h i r d e t é s

Nyakatekerészet

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Nyakatekerészet

2021. augusztus 22. - 09:43

 

Orbán tüzeket vizekkel párosít. Olyan ideológiai bukfenceket hajt végre, mint Hitler, aki Európát, az európai kultúrát védte.

1./ Azzal, hogy nyíltan hadat üzen az őt (hazai ellensúly hiányában kordában tartani, vállalt kötelezettségeire szorítani igyekvő) Uniónak, méghozzá Európa megmentőjeként, és a kereszténység védelme zászlajával, látszólag elég reménytelen idelológiai helyzetbe navigálta magát.

Ezt az anakronizmust egyetlen módon lehet/próbálja feloldani: Európa elfajzott, nem keresztény többé, sőt a kereszténység árulója, egy kétszázéves folyamat eredményeként, melynek végén az istentagadó liberálisok jutottak nyeregbe, akik Soros megbízásából átjátsszák Európát a muzlimoknak és más idegen ajkú, szellemű, vallású bevándorlóknak, akik elözönlik és leigázzák majd Európát.

Ezt a folyamatot egyetlen ember képes megállítani, akinek ez a történelmi küldetése: ő!

Magyarországot már többé-kevésbé megtisztította az ellenségtől, de éberség, néptársak! Százfejű hidrával van dolgunk, külföldről támogatott zsoldosok seregével, mely az utolsó emberig ellenáll! Hiszen ezért fizetik!

Harcol minden módon.

Lekicsinyli erőfeszítéseinket az össztársadalmi jólét megteremtésében, fitymálja nemzetközi szinten is kimagasló gazdasági sikereinket, szegénységről szónokol, oltásellenességével végveszélybe dönt minket, hazugságokat terjesztve bizalmatlanságot kíván teremteni világszínvonalú oktatási rendszerünk és egészségügyi ellátó rendszerünk, környezet- és műemlékvédelmi erőfeszítéseink iránt, lábbal óhajtja tapodni demokratikus jogainkat, saját képére és hasonlatosságára szervezné át az államot, védi a káros genderideológiát, sőt terjeszti már az óvodások körében is, a kultúra minden területét elönti kárhoztatott tanaival, sárba tiporja a magyarság önérzetét, történelmi múltjának kifigurázásával és negligálásával, az új birodalomba szaladgál, és amazokkal karöltve sértegeti a magyar embereket, most már odáig züllött, hogy a magyarság legszentebb ünnepét is elárulja a tűzijáték megtagadásával.

Ha hagyjuk!

Gyűljetek hát táboromba, dicső magyarok, és együttes erővel végezük el a munkát!

Adjon erőt a harchoz dicső múltunk, Emese, Géza, Koppány, Szent István, hogy a turul segítségével győzni tudjunk! Sieg Heil!

2./ Ahhoz, hogy belerághassa a fülekbe, a tudatokba, a lelkekbe a keresztény Európa védelmezőjének magára aggatott cimkéjét, miközben a "pogány" magyarság történeti "érdemeit" élteti, még egy hatalmas csavart kell végrehajtania!

Megoldja, szemrebbenés nélkül!

Saját, udvari kereszténységet alapít, mely az egyetlen igaz kereszténység, ő a hit egyetlen igaz harcosa, a nyugati az elfajzott, az áruló!

És azt, hogy ráleljünk az igaz útra, erőt gyűjthessünk a harchoz,a történeti előzményekre építkezéssel érhetjük el!

Nincs ebben ellentmondás, ha mélyen hallgatunk róla, hogy ezek pogány előzmények.

Nincs ebben ellentmondás, he eltagadjuk, hogy éppen a kopjánkra emelt István király volt az, aki a pogány ellenállást erőszakkal letörve a kereszténységet meghonosította és államvallássá tette.

Márpedig elhallgatjuk, eltagadjuk! Összemosunk mindent mindennel, már Koppány, Csák Máté is nemzeti hős lesz! Hiszen a nacionalizmus az a varázsszó, mellyel a táborunkba csábíthatjuk a híveket!

(És megfordíthajuk csendeskén a nép hozzáállását az Európai Unióhoz! Mert ez a soron következő feladat. Rávezetni a tömeget, hogy nincs mit keresnünk az Unióban.)

Régi trükk, sokszor, csaknem mindig beválik!

Orbán tudja, amit az ellenzék nem képes harminc éve fölfogni: az érzelmekre kell hatni, és nem az értelemre!

Népszerű lózungokkal tömni a tömeg fejét, megdobogtatni a szívét, mert nem fogja elemezni, hogy egy pogány diktátor védi a keresztény, demokratikus, jogállami Európát a keresztény, demokratikus, jogállami Európától.

Nem érdekli, hogy közben kilopják a szemét, generációkra nyomorba és kilátástalanságba taszítják, és elveszik a döntési jogát!

Csak az érdekli, hogy hajrá magyarok! Hajrá! De hová?


 

Kommentek

h i r d e t é s