h i r d e t é s

Nem módosulnak a tüzifa osztás szabályai Baján

Olvasási idő
3perc
Eddig olvastam

Nem módosulnak a tüzifa osztás szabályai Baján

2018. január 24. - 10:50

 

Kedden kora délután Hajdú Miklós a Sikeres Bajáért Egyesület frakcióvezetője tartott sajtótájékoztatót az MSZP bajai irodájában, melynek témája a szociális rendelet általuk kezdeményezett sürgösségi módosítása volt. 

Mint megtudhattuk a frakcióvezetőtől azt szerették volna elérni, hogy az a rászoruló aki már egyszer megkapta az általa igényelt 1 köbméter tüzifát (amit a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által indított közfoglalkoztatási program során termeltek ki az utak mentén) ami kb. 1 hónap fűtésre elég, ne kelljen 60 napot várjon, hogy újra igényelhesse ezt a mennyiséget, hiszen akkor 30 napig problémát jelenthet neki, hogy mivel tüzeljen.

Az előterjesztés:

 

 

Sürgősségi előterjesztés

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 25-i ülésére

a Képviselő-testület helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) rendeletünket a természetbeni tűzifa juttatás jogosultsági feltételeinek megállapítására 2017. november 30-án módosítottuk, mely szabályozás 2018. január 1-től hatályos.

A Rendelet 10.A § (6) bekezdése rögzíti: „A tűzifa támogatás kizárólagos forrását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által indított közfoglalkoztatási program során kitermelt, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által az SZT116090 számú Megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) keretében az önkormányzat tulajdonába átadott, a megállapodás II.1.) pontjában megnevezett vagyonelemek képezik.”

A (4) bekezdés alapján: „A tűzifa támogatás megállapításáról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 munkanapon belül a jegyző gondoskodik a tűzifa kérelmező lakcímére történő kiszállításáról…”

A (2) bekezdés szerint: „A tűzifa támogatás ugyanazon kérelmező részére egy évben legfeljebb két alkalommal állapítható meg azzal, hogy az első kérelem benyújtásának időpontjától a második kérelem benyújtásának időpontjáig legalább 60 napnak el kell telnie.”

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Az Önkormányzattól független, külső okok miatt a Baja Város polgármestere által 2017. november 5-én aláírt Megállapodás alapján tudomásunk szerint amai napig sem érkezett meg az abban foglalt 200m3 tűzifa, továbbá a Polgármesteri Hivatal is (vélhetően e várakozás miatt) csak 2018. január 15-étől fogadta, fogadja be a kérelmeket.

 

Ugyanakkor a Képviselő-testület már korábban 1 millió forintos keretet biztosított a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére mintegy 80m3 tűzifának a legrászorultabbak részére történő juttatására. Ez a mennyiség fél köbméterenkénti egyszeri juttatásokon keresztül azóta elfogyott.

Miután az állam által szerződésben biztosított tűzifa kiszállításának határideje február 15-e és a befogadott kérelmek elbírálásához képest sem várható a jelenlegi szabályozás szerint ennél korábbi juttatás, olyan helyzetbe kerültek az önerejükből a fával fűtés költségét fedezni nem képes bajaiak, hogy a tűzifa hiánya vagy a jogosultsági szabályok nem kellő rugalmassága miatt nem tudják fűteni otthonukat.

Ennek megelőzésére pótlólagos költségvetési forrás biztosítását javasoljuk az átmeneti gazdálkodás szabályait (2011. évi CXCV. törvény 25§ (4) bekezdés) figyelembe véve 3 millió forintos összegben. Ennek felét a Családsegítő Szolgálat, másik felét pedig az Önkormányzatnál igényelhető vagyonelemek (tűzifa) kiegészítésére rendelnénk, hogy a már elbírált kérelmeket haladéktalanul ki lehessen elégíteni, valamint, hogy a márciusi időszakban is segítséget tudjunk nyújtani a rászorulóknak. Ez utóbbihoz szükséges a Rendelet 10.A § (2) bekezdésében szereplő, „az első kérelem benyújtásának időpontjától a második kérelem benyújtásának időpontjáig legalább 60 napnak el kell telnie” szövegrészben a 60 nap helyett 30 nap meghatározása.

A fentiek alapján a Rendelet 10.a § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosulna:

„A tűzifa támogatás alapját az önkormányzati költségvetési forrásán felül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által indított közfoglalkoztatási program során kitermelt, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által az SZT116090 számú Megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) keretében az önkormányzat tulajdonába átadott, a megállapodás II.1.) pontjában megnevezett vagyonelemek képezik.”

 

 Az előterjesztés teljes egészében dokumentum formában:

Letölthető dokumentum

 

A sajtótájékoztatót követően az Ügyrendi és Jogi  bizottsági ülésen a módosítási javaslatot 40 perces vita után elutasították (4 nem 1 tartózkodás és 1 igen mellett), így nem szavazhatnak róla a képviselők a csütörtöki testületi ülésen. Mint megtudhattuk, Dr. Papp Zoltán jegyző tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az állammal kötött szerződés megkötése ez ügyben  valóban elhúzódott egy kicsit, így később tudták megkezdeni a szóban forgó fa kiosztását, de azóta már folyamatban van, és a többség meg is kapta, illetve folyamatban vannak még az igénylések.

Sugópart


 

Kommentek

h i r d e t é s

h i r d e t é s