h i r d e t é s

A CeBIT egyikkiállítója a CEU InnovationsLab-ban inkubált Talk-A-Bot startup

Olvasási idő
1perc
Eddig olvastam

A CeBIT egyikkiállítója a CEU InnovationsLab-ban inkubált Talk-A-Bot startup

2017. március 17. - 08:12

 

A 2017. március 20-án kezdődő CeBIT vásáronMagyarországmindeneddiginélnagyobbéslátványosabb, 400m2-es alapterületűpavilontállít. 

Fotó: Árvai Károly/kormany.hu - A képen balról jobbra: Deliága Ákos, Kovács Zoltán, Deutsch Tamás

A magyarkormányhatározottcélja, hogy a programmalMagyarország a digitálisátalakulásversenyébenEurópalegsikeresebb, legjobbteljesítményreképesországaiközéemelkedjen.

A vásáregyikmagyarkiállítója a Talk-A-Bot startup, amelyvállalatokatsegítazügyfeleikkeltörténőautomatizáltkommunikációbanazáltal, hogy a közösségimédiánemberibeavatkozásnélkülkezeliazügyfelekkérdéseit, észrevételeit, valamintúj marketing csatornákatnyit. DeliágaÁkosésKalydiGergely (mindketten a CEU ÜzletiIskolavégzetthallgatói) 2016-ban hoztáklétre a vállalkozást, majd a CEU InnovációsLaborjávalegyüttműködvefejleszettetéktovábbüzletitervüket.

DeliágaÁkos, a chatbotokkal (csevegőrobotokkal) foglalkozó Talk-A-Bot ügyvezetőjeazeseménysajtótájékoztatóján, 2016. március 16-án,KovácsZoltánkormányszóvivő, és Deutsch Tamás, DigitálisJólétProgramértfelelősminiszterelnökitársaságábanbemutatta a cégáltalkészített chatbot robotot. 'Cebiee' a Facebook Messengerenkeresztül 200.000 látogatóttájékoztatmajdfolyamatosan a programokról, illetve a magyar stand programjairól a világegyiklegnagyobbdigitálisrandevúján. Deliágaelmondta, hogyazügyfeleikszámárafejlesztettalkalmazásaikateddigfélmilliómagyarhasználta – valaminthozzátette, hogy a kiállításjóalkalomnemzetköziterjeszkedésükfelgyorsításához.

Magyarországelső Chatbot Ügynökségerövididőnbelül a Viber kevéskiemeltpartnercégénekegyikévévált. Máratöbb, mint 500.000 felhasználókommunikál a cégügyfeleinekkifejlesztettchatbotokvalamelyikévelnapiszinten. A Talk-A-Bot célja, hogy a fejlesztésentúlteljeskörűszolgáltatástnyújtsonügyfeleinek, amelybe a botokszemélyiségénekkialakítása, rendszerintegráció, NLP programozás, mesterségesintelligencia, big data kezelésés a bothozkapcsolódómarketingtevékenységek is beletartoznak.


 

Kommentek

h i r d e t é s