h i r d e t é s

Tanárhiány, nyelvoktatás, túlterheltség: felmérik a közoktatás állapotát a szülők

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam
a- a+

Tanárhiány, nyelvoktatás, túlterheltség: felmérik a közoktatás állapotát a szülők

2019. szeptember 06. - 13:55

A tanév kezdetével ismét szembesülünk a közoktatás hiányosságaival, melyekre tanárok, diákok és szülők különböző módokon már évek óta ismétlődően felhívják a figyelmet. 

Illusztráció: Magyar Nemzet Fotó: Havran Zoltán

  • A Szülői Hang Közösség országos online szülői felmérést indított a közoktatás három aktuális problémájáról: a tanárhiányról, a nyelvoktatás minőségéről és a diákok túlterheltségéről.
  • A szülői vélemények segítségével felszínre kerülhetnek azok a problémák, amelyeket a kormányzat a szőnyeg alá kíván söpörni.
  • A tanárhiánnyal kapcsolatban a felmérés megismétli az egy évvel ezelőtti részletes kérdéssort, ezáltal a változás tendenciájára is fény derülhet.

Ugyan a kormányzat eddig érdemben nem reagált a problémajelzésekre és megoldáskeresés helyett a problémák szőnyeg alá söprésére fókuszál, mégis rendkívül fontosak az oktatás szereplőinek visszajelzései, hiszen a gyenge színvonalú oktatás hosszú távon gyermekeink jövőjét veszélyezteti. Országunk versenyképessége, a jövő generáció boldogulása érdekében elkerülhetetlen a pozitív változás, melyet közös erővel magunk is elő tudunk segíteni.

A Szülői Hang Közösség online szülői felmérést indított annak érdekében, hogy a közoktatás legfontosabb aktuális problémáiról részletes adatok kerülhessenek nyilvánosságra. A szisztematikusan és széles körben gyűjtött szülői véleményekkel pótolni kívánjuk a hiányzó adatokat abban a reményben, hogy a problémák mértékének és a változások tendenciáinak bemutatása végül érdemi kormányzati lépésekhez vezet. Kérdőívünk három fontos területre fókuszál: a tanárhiányra, a nyelvoktatás problémáira és a túlterheltségre.

A tanárhiány témájában egy évvel ezelőtt is készítettünk egy hasonló, részletes felmérést, melyet most megismétlünk. Kiemelt jelentőségű téma ez, hiszen a tanárhiány a közoktatás alapvető működését veszélyezteti, ezért döntöttünk úgy, hogy az egy évvel ezelőtti felmérés kérdéseit ismételten feltesszük, és így pontos képet kaphatunk nemcsak az aktuális helyzetről, hanem a változások tendenciáiról is. A tanárhiány kérdéskörét annak összefüggéseivel együtt vizsgáljuk, így kitérünk a gyakori tanárváltásokra, a csoportbontás elmaradására, a túl magas osztálylétszámokra és a tanári kontraszelekció jelenségére is. Rendkívül fontos a szülői vélemények összegyűjtése a témában, hiszen a szülők a gyermek szemszögéből látják a tanárhiány megnyilvánulásait, és észlelik, ha az érdemi tanítás bármilyen okból elmarad. Lehet, hogy azért nincs tanítás, mert az iskola nem tud szakszerű helyettesítést megszervezni, de előfordulhat az is, hogy az órát névleg megtartják ugyan, de a sokszorosan túlterhelt pedagógusnak már nem jut ereje ténylegesen megtartani az órát, amelyen végül csak gyermekfelügyelet van. A szülői visszajelzések feltárhatják azokat a tanárhiány-eseteket is, amik a hivatalos statisztikákban – még ha nyilvánosságra is hoznák azokat – nem szerepelnek.

A nyelvoktatás helyzete különösen kritikussá vált annak fényében, hogy a kormány az idei tanévtől nem engedi egyetemre jelentkezni azokat, akik a középiskola végéig nem szerzik meg a középfokú nyelvvizsgát. Milyen mértékben alkalmas az iskolai nyelvoktatás a középfokú nyelvvizsga megszerzésére? A felmérés feltérképezi a nyelvoktatás minőségét: mennyire jogos az az elvárás, hogy a gyerekek az iskolai felkészítés alapján nyelvvizsgát tegyenek? A kormányzat eközben kétszer kéthetes külföldi nyelvtanfolyamokkal kívánja a jövőben elősegíteni a gyerekek nyelvtanulását. Vajon támogatják-e az ötletet a szülők? Erről is véleményt lehet mondani.

Régóta hangoztatott probléma a gyermekek túlterheltsége, mely gátja lehet a hatékony és örömteli tanulásnak. A lexikális ismeretekkel túlterhelt gyermeknek nem jut ideje és lehetősége az összefüggések megértésére és az önálló gondolkodás fejlesztésére. Felmérésünk részletesen felméri ezt a problémakört annak fényében, hogy a küszöbönálló új Nemzeti alaptantervnek (Nat) elvileg lehetősége lenne hatékonyan kezelni a túlterheltség kérdését.

Szülőként osszuk meg tapasztalatainkat, vegyünk részt az anonim online felmérésben, melyben lehetőség van szövegesen is kifejteni véleményünket. Valamennyien szembesülünk a közoktatás problémáival, de valódi előrelépést csak közösen, szervezett módon remélhetünk. Hallassuk a hangunkat együtt!