h i r d e t é s

Vissza az egyetlenhez nem jelenti azt, hogy ide hozzám! Hanem azt jelenti, oda hozzá!

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Vissza az egyetlenhez nem jelenti azt, hogy ide hozzám! Hanem azt jelenti, oda hozzá!

2021. január 06. - 19:11

 

Moshe Sharon történész, az izraeli Ben Gurion egyetem professzora

Ő az, Ki elküldte szolgálóját az Útmutatással és az Igaz Hitvallással, hogy érvényesítse azt minden vallás felett, még ha ez gyűlöletes is a bálványimádóknak. (Korán 61:9)

„Minden vallás felett”: egyes számban, tehát nem minden más vallások felett! Ugyanis csak egyetlen vallás létezik a Monoteizmusban, hiszen Isten is csak Egy! Az Egy Istennek, pedig csak Egy Üzenete lehet és annak csak Egyféleképpen lehet magunkat Alávetni! Ezt hívják Iszlámnak! Ez volt az, amit Mózes és Jézus tanított, ez volt Ábrahám, Noé és a többi Próféta hitvallása, bármi néven is illessék ezt a hitet. Ha az embereknek attól könnyebb lesz szívük, hogy más néven említik, hát legyen, hadd nevezzék úgy, ahogy akarják, szívük belátása szerint. Nem a név a lényeg. Az Igazság úgyis átüt e neveken. Lásd 9:33 és 48:28.

Ó, kik hisznek! Elvezesselek-e titeket az alkuhoz, ami megment titeket a fájdalmas Büntetéstől?- (Korán 61:10)

Ez valóban gyönyörű alku: amit tőlünk kérnek, nagyon kevés, de amit kapunk cserébe az rengeteg. Ez Allah kimeríthetetlen Bőkezűsége!

Hát higgyetek Allahban, az Ő Prófétájában, küzdjetek Allah Útján vagyonotokkal és önmagatokkal. Ez jobb nektek, bár tudnátok! (Korán 61:11)

Ő megbocsájtja nektek bűneiteket, bevezet titeket a Kertekbe, mik alatt folyók futnak és az Édeni Kertek Üdvös lakaiba. Ez a hatalmas győzelem. (Korán 61:12)

És egy másik (kegyben is részesít), mit szerettek: Allah pártfogása és a közeli győzelem. Vidd el az örömhírt a hívőknek! (Korán 61:13)

Ó, kik hisznek! Legyetek Allah pártfogói. Amint Jézus, Mária fia mondta a tanítványoknak: „Ki lesz pártfogóm Allahhoz?” A tanítványok így szóltak: „Mi vagyunk Allah pártfogói!” Majd Izrael fiainak egy része hitt, egy másik része tagadott. Mi támogattuk ellenségeikkel szemben azokat, kik hittek és ők lettek azok, kik érvényesültek. (Korán 61:14)

Ha Allah támogatásárra számítunk, első lépésben Allah Ügyéért kell tennünk. Neki kell szentelni magunkat, minden fenntartás nélkül. Ez volt Jézus tanítása is: „Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.” (Máté 16:24). Izrael fiainak egy része hitt Jézusban és követte Útmutatását. A többség azonban megkeményítette szívét. Egy ideig úgy tűnt, hogy a többség a győzedelmes, de őket is elérte végzetük. Titus az i. sz. 70- ben elfoglalta Jeruzsálemet és a Zsidók szerteszóródtak a nagyvilágban. Sok irodalmi alkotásban vált fogalommá a „vándor Zsidó”. Akik Jézus követői lettek, beolvadtak a Római Birodalomba és hitükkel átitatták azt. Új népek, etnikumok kerültek be ebbe az olvasztótégelybe, végül az Iszlám eljöveteléig a Kereszténység lett a Római Birodalom államvallása. Ez az ígéret hangzik el a Muszlimoknak: „Ti kerekedtek felül, ha az Igazsághoz tapadtok!” Lásd: Badr (Hidzsra 2), győzelem Arábia Pogányai felett. Qadisziya (Hidzsra 14) és Madain (Hidzsra 16), győzelem a Perzsa Birodalom felett. Yarmuk (Hidzrsa 15), győzelem a dicsőséges Bizánci Birodalom felett Szíriában. Heliopolisz (Hidzsra 19), győzelem Egyiptom felett Afrikában.

Az Iszlám mindenek felett áll és semmi sincs, mi felette állhat. Al-Albani és mások, Al-Arwa 106/105- 108

Kevés embert hallottam az Iszlám mellett elkötelezettebben beszélni, mint Moshe Sharon történészt, az izraeli Ben Gurion egyetem professzorát.

Az előbb hivatkozott videón túl számos más is található a youtube-on. A professzor a fentiekben olvasható Korán és Hadisz idézettel érvelt előadásában amellett, hogy az Iszlámot sokan félreértik. Nem egy új hitről van szó, hanem ugyanarról az egyetlenről, ami az egész emberiséghez és nem csak egy népcsoporthoz szól. Egyszerű, tehát érthető minden szinten. Nem a vallások felettiséget hirdeti az Iszlám, hanem a vallásfelettiséget. Ez félreérthető, ha tudatlan emberek értelmezik. Mert szó sincs arról, hogy az Iszlám a vallások felett álló vallás. Arról van szó, hogy csak egyetlen vallás van, hiszen a Monoteizmus Egy. Csak annak deformációi miatt újból és újból vissza kellett az emberiséget irányítani ennek az egynek a nyomvonalába. A legutolsó visszaállítás erre az útra a Korán, ami változatlan szövegezésben maradt fent. Ezért a Korán tekintendő az összes többi monoteizmus részére is etalonnak. Érdemes a professzor magyarázatát meghallgatni és a Korán magyarázatokkal összevetni. A kettő együtt sok mindenre választ ad.

Címkék: 

 

Kommentek

h i r d e t é s