénzkeresés volt a fő gondjuk. A második generáció, akik már itt születtek, érdeklődtek saját identitásuk után. A 90-es években, ezt a szándékot támogatva megszaporodtak az őshazából Európába érkező missziók, akik hozták saját iszlám felfogásukat és számos mecset épült. A vallásszabadság jogi lehetőségét élvezve rengeteg értelmezés, mecset kapott legitimitást Iszlám címszó alatt. Igen ám, de egy alapvető feltétel nem volt: sharia harmonizáció! Ha pedig az nincs, akkor kialakul ez az áldatlan állapot, ami minden nappal közelebb visz egy káoszhoz. Tehát nem siránkozni, gyűlölködni kell, hanem ezt a kérdést feketén-fehérem meg kell oldani. Most csak a muszlim oldalhoz beszélek:

  • Olyan nincs, hogy hoztok magatokkal egy hitet és annak jogrendjét alkalmazzátok a befogadó országgal történő egyeztetés nélkül. A Próféta (béke reá) is mindig egyeztetett a befogadókkal (Nagashi Abesszínia, vagy Aqaba 1 és 2 egyezmény a Khazradzsokkal és Anszárokkal Medinából)
  • Olyan nincs, hogy a többségi jogrendet nem fogadom el! „Shura ítéljen közöttük dolgaikban” (Korán 42.38). Ez jelen esetben parlament.
  • Amennyiben még sem fogadható el az adott ország és nincs lehetőség egy muszlimszerű élet viteléhez, akkor tovább lehet állni. Ez a lehetőőség adott.

Ami nem lehetséges: ha ideszöktél, befogadtak, gondoskodnak képzésedről, kenyérkeresetedről és neked azon jár a szád, hogy a hitetlenek rosszak, te pedig jó vagy, ugyanakkor felbújtasz, lázongsz.

Ebben az esetben húzz innét haza és ott mutasd meg miként kell iszlámszerű életet vinni. Mert ha ezt teszed, a Koránt alapjaiban sérted, hiszen elköveted a legnagyobb bűnt, ami: Fitna…ármány, ellentétek szítása.

Na ezért kell egy mai korra harmonizált sharia, hogy titeket is megzabolázzon, egyben mindenki védelmét, biztonságát garantálja. A jogharmionizációt az adott szekuláris joghoz értem, amit a többségi társadalom parlamenti úton létrehoz és gyakorol.

Kérem azok bocsánatát, akik muszlimok és törvénytisztelők. Kérem azokét is, aki befogadók és mindent megtesznek embertársaikért.

Végül kérem Allahot, hogy bocsájtsa meg, ha tévedek fejtegetésemben.

Címkék: 

 

Kommentek

h i r d e t é s