h i r d e t é s

Próbálkoznak az állítólagos pécsi vízmű-tartozások behajtásával

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

Próbálkoznak az állítólagos pécsi vízmű-tartozások behajtásával

2019. november 08. - 13:21

 

Alighogy elkezdődött a fűtési szezon, egy követeléskezelő a tíz éve nem szolgáltató Pécsi Vízművel szembeni állítólagos tartozást próbálja meg behajtani számos pécsi lakoson. - írja a magyarhang.hu.

Illusztráció: MTI Fotó: Sóki Tamás

Az egyik címzett például 30 119 forintos számlát kapott, amelyből a lejárt víziközmű-szolgáltatási díj összege 4014 forint, ehhez 11 500 forintos adminisztrációs és 14 605 forintos ügyvédi munkadíjat csaptak hozzá. Egy másik, eredetileg 15 373 forintos tőkekövetelés 41 478 forintra hízott. A címzettek között sok az idős nyugdíjas, aki könnyen megrémül egy ügyvédi levéltől, és esetleg kérdés nélkül fizet. Ha ezer emberből száz megijed, már az is 3-4 millió forintos bevételt jelent a követeléskezelőnek.

Nem ez az első kísérlet, hogy az egykor részben a francia Suez-csoport tulajdonában álló Pécsi Vízmű nevében vízdíj-tartozásokat próbálnak behajtani. Tavaly épp karácsony előtt hozták a szívbajt több száz pécsi lakosra, akik hasonló felszólító levelet kaptak. Úgy tűnik, most újabb kampányba kezdett az Energy-Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. amelyre 2018-ban engedményezték a Pécsi Vízmű felszámolása után maradt – állítólagos – vízdíj-hátralékokat. Úgy lehet az ügyet a legkönnyebben rövidre zárni, ha a címzett megtalálja a befizetést igazoló régi bizonylatokat, és azokat elküldi a követeléskezelő megbízottjának.

Nem biztos azonban, hogy mindenki évtizedekre visszamenőleg megőrizte a papírokat. Ez esetben az elévülés jogintézménye segíthet, de nagyon észnél kell lenni. – A pécsi felszólító levelekben általában 2009. évi vagy még annál is régebbi követelésekre hivatkoznak, amelyekre még a régi Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályai vonatkoznak – magyarázza lapunknak Martin Zoltán pécsi ügyvéd. A főszabály az, hogy a víz- és csatornadíjból eredő tartozások elévülési ideje öt év. Ha a fogyasztó az esedékességtől számított öt év alatt egyszer sem kapott a követelés teljesítésére irányuló írásbeli fizetési felszólítást vagy az engedményezésről szóló értesítést, akkor a tartozása – akár valós, akár nem – elévült, és bírósági úton nem lehet rajta behajtani. De maga a tartozás nem szűnik meg, ezért, ha öt éven túl mégis kap egy felszólító levelet, rajta áll, hogy jogosnak tartja és kiegyenlíti-e a számlát vagy sem.

A döntéshez fontos tudni, hogy a követeléskezelőnek kell igazolni tértivevénnyel vagy más, hitelt érdemlő módon, hogy még az elévülési időn belül küldött már a fogyasztónak felszólításokat, értesítéseket. – Ezért mindenkinek, aki ilyen cipőben jár, azt tanácsolom, hogy ne fizesse be a csekket, sőt, minél hamarabb válaszlevelet kell írni az ügyvédi irodának. Ebben le kell szögezni, hogy nincs tartozása, ezért jogtalan a követelés, illetve azt már elévültnek tartja – mondta lapunknak Martin Zoltán pécsi ügyvéd. Az elévült követelés tulajdonosa épp abban a reményben küldözget felszólító leveleket akár 10-15 év távlatában is, hogy valaki önként teljesít. Utóbbi később nem is reklamálhat, ha rájön, hogy nem kellett volna beugrani a megkésett felszólításnak.

Egészen más a helyzet, ha a címzett az esedékességtől számított öt éven belül már kapott írásbeli felszólítást, vagy engedményezésről szóló levelet, mert a régi Ptk. szerint ezzel megszakadt az elévülési idő, és újra ketyeg az öt év. Ilyenkor aztán számolni kell, mert lehet, hogy az elévülésre való hivatkozással már nem lehet lerázni a követeléskezelőt. Ezért nagyon fontos visszaemlékezni arra, hogy valójában mi történt.

Rengeteg cég települt arra, hogy olcsón felvásárolják a közműszolgáltatók és a felszámolt vállalatok lejárt vagy nem lejárt követeléseit, és több éves, néha évtizedes tartozásokat próbálnak behajtani – akár sikerrel. A pécsi leveleket kiküldő ügyvédi iroda is állítja, hogy a megbízójuk által követelt tartozások jogszerűek, ezt tértivevényekkel is igazolni tudják, így a tartozások nem évültek el. A hivatkozott követeléseket még a Pécsi Vízmű Zrt. felszámolója, mint a gazdasági társaság törvényes képviselője értékesítette egy követeléskezelő gazdasági társaságnak, és ettől vásárolta meg a jelenlegi megbízó. A követelések felszámoló általi eladása is jogszerű volt, erre akkor került sor, amikor a Pécsi Vízmű Zrt. még létezett.

Nagyon körültekintően kell tehát eljárni Bércesi Ferenc, a Baranya Megyei Békéltető Testület elnöke szerint is. Náluk még nem indult ilyen ügyben eljárás, de érdeklődők már voltak. Bércesi még egy nagyon fontos dologra figyelmeztet: megteheti a címzett, hogy nem reagál a felszólító levélre, de akkor némi idő elteltével kap a közjegyzőtől egy fizetési meghagyást, amelynek 15 napon belül lehet ellentmondani. Amennyiben erre se válaszol az illető, akkor jogerőre emelkedik a tartozás és végrehajthatóvá válik: már nem számít, hogy valós vagy vélt, elkezdik vonni a fizetésből. Ráadásul a költségek tovább emelkednek a jogi eljárások előrehaladtával, amelyeket szintén az adósoknak kell viselniük. Reagálni, levelet írni tehát mindenképpen kell.

A probléma egyébként a 2009-es pécsi vízmű-csata idejére húzódik vissza, amikor Páva Zsolt akkori polgármester és Szabó Iván budapesti ügyvéd “visszafoglalta” a vízművet a franciáktól, és átadták a szolgáltatást az újonnan létrehozott Tettye Forrásház Zrt.-nek. A fideszes “einstand” rosszul végződött, közel négyéves háborúskodást követően Pécs önkormányzatának három milliárd forintot kellett fizetnie a Sueznek a kisebbségi részvénycsomagért. Igaz, a pénz kifizetését az állam átvállalta.

magyarhang.hu


 

h i r d e t é s