h i r d e t é s

Létezik-e inspiráció Mohamed (béke reá) után?

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Létezik-e inspiráció Mohamed (béke reá) után?

2020. február 28. - 19:58

 

Létezik. Inspiráció létezik, de reveláció, kinyilatkoztatás nem.

Az 5:3 vers után nincs további Istentől jövő kinyilatkoztatás. Viszont Allah ott van mindenkinek az életében, aki akarja Őt. Minden emberben létezik Fitra, azaz a belső program, amivel születünk, ami még gyermekkorban is, anélkül, hogy valaki mondaná, érezteti velünk mi a jó és rossz. Ezt a programot későbbi neveltetésünk vagy erősíti, vagy átírja. A Fitra mellett Allah adhat jeleket, felismeréseket, képzelet-vezetéseket, hirtelen iránykijelöléseket, amik ahogy jönnek, úgy távoznak. De létezhet huzamosabb ideig tartó inspiráció is. Példaként vetem fel személyes élményemet Korán fordítás alatt. Egyes részeknél elidőztem, mert nem segítettek rajtam előd tudósaink magyarázatai. Többször is előfordult, hogy olyan állapotba kerültem, amikor azt éreztem, mintha a Prófétával (béke reá) együtt élném át az ő élethelyzeteit, beszédeinek körülményeit, háborúit, kapcsolatait követőivel. Mintha visszaszálltam volna időben és térben egy színdarab kellős közepébe. Hónapokig éltem úgy, hogy ezt az állapotot elő tudtam idézni, vagy jött magától. A válasz sem maradt el. Amire akartam és rákoncentráltam, megkaptam azt a magyarázatot, ami kielégített. A munka befejezését követően elmaradtak ezek az általam inspirációnak megélt helyzetek. Kérem Allahot, fogadja el tőlem munkámat és nyisson olyan utat, ami Neki tetsző. Lássuk mit ír inspirációval kapcsolatban a Korán:

Nem jár az embernek, hogy beszéljen vele Allah, csak ha sugall, vagy a Hidzsáb (lepel) mögül, vagy Küldöttet küld, hogy kinyilatkoztassa az Ő engedelmével azt, amit Ő akar. Ő a Magasságos, a Mindentudó. (Korán 42:51)

Hogy kommunikálhat Allah az emberrel? Közvetlenül nem kommunikál, de van a közlésnek három módja Allah és ember között: 1. Wahi, inspiráció. 2 A Hidzsáb, azaz lepel mögül. 3. Küldött küldésével.

A sugallat, inspiráció kétféle lehet: 1. Az ember szívére, értelmére sugallott parancsok, tiltások, vagy mély igazságok magyarázatai, megvilágosodás, stb. Ennek érzői azok, akik Igaz Hitet, odaadást táplálnak magukban. 2. Verbális inspiráció, ami Allah Szavainak emberi nyelven való érzékelését jelenti.

Lepel, Hidzsáb mögül: Természetesen nem egy vászondarabról, hanem a Látható és Láthatatlan világot elválasztó absztrakt lepelről, vagy a Világosság, ill. a sötétség közti válaszfalról van szó. Küldöttön keresztül: Gábriel Arkangyal hozta el a Korán kinyilatkoztatásait a Prófétának.

A fentiekben a következő mondatot írtam le: „…Allah ott van mindenkinek az életében, aki akarja Őt”. A sportolók azért edznek, hogy megfelelő izmokat és képességeket fejlesszenek. A spirituális élet is hasonló. Akkor épül ki kapcsolat a Teremtő és ember között, ha erre képesség alakul ki. Erre szolgál az ima, meditáció és a „párbeszédben maradás” Allahhal.

Itt is egy személyes példával élek. Afrikai életemben párszor elesettnek éreztem magam. Különösen, amikor olyan váddal illettek ártatlanul, amivel börtönbe kerültem. A cellámban nem tudhattam, hogy ki fog-e derülni valaha is az igazság. Ez volt az a helyzet, amikor automatikusan adta ajkamra az Úr a következő kinyilatkoztatást:

Ha szolgám Rólam kérdez, Én közel vagyok! Felelek a Hozzám fohászkodó fohászára, ha Engem szólít. Hát (ők is) hallják meg hívásomat és higgyenek Bennem, hátha tán jó útra térnek. (Korán 2:186)

„Ha szolgám Rólam kérdez, Én közel vagyok!” A „Mondd” szó itt nem szerepel. Nem így: „Ha szolgám Rólam kérdez, mondd (ó Mohammed), Én közel vagyok.” Ez egy kivételes hely a Koránban, ahol Allah közvetlenül a hívőkhöz fordul. Majd így folytatja: „Felelek a Hozzám fohászkodó fohászára, ha Engem szólít.” Ez is egy közvetlen felhívás minden ember számára, aki hisz.

Ezzel szólítottam Őt, Ő ott volt közel és válaszolt. Szabad vagyok és azt tanítom, amit Ő ránk hagyott prófétáin és az utolsó prófétáján, Mohammeden (béke reá) keresztül. Evilági munkám soha nem állt volna össze bennem, ha nem kapok inspirációt. Alhamdulillah.

Címkék: 

 

h i r d e t é s